Citaten van Richard Dawkins

Richard Dawkins

Richard Dawkins

Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver.

Leefde van: 1941-

Categorie: Wetenschappers | Schrijvers (Hedendaags) | Groot-Brittanië

 • De oplossing blijkt vaak mooier dan de puzzel.
 • Evolutie kijkt nooit naar de toekomst.
 • Het is zo'n grootheidswaanzin te denken dat een God die zich bezig moet houden met honderd miljard universums ook maar een stuiver geeft met wie je naar bed gaat, of zelfs of je in hem gelooft.
 • Religie is in staat om mensen tot zo'n gevaarlijke dwaasheid te leiden dat ik het geloof kwalificeer als een vorm van een geestesziekte.
 • In Groot-Brittannië is het christendom aan het uitsterven. De islam helaas niet.
+2

Citaten 1 t/m 10 van 53.

 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +13
  De God van het Oude Testament is zo'n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen; een vrouwenhatende, homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland.
  Origineel: The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.
  Bron: The God Delusion
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +13
  Religie leert ons de gevaarlijke nonsens dat de dood niet het einde is.
  Origineel: Religion teaches the dangerous nonsense that death is not the end.
  Bron: The Guardian Artikel, 15-09-2001. Voor de volledige tekst zie: www.theguardian.com
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +8
  Mijn bezwaar tegen religie is dat het de mensen leert tevreden te zijn met het niet begrijpen van de wereld waarin ze leven.
  Origineel: What worries me about religion is that it teaches people to be satisfied with not understanding the world they live in.
  Bron: BBC: Heart Of The Matter: God Under The Microscope (1996)
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +3
  De Bijbel moet geleerd worden, maar nadrukkelijk niet als de realiteit. Het is fictie, mythe, poëzie, alles behalve de realiteit. Als zodanig moet het worden onderwezen omdat het zo veel van onze literatuur en onze cultuur bevat.
  Origineel: The Bible should be taught, but emphatically not as reality. It is fiction, myth, poetry, anything but reality. As such it needs to be taught because it underlies so much of our literature and our culture.
  Bron: toegeschreven
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +3
  De oplossing blijkt vaak mooier dan de puzzel.
  Origineel: The solution often turns out more beautiful than the puzzle.
  Bron: The Irish Time, 14-11-1998 Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the Appetite for Wonder. Voor de volledige tekst zie: www.irishtimes.com
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +3
  Religieuze fanatici willen dat mensen hun eigen gedachten afsluiten, het bewijs negeren en blindelings een heilig boek volgen op basis van eigen 'openbaring'.
  Origineel: Religious fanatics want people to switch off their own minds, ignore the evidence, and blindly follow a holy book based upon private 'revelation'.
  Bron: The Independent, 04-12-2006 Interview. Voor de volledige tekst zie: www.independent.co.uk
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +2
  Religie is in staat om mensen tot zo'n gevaarlijke dwaasheid te leiden dat ik het geloof kwalificeer als een vorm van een geestesziekte.
  Origineel: Religion is capable of driving people to such dangerous folly that faith seems to me to qualify as a kind of mental illness.
  Bron: The Selfish Gene (1976)
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +2
  Wij gaan dood, en dat maakt ons tot de gelukkigen. De meeste mensen zullen nooit sterven omdat ze nooit zullen worden geboren. De mogelijke mensen die hier in mijn plaats hadden kunnen zijn, maar die nooit het daglicht zullen zien, overtreffen de zandkorrels van Arabië. Tot die ongeboren geesten behoren beslist grotere dichters dan Keats, grotere wetenschappers dan Newton. We weten dit omdat het aantal mogelijke mensen dat door ons DNA wordt toegestaan zo enorm veel groter is dan het aantal echte mensen. En het resultaat van deze verbijsterend kleine kansen is dat het u en ik zijn, in al onze alledaagsheid, die hier zijn.
  Origineel: We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they are never going to be born. The potential people who could have been here in my place but who will in fact never see the light of day outnumber the sand grains of Arabia. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively outnumbers the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds it is you and I, in our ordinariness, that are here.
  Bron: Unweaving the Rainbow (1998) ch.1
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +1
  De evolutietheorie staat nu ongeveer net zo ter discussie als de theorie dat de aarde rond de zon draait.
  Origineel: Today the theory of evolution is about as much open to doubt as the theory that the earth goes round the sun.
  Bron: The Selfish Gene (1976) ch.1
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +1
  Een universum met een schepper zou wetenschappelijk gezien een heel ander soort universum zijn dan één zonder.
  Origineel: A universe with a creator would be a totally different kind of universe scientifically speaking than one without.
  Bron: The Guardian, 15-09-2013 Interview. Voor de volledige tekst zie: www.theguardian.com
Alle Richard Dawkins citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Richard Dawkins

Clinton Richard Dawkins (Nairobi, 26 maart 1941) is een Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver. Dawkins is emeritus-fellow van New College in Oxford en was van 1995 tot 2008 hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Oxford.

Dawkins is een van de bekendste moderne schrijvers over de evolutietheorie. Hij verdedigt deze theorie op bevlogen wijze met wetenschappelijke argumenten tegen kritiek uit zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek, zoals in zijn debuutwerk De zelfzuchtige genen (1976). Hij is een uitgesproken atheïst, seculier humanist, scepticus en ondersteunt de brights-beweging.

Dawkins staat bekend om zijn kritiek op het creationisme en intelligent design. In De blinde horlogemaker (1986) pleit hij tegen de horlogemaker-analogie, een argument voor het bestaan van een bovennatuurlijke schepper op basis van de complexiteit van levende organismen. In plaats daarvan vergelijkt hij evolutie met een blinde horlogemaker, in die zin dat reproductie, mutatie en selectie ongeleide processen zijn. In God als misvatting (2006) stelt Dawkins dat een bovennatuurlijke schepper vrijwel zeker niet bestaat en dat religieus geloof een complex waandenkbeeld is.

Uit Wikipedia