Citaten van Noam Chomsky

Noam Chomsky

Noam Chomsky

Amerikaans linguist en politiek activist

Leefde van: 1928-

Categorie: Politiek | Amerika

 • Ik heb vaak gedacht dat als er een rationele fascistische dictatuur zou bestaan, het zou kiezen voor het Amerikaanse systeem.
 • De beste manier om de geest van de mens te beïnvloeden is door hem iets uit te leggen.
 • De intellectuele traditie is één van slaafsheid aan de macht, en als ik die niet verraadde zou ik me moeten schamen voor mezelf.
 • Op het internet denk je dat alles openbaar wordt.
 • Als we kiezen, kunnen we in een wereld van troostende illusie leven.
 • Het beginsel dat de menselijke natuur, in haar psychologische aspecten, niets meer is dan een produkt van de geschiedenis en bepaalde sociale betrekkingen verwijdert alle belemmeringen voor dwang en manipulatie door de machthebbers.
 • Het internet kan een zeer positieve stap zijn naar onderwijs, organisatie en participatie in een zinvolle maatschappij.
 • Het argument dat weerstand tegen de oorlog strikt geweldloos moet blijven, lijkt mij overweldigend.
 • Rationele discussie is alleen nuttig als er een belangrijke basis is van gedeelde veronderstellingen.
 • Alleen de waakzaamheid van de publieke opinie verzekert de toekomst van een maatschappij.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 36.

 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  - +
  +15
  Alleen de waakzaamheid van de publieke opinie verzekert de toekomst van een maatschappij.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  - +
  +8
  Het beginsel dat de menselijke natuur, in haar psychologische aspecten, niets meer is dan een produkt van de geschiedenis en bepaalde sociale betrekkingen verwijdert alle belemmeringen voor dwang en manipulatie door de machthebbers.
  Origineel: The principle that human nature, in its psychological aspects, is nothing more than a product of history and given social relations removes all barriers to coercion and manipulation by the powerful.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  - +
  +7
  Zodra vragen over de menselijke wil of rede of over beslissingen aan de orde komen, is de wetenschap uitgepraat.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  - +
  +6
  Veranderingen en vooruitgang zijn zeer zelden geschenken van bovenaf. Ze komen van de worsteling van onder af.
  Origineel: Changes and progress very rarely are gifts from above. They come out of struggles from below.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  - +
  +5
  De intellectuele traditie is één van slaafsheid aan de macht, en als ik die niet verraadde zou ik me moeten schamen voor mezelf.
  Origineel: The intellectual tradition is one of servility to power, and if I didn't betray it I'd be ashamed of myself.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  - +
  +4
  Als de wetten van Neurenberg werden toegepast, dan zou elke naoorlogse Amerikaanse president zijn opgehangen.
  Origineel: If the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  - +
  +4
  Als we kiezen, kunnen we in een wereld van troostende illusie leven.
  Origineel: If we choose, we can live in a world of comforting illusion.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  - +
  +3
  De beste manier om de geest van de mens te beïnvloeden is door hem iets uit te leggen.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  - +
  +2
  Controle is de bron van strategische kracht.
  Origineel: Control is the source of strategic power.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  - +
  +2
  De lijst van Amerikaanse veto's bij de Veiligheidsraad voor het beschermen van Israëlische agressie en bezetting is enorm lang.
  Origineel: The list of U.S. vetoes at the Security Council to protect Israeli aggression and occupation is huge.
Alle Noam Chomsky citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky (Philadelphia (Pennsylvania), 7 december 1928) is een Amerikaans taalkundige, filosoof, mediacriticus en politiek activist.
Chomsky is emeritus hoogleraar taalkunde aan het Massachusetts Institute of Technology.

Als grondlegger van de generatieve taalkunde is hij de invloedrijkste taalwetenschapper van de 20e eeuw. Tussen 1980 en 1992 was hij de meest geciteerde auteur in wetenschappelijke tijdschriften op zeven na: Marx, Lenin, Shakespeare, Aristoteles, de Bijbel, Plato en Freud.

Uit Wikipedia