Citaten van Saädi

Saädi

Perzisch dichter

Leefde van: 1200-1292

Categorie: Dichters (Hedendaags) | Persië

 • De vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg.
 • Als gij uw vijand machteloos ziet, wees dan niet vervuld van trots; in ieder been is merg en in elk hemd steekt een mens.
 • Zelfs een woord dat schertsend werd uitgesproken, bevat een les voor een intelligent man, maar honderd hoofdstukken vol wijsheid, voorgelezen aan een dwaas, lijken hem slechts scherts.
 • Zwijgen is het beste wat een onwetend man kan doen, maar als hij dat wist zou hij niet onwetend zijn.
 • Al wordt gij zwaar beproefd, geef de hoop niet op: de nacht gaat zwanger van de dag.
 • Bitter is het geduld, maar haar vrucht is zoet.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 32.

 • Saädi
  Saädi
  - +
  +28
  Bitter is het geduld, maar haar vrucht is zoet.
 • Saädi
  Saädi
  - +
  +17
  De vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg.
 • Saädi
  Saädi
  - +
  +15
  Het doel van het geld is het leven te verlichten, maar het doel van het leven niet geld te vergaren. Gelukkig hij die 't verwerft en geniet, ongelukkig hij die een vrek is en schraapt.
 • Saädi
  Saädi
  - +
  +10
  Zwijgen is het beste wat een onwetend man kan doen, maar als hij dat wist zou hij niet onwetend zijn.
 • Saädi
  Saädi
  - +
  +8
  Van wie leert gij manieren? Van de ongemanierden.
 • Saädi
  Saädi
  - +
  +7
  Een slechtgehumeurd mens is een gevangene, overgeleverd aan de genade van een vijand aan wie hij nooit kan ontsnappen.
 • Saädi
  Saädi
  - +
  +7
  Verwacht geen trouw van nachtegalen die ieder ogenblik een andere roos bezingen.
 • Saädi
  Saädi
  - +
  +5
  Honger is een wolk, waaruit een regen van welsprekendheid en kennis valt. Is de buik leeg, dan wordt het lichaam geest; is de buik vol, dan wordt de geest lichaam.
 • Saädi
  Saädi
  - +
  +5
  Wie verstandig is, geeft nooit raad; want hij weet dat alle uitkomst onzeker is.
 • Saädi
  Saädi
  - +
  +4
  De gehele nacht lang weende een man aan het bed van een zieke; toen de dag aanbrak, stierf hij, maar de zieke genas.
Alle Saädi citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Saädi

Abu Muslih bin Abdallah Shirazi (Shiraz, 1184 – 1283/1291?), beter bekend onder zijn pseudoniem Saadi, was een van de bekendste Perzische dichters van de middeleeuwen. Hij staat niet alleen bekend om de kwaliteit van zijn werken, maar ook om de diepgang van zijn maatschappelijke gedachten.

Nadat de Mongolen Perzië binnenvielen, zwierf Saadi door Anatolië, Syrië, Egypte en Irak. In zijn werken verwijst hij tevens naar reizen die hij zou hebben gemaakt naar Pakistan, India en Centraal-Azië. Daarmee vertoont Saadi veel overeenkomsten met Marco Polo, die dezelfde regio bezocht tussen 1271 en 1294. Hij bezocht op zijn reizen veel theehuizen, waar hij verhalen uitwisselde met handelaren, boeren, priesters, dieven en sjiitische mystici. Deze gesprekken dienden vaak als basis voor zijn werk.

Toen hij na meer dan twintig jaar terugkeerde in Shiraz, werd het geregeerd door Atabak Abubakr Sa'd ibn Zangy (1231-1260) en kende een tijd van relatieve kalmte. Saadi werd door de heerser met respect onthaald. Als dank hiervoor nam Saadi de naam van de lokale prins, Sa'd ibn Zangi, aan als zijn pseudoniem. Hij heeft vermoedelijk de rest van zijn leven in Shiraz doorgebracht, waar zijn mausoleum een bekende toeristische trekpleister is geworden.
Zijn bekendste werk is de Goelistan, "De rozentuin", waarin proza en poëzie elkaar afwisselen.

Uit Wikipedia