Citaten van Samuel Smiles

Samuel Smiles

Samuel Smiles

Schots romanschrijver

Leefde van: 1812-1904

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | : Groot-Brittanië

 • Het is verkeerd, te denken dat de mensen succes hebben door succes. Veel vaker hebben zij succes door te falen.
 • Duurzaam plichtsbesef is de ware kroon van het karakter.

Citaten 1 t/m 10 van 23.

 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  - +
  +9
  Het is door geduld en zelfbeheersing, dat het echt heroïsche karakter geperfectioneerd wordt.
  Origineel: It is by patience and self-control that the truly heroic character is perfected.
  Bron: Character (1871) Ch. VI
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  - +
  +4
  De hoop is als de zon die, als we er naartoe reizen, de schaduw van onze last achter ons werpt.
  Origineel: Hope is like the sun which, as we journey towards it, casts the shadow of our burden behind us.
  Bron: Self-Help (1861) Hope
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  - +
  +3
  Zelfbeheersing is niets dan moed in een andere gedaante.
  Origineel: Self-control is only courage under another form.
  Bron: Character (1871)
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  - +
  +2
  De grote leider trekt mensen van verwant karakter tot zich, evenals een magneet ijzer aantrekt.
  Origineel: The great leader attracts to himself men of kindred character, drawing them towards him as the loadstone draws iron.
  Bron: Character (1871) ch.1
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  - +
  +2
  Het bewonderen van een edel karakter verheft de geest en maakt hem vrij van de slavernij van het eigen Ik, een der grootste struikelblokken op de weg van de zedelijke vooruitgang.
  Origineel: his admiration of noble character elevates the mind, and tends to redeem it from the bondage of self, one of the greatest stumbling blocks to moral improvement.
  Bron: Character (1871) ch.3
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  - +
  +1
  Het is verkeerd, te denken dat de mensen succes hebben door succes. Veel vaker hebben zij succes door te falen.
  Origineel: It is a mistake to suppose that men succeed through success; they much oftener succeed through failure.
  Bron: Character (1871) ch. 12
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  - +
  +1
  Hulp van buitenaf heeft vaak een verzwakkende uitwerking, maar hulp van binnenuit versterkt altijd.
  Origineel: Help from without is often enfeebling in its effects, but help from within invariably invigorates.
  Bron: Self-Help (1861) ch.1
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  - +
  +1
  Verloren rijkdom kan teruggewonnen worden door hard werken, verloren kennis door studie, verloren gezondheid door matigheid of medicijnen, maar verloren tijd is voor altijd voorbij.
  Origineel: Lost wealth may be replaced by industry, lost knowledge by study, lost health by temperance or medicine, but lost time is gone for ever.
  Bron: Self-Help (1861) ch.9
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  - +
   0
  De ervaring die uit boeken werd verkregen, hoewel vaak waardevol, is slechts afkomstig van leren; terwijl de ervaring die wordt opgedaan in het echte leven afkomstig van wijsheid is.
  Origineel: The experience gathered from books, though often valuable, is but the nature of learning; whereas the experience gained from actual life is one of the nature of wisdom.
  Bron: Self-Help (1861) ch.11
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  - +
   0
  De reden waarom er zo weinig gedaan wordt, is vaak omdat er zo weinig wordt geprobeerd.
  Origineel: The reason why so little is done, is generally because so little is attempted.
  Bron: Self-Help (1861) ch.11
Alle Samuel Smiles citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Samuel Smiles

Samuel Smiles (23 december 1812-16 april 1904) was een Schotse auteur en regeringshervormer.
Zijn primaire werk, Self-Help (1859), promootte spaarzaamheid en beweerde dat armoede grotendeels werd veroorzaakt door onverantwoordelijke gewoonten, terwijl hij ook het materialisme en laissez-faire-regering aanviel. Het wordt "de bijbel van het midden-Victoriaanse liberalisme" genoemd en had blijvende gevolgen voor het Britse politieke denken.

Uit Wikipedia