Richard Dawkins

Richard Dawkins

Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver.

Leefde van: 1941-

Categorie: Wetenschappers | Schrijvers (Hedendaags) | Land: Groot-Brittanië

Zoek boeken van Richard Dawkins bij bol.com.

Citaten: Richard Dawkins

Citaten 1 t/m 10 van 44.

 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +13
  Religie leert ons de gevaarlijke nonsens dat de dood niet het einde is.
  Origineel: Religion teaches the dangerous nonsense that death is not the end.
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +11
  De God van het Oude Testament is zo'n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen; een vrouwenhatende, homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland.
  Origineel: The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.
  Bron: The God Delusion
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +7
  Ik ben tegen religie, omdat het ons leert tevreden te zijn met het niet begrijpen van de wereld.
  Origineel: I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world.
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +6
  Astrologie is een esthetische belediging. Het is een waardevermindering van de sterrenkunde, zoals het gebruik van Beethoven voor commerciële wijsjes.
  Origineel: Astrology is an aesthetic affront. It cheapens astronomy, like using Beethoven for commercial jingles.
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +4
  Religie is in staat om mensen naar zo'n gevaarlijke dwaasheid te leiden dat ik het geloof als een soort geestelijke ziekte kwalificeer.
  Origineel: Religion is capable of driving people to such dangerous folly that faith seems to me to qualify as a kind of mental illness.
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +1
  De Bijbel moet geleerd worden, maar nadrukkelijk niet als de realiteit. Het is fictie, mythe, poëzie, alles behalve de realiteit. Als zodanig moet het worden onderwezen omdat het zo veel van onze literatuur en onze cultuur bevat.
  Origineel: The Bible should be taught, but emphatically not as reality. It is fiction, myth, poetry, anything but reality. As such it needs to be taught because it underlies so much of our literature and our culture.
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +1
  De evolutietheorie is nu ongeveer net zo twijfelachtig als de theorie dat de aarde rond de zon draait.
  Origineel: Today the theory of evolution is about as much open to doubt as the theory that the earth goes round the sun.
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +1
  De oplossing blijkt vaak mooier dan de puzzel.
  Origineel: The solution often turns out more beautiful than the puzzle.
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +1
  Een universum met een schepper zou een heel ander soort universum zijn, wetenschappelijk gezien, dan één zonder.
  Origineel: A universe with a creator would be a totally different kind of universe, scientifically speaking, than one without.
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  - +
  +1
  Een waanzin is iets waar mensen in geloven, ondanks een totaal gebrek aan bewijs.
  Origineel: A delusion is something that people believe in despite a total lack of evidence.
Alle Richard Dawkins citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 44 gevonden

Citaten uit werken van Richard Dawkins

Sale (NL)Sale (NL)