Citaten van René Descartes

René Descartes

René Descartes

Frans filosoof, wetenschapper

Leefde van: 1596-1650

Categorie: Filosofen | Wetenschappers | : Frankrijk

 • Verlangen is een passie die naar de toekomst kijkt.
 • Het gezond verstand is van alle dingen op de wereld het gelijkmatigst verdeeld. Want iedereen vindt dat hij er zo goed van voorzien is, dat zelfs degenen die in iedere andere kwestie het moeilijkst tevreden te stellen zijn er nooit meer van willen dan ze er al van hebben.
 • Ook al kan ik alles, wat ik me voorstel, elke kennis die ik vermeen te bezitten, in twijfel trekken, mijn voorstellingen bestaan en derhalve besta ik, die deze voorstellingen produceer. Zelfs de twijfel, juist de twijfel, bewijst mijn bestaan; want zolang ik twijfel, is er een twijfelaar. Ik denk, d
 • Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men uiteindelijk een vreemdeling in eigen land.
 • De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, zowel als tot de grootste deugden in staat.
 • De rede is het enige dat ons tot mensen maakt.
 • Besluiteloosheid is de laagste graad van vrijheid.
 • Om de waarheid te onderzoeken, is het noodzakelijk om, eens in je leven, alle dingen zoveel mogelijk in twijfel te trekken.
 • Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen dient te volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
 • Maar wat ben ik? Een ding dat denkt. Wat is een denkend ding?
+7

Citaten 1 t/m 10 van 33.

 • René Descartes
  René Descartes
  - +
  +51
  Ik denk, dus ik besta.
  Origineel: Cogito, ergo sum.
  Bron: Principia philosophiae
 • René Descartes
  René Descartes
  - +
  +27
  Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.
  Origineel: Quand on me fait une offense, je tâche d'élever mon âme si haut, que l'offense n'aille pas jusqu'à elle.
  Bron: toegeschreven
 • René Descartes
  René Descartes
  - +
  +21
  Reizen is bijna als praten met mensen uit andere eeuwen.
  Origineel: C'est quasi le même de converser avec ceux des autres siècles, que de voyager.
  Bron: Le discours de la méthode (1637) I
 • René Descartes
  René Descartes
  - +
  +16
  Gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld. Iedereen meent er ruimschoots voldoende van te hebben.
  Origineel: Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu.
  Bron: Discours de la methode (1637) I
 • René Descartes
  René Descartes
  - +
  +14
  Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men uiteindelijk een vreemdeling in eigen land.
  Origineel: Lorsqu’on emploie trop de temps à voyager, on devient enfin étranger en son pays.
  Bron: Discours de la méthode (1637)
 • René Descartes
  René Descartes
  - +
  +12
  Besluiteloosheid is de laagste graad van vrijheid.
  Origineel: L'indifférence [...] est le plus bas degré de la liberté.
  Bron: Méditation métaphysique IV
 • René Descartes
  René Descartes
  - +
  +12
  Het is niet voldoende, een goed verstand te hebben; maar het belangrijkste is, het goed te gebruiken.
  Origineel: Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien.
  Bron: Discours de la methode (1637) 1
 • René Descartes
  René Descartes
  - +
  +8
  De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, zowel als tot de grootste deugden in staat.
  Origineel: Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus.
  Bron: Discours de la methode (1637) 1
 • René Descartes
  René Descartes
  - +
  +6
  Grote voorspoed brengt vaak zo’n verblinding en zo’n roes met zich mee, dat de bezitters ervan eerder bezetenen zijn.
  Origineel: Les grandes prospérités éblouissent et enivrent souvent de telle sorte qu'elles possèdent plutôt ceux qui les ont, qu'elles ne sont possédées par eux.
  Bron: Correspondance avec Élisabeth Brief aan Elisabeth l, 1 april 1645
 • René Descartes
  René Descartes
  - +
  +6
  Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen dient te volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
  Origineel: Ainsi mon dessein n’est pas d’enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison mais seulement de faire voir en quelle sorte j’ai tâché de conduire la mienne.
  Bron: Discours de la methode (1637) p.5
Alle René Descartes citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over René Descartes

René Descartes of gelatiniseerd Renatus Cartesius (La Haye en Touraine, 31 maart 1596 – Stockholm, 11 februari 1650) was een uit Frankrijk afkomstige filosoof en wiskundige, die een groot deel van zijn leven in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden woonde.

Zijn benadering van het probleem van de kennis en de aard van de menselijke geest speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de filosofie. Hij is met name bekend om zijn uitspraak "Cogito ergo sum" en wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Hij was een van de eersten die de filosofie van Aristoteles niet alleen verwierp, maar ook verving door een eigen filosofisch systeem. Daarmee legde hij de basis voor de 17e-eeuwse stroming van het rationalisme.

In de wiskunde legde hij de basis voor de analytische meetkunde en leverde bijdragen aan de natuurkunde en fysiologie, maar zijn Verhandeling over de methode (1637) behoort tot zijn invloedrijkste werk.

Uit Wikipedia