Plato

Plato

Grieks filosoof

Leefde van: 427 v.C. - 347 v.C.

Categorie: Filosofen

Citaten: Plato

Citaten 1 t/m 10 van 85.

 • Plato
  ajax-loader
  - +
  +561

  Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.

 • Plato
  ajax-loader
  - +
  +149

  De wijze spreekt omdat hij iets te zeggen heeft, de domme spreekt alleen om iets te zeggen te hebben.

 • Plato
  ajax-loader
  - +
  +123

  Denken, is de ziel die met zichzelf praat.

 • Plato
  ajax-loader
  - +
  +86

  Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.

 • Plato
  ajax-loader
  - +
  +84

  Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.

 • Plato
  ajax-loader
  - +
  +70

  Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.

  Bron: Symposion

 • Plato
  ajax-loader
  - +
  +67

  Alleen de doden hebben het einde van oorlogen gezien.

 • Plato
  ajax-loader
  - +
  +61

  Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortje.

 • Plato
  ajax-loader
  - +
  +57

  Het begin der wijsbegeerte is verwondering.

 • Plato
  ajax-loader
  - +
  +49

  De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen…

Over Plato

De grootste Griekse filosoof. Grieks denker die zijn filosofie in dialogen tussen zijn leermeester Socrates en diens gesprekspartners vervatte. Hij stamde uit een voorname familie, was leerling van Cratylus van Athene, van Socrates en na diens dood (399) van Euclides van Megara. Op zijn reizen leerde hij Dionysius I van Syracuse kennen, aan wiens hof hij vertoefde. Rond 387 v.C. stichtte hij de Academie, een school te Athene. Aristoteles zou bijna 20 jaar aan deze school verbonden blijven. Plato reisde nog tweemaal naar Sicilië, waar hij tevergeefs trachtte zijn ideale staat te verwezenlijken.
Na zijn dood werd hij opgevolgd in de Academie door zijn neef Speusippus, terwijl zijn leerling Aristoteles zijn eigen weg ging. In tegenstelling tot Aristoteles, zijn alle geschriften van Plato bewaard gebleven.
Plato zocht naar onbetwijfelbare kennis niet in deze wereld, maar voorbij deze wereld in het rijk van de Vormen, ook wel paradigma’s genoemd. Deze vormen zijn het onveranderlijke wezen der dingen. Goedheid, Rechtvaardigheid en Waarheid. Kennis van de vormen is het hoogste doel voor de mens en is mogelijk doordat de ziel, voor de afdaling in een lichaam, de vormen heeft aanschouwd en deze kennis nog rudimentair in zich draagt. Zijn belang kan moeilijk overschat worden. Volgens Bertrand Russell kan men de gehele westerse filosofie als een verzameling voetnoten bij zijn werk opvatten.