Citaten van Plato

Plato

Plato

Grieks filosoof

Leefde van: 427 v.C. - 347 v.C.

Categorie: Filosofen | Oud-Grieks

 • Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal niet tevreden zijn met wat hij krijgt.
 • Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
 • Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.
 • Macht is het recht van de sterke, rechtvaardigheid zijn belang;
Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geld.
 • Slechts aan de heersers over een staat is het toegestaan om te liegen.
 • Ritme en harmonie dringen diep in de ziel door.
 • De wereld is een levend wezen.
 • Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
 • U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u ove
 • Steenrijke mensen zijn geen goede mensen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 79.

 • Plato
  Plato
  - +
  +229
  Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
 • Plato
  Plato
  - +
  +136
  Nu zijn sommige wetten bestemd voor fatsoenlijke mensen die moeten leren hoe ze in harmonie met elkaar moeten leven, en andere voor mensen op wie de opvoeding geen uitwerking heeft gehad. Want een verhard hart kan niet zacht worden gemaakt en dan is elke wandaad mogelijk.
  Bron: Wetten Boek IX
 • Plato
  Plato
  - +
  +130
  Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
  Bron: Symposion #196
 • Plato
  Plato
  - +
  +117
  De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen…
 • Plato
  Plato
  - +
  +94
  U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheiden.
 • Plato
  Plato
  - +
  +90
  Het begin is het belangrijkste deel van het werk.
 • Plato
  Plato
  - +
  +88
  Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht.
 • Plato
  Plato
  - +
  +81
  Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde.
 • Plato
  Plato
  - +
  +66
  Het gaat niet om de schoonheid die je hebt, maar om de schoonheid die je verlangt.
 • Plato
  Plato
  - +
  +64
  De deugdzaamste mens is hij, die zich ermee tevreden stelt deugdzaam te zijn zonder te trachten het ook te schijnen
Alle Plato citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Plato

De grootste Griekse filosoof. Grieks denker die zijn filosofie in dialogen tussen zijn leermeester Socrates en diens gesprekspartners vervatte. Hij stamde uit een voorname familie, was leerling van Cratylus van Athene, van Socrates en na diens dood (399) van Euclides van Megara. Op zijn reizen leerde hij Dionysius I van Syracuse kennen, aan wiens hof hij vertoefde. Rond 387 v.C. stichtte hij de Academie, een school te Athene. Aristoteles zou bijna 20 jaar aan deze school verbonden blijven. Plato reisde nog tweemaal naar Sicilië, waar hij tevergeefs trachtte zijn ideale staat te verwezenlijken.
Na zijn dood werd hij opgevolgd in de Academie door zijn neef Speusippus, terwijl zijn leerling Aristoteles zijn eigen weg ging. In tegenstelling tot Aristoteles, zijn alle geschriften van Plato bewaard gebleven.
Plato zocht naar onbetwijfelbare kennis niet in deze wereld, maar voorbij deze wereld in het rijk van de Vormen, ook wel paradigma’s genoemd. Deze vormen zijn het onveranderlijke wezen der dingen. Goedheid, Rechtvaardigheid en Waarheid. Kennis van de vormen is het hoogste doel voor de mens en is mogelijk doordat de ziel, voor de afdaling in een lichaam, de vormen heeft aanschouwd en deze kennis nog rudimentair in zich draagt. Zijn belang kan moeilijk overschat worden. Volgens Bertrand Russell kan men de gehele westerse filosofie als een verzameling voetnoten bij zijn werk opvatten.