Philip Roth

Philip Roth

Amerikaans schrijver

Leefde van: 1933-2018

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | Land: Amerika

Zoek boeken van Philip Roth bij bol.com.

Citaten: Philip Roth

Citaten 1 t/m 10 van 67.

 • Philip Roth
  Philip Roth
  - +
  +4
  Herinneringen uit het verleden zijn geen herinneringen aan feiten maar herinneringen aan je verbeelding van de feiten.
  Origineel: Memories of the past are not memories of facts but memories of your imaginings of the facts.
  Bron: The facts: a novelist's autobiography (1989)
 • Philip Roth
  Philip Roth
  - +
  +4
  Satire is morele verontwaardiging omgezet in komische kunst.
  Origineel: Satire is moral outrage transformed into comic art.
 • Philip Roth
  Philip Roth
  - +
  +2
  De enige obsessie die iedereen wil: 'liefde'. Mensen denken dat ze zichzelf compleet maken wanneer ze verliefd worden? De platonische vereniging van zielen? Ik denk anders. Ik denk dat je heel bent voordat je begint. En de liefde breekt je. Je bent heel, en dan ben je opengebroken.
  Origineel: The only obsession everyone wants: 'love.' People think that in falling in love they make themselves whole? The Platonic union of souls? I think otherwise. I think you're whole before you begin. And the love fractures you. You're whole, and then you're cracked open.
 • Philip Roth
  Philip Roth
  - +
  +2
  Het boek komt pas echt tot leven in het herschrijven.
  Origineel: The book really comes to life in the rewriting.
 • Philip Roth
  Philip Roth
  - +
  +2
  Het gevaar van haat is, als je er eenmaal mee begint, krijg je honderd keer meer dan je had verwacht. Als je eenmaal begint, kun je niet stoppen.
  Origineel: The danger with hatred is, once you start in on it, you get a hundred times more than you bargained for. Once you start, you can't stop.
  Bron: The Human Stain (2000)
 • Philip Roth
  Philip Roth
  - +
  +1
  Als ik een eerste concept heb, heb ik een vloer waar ik op kan lopen. Dan, vooral met behulp van de computer, herschrijven is zo gemakkelijk met de computer, veel eenvoudiger dan vroeger met de typemachine. Dus de boeken doorlopen talloze versies.
  Origineel: When I have a first draft, I have a floor under my feet that I can walk on. Then, especially with the help of the computer, rewriting is so easy to do with the computer, much easier than it used to be with the typewriter. So the books go through numerous drafts.
 • Philip Roth
  Philip Roth
  - +
  +1
  Elk boek ontstaat uit as.
  Origineel: Each book starts from ashes.
 • Philip Roth
  Philip Roth
  - +
  +1
  Het is verbazingwekkend welke leugens mensen kunnen vasthouden achter het masker van hun echte gezichten.
  Origineel: It’s amazing what lies people can sustain behind the mask of their real faces.
  Bron: Reading myself and others (1985)
 • Philip Roth
  Philip Roth
  - +
  +1
  Hoe ver moeten wij terug gaan om het begin van de moeilijkheden te ontdekken?
  Origineel: How far back must we go to discover the beginning of trouble?
 • Philip Roth
  Philip Roth
  - +
  +1
  Ik heb een slogan die ik gebruik als ik angstig wordt in het schrijven, wat best vaak voorkomt: 'de beproeving maakt deel uit van de toewijding'. Het is een van mijn mantra's. Het maakt veel dingen uitvoerbaar.
  Origineel: I have a slogan I use when I get anxious writing, which happens quite a bit: ‘the ordeal is part of the commitment.’ It’s one of my mantras. It makes a lot of things doable.
Alle Philip Roth citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 67 gevonden
ComputerComputer