Citaten van Rebecca West

Rebecca West

Rebecca West

Brits schrijfster en journaliste (ps. van Cicily Isabel Fairfield)

Leefde van: 1892-1983

Categorie: Media | Schrijvers (Hedendaags) | : Groot-Brittanië

 • Niemand heeft ooit een goed boek geschreven door simpelweg een aantal nauwkeurige feiten en geldige ideeën te verzamelen.
 • De keuze tussen de wet en gerechtigheid is voor de moedige een gemakkelijke keuze.

Citaten 1 t/m 10 van 33.

 • Rebecca West
  Rebecca West
  - +
  +1
  De mens is eerder een hatend dan een liefdevol dier.
  Origineel: Man is a hating rather than a loving animal.
  Bron: Black Lamb and Grey Falcon (1941)
 • Rebecca West
  Rebecca West
  - +
  +1
  Ik denk niet dat spionage kan worden aanbevolen als een techniek voor het creëren van een indrukwekkende beschaving.
  Origineel: I cannot think that espionage can be recommended as a technique for building an impressive civilization.
  Bron: The Meaning of Treason (1982) Introduction
 • Rebecca West
  Rebecca West
  - +
  +1
  Moederschap is noch een plicht noch een voorrecht, maar gewoon de manier waarop de mensheid het verlangen naar fysieke onsterfelijkheid kan bevredigen en de angst voor de dood kan overwinnen.
  Origineel: Motherhood is neither a duty nor a privilege, but simply the way that humanity can satisfy the desire for physical immortality and triumph over the fear of death.
  Bron: toegeschreven
 • Rebecca West
  Rebecca West
  - +
  +1
  Niemand heeft ooit een goed boek geschreven door simpelweg een aantal nauwkeurige feiten en geldige ideeën te verzamelen.
  Origineel: Nobody ever wrote a good book simply by collecting a number of accurate facts and valid ideas.
  Bron: Vogue 01-11-1952
 • Rebecca West
  Rebecca West
  - +
  +1
  We maakten allemaal gebruik van het comfort dat door de belangrijkste werken van Mozart gegeven wordt, dat even echt en tastbaar is als de door een glas cognac afgegeven warmte.
  Origineel: We all drew on the comfort which is given out by the major works of Mozart, which is as real and material as the warmth given up by a glass of brandy.
  Bron: Black Lamb and Grey Falcon (1941)
 • Rebecca West
  Rebecca West
  - +
   0
  Al ons westerse denken is gebaseerd op deze weerzinwekkende pretentie dat pijn de juiste prijs is voor iets goeds.
  Origineel: All our Western thought is founded on this repulsive pretence that pain is the proper price of any good thing.
  Bron: Black Lamb and Grey Falcon (1941)
 • Rebecca West
  Rebecca West
  - +
   0
  Als ik geen verstandige investeringen doe zal ik mijn oude dag in een werkhuis doorbrengen, waar niemand mijn grappen zal begrijpen.
  Origineel: If I do not do sensible things about investments I shall spend my old age in a workhouse, where nobody will understand my jokes.
  Bron: The Strange Necessity: Essays and Reviews
 • Rebecca West
  Rebecca West
  - +
   0
  De aarde zelf biedt enigszins weerstand tegen routine.
  Origineel: The earth itself is slightly resistant to routine.
  Bron: The Paris Review Interview, 1982
 • Rebecca West
  Rebecca West
  - +
   0
  De Amerikaanse strijd voor algemeen kiesrecht was veel moeilijker dan de Engelse om de simpele reden dat het veel gemakkelijker was.
  Origineel: The American struggle for the vote was much more difficult than the English for the simple reason that it was much more easy.
  Bron: Time and Tide Magazine 1927, Review Doris Stevens's Jailed for freedom
 • Rebecca West
  Rebecca West
  - +
   0
  De dag was zo heerlijk dat ik wenste dat je langzaam kon leven, zoals je ook langzaam muziek kunt spelen.
  Origineel: The day was so delightful that I wished one could live slowly as one can play music slowly.
  Bron: This Real Night (1984)
Alle Rebecca West citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Rebecca West

Dame Rebecca West, pseudoniem voor Cicily Isabel Fairfield (Londen, 21 december 1892 – Londen, 15 maart 1983) was een Brits schrijfster en journaliste.

West was de dochter van een gerenommeerd journalist van Ierse afkomst en een Schotse moeder. Ze groeide op in een intellectueel stimulerende omgeving, ging naar ‘college’ in Edinburgh en studeerde later aan de toneelacademie in Londen. Enige tijd was ze actrice (haar pseudoniem Rebecca West ontleende ze aan de heldin uit Henrik Ibsens drama Rosmersholm). Vanaf 1911 ging ze werken als journaliste, meer in het bijzonder voor de linkse pers en maakte ze zich sterk voor het vrouwenkiesrecht.

Haar romandebuut kwam in 1918 met The Return of a Soldier, waarin ze de uitwerking van shell-shock op freudiaanse basis analyseert. Daarna volgen nog tal van zorgvuldig geschreven romans, waarin ze blijk geeft van een groot vermogen om personages psychologisch te doorgronden. Het meest bekend is wel het semi-autobiografische The Fountain Overflows, (1957, De fontein stroomt over), waarin ze tevens een soort van cultuurhistorische beschrijving geeft van het eerste decennium van de twintigste eeuw.
Wellicht nog meer dan door haar romans vond West erkenning met haar kritische proza over vooral sociale en culturele onderwerpen.

Uit Wikipedia