Spinoza

Spinoza

Nederlands filosoof

Leefde van: 1632-1677

Categorie: Filosofen | Land: Nederland

Zoek boeken van Spinoza bij bol.com.

Citaten: Spinoza

Citaten 31 t/m 40 van 75.

 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +7
  De hoogste trots en de hoogste nederigheid is de hoogste onbekendheid met zichzelf.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +7
  Goed en kwaad, liefde en vijandschap, het lelijke en het schone ontspringen uit één grond.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +7
  Het idealisme van de Toekomst ziet een dieper conflict: dat van mens en mensheid; de individu wordt in gekneld in de machine der samenleving, van de mensenwereld verwacht hij zijn geluk, hulp en brood; maar zij redt de soort ten koste van de individualiteit; zij werpt hem uit, zo niet hijzelf zijn plaats vasthoudt.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +6
  Angst kan niet bestaan zonder hoop en hoop niet zonder angst.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +6
  De onwetende wordt door uitwendige oorzaken op tal van wijzen verontrust, smaakt nooit werkelijke zielsrust en leeft als het ware in onbewustheid omtrent zichzelf, het zijn en de dingen.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +6
  De opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in God.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +6
  Ik bouw op de Rede, totdat de Rede in strijd is met de Schrift, want dan leg ik me bij de Hogere Waarheid neer.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +5
  Er was een tijdperk waarin het gedierte zich neervlijde aan de voeten van de naakte mens, waarin het water hem zijn drank verschafte en de boom zijn vrucht en geen gevaren van aarde noch wolken bedreigden zijn verzekerd bestaan.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +5
  Liefde is blijheid bij de voorstelling van een uitwendige oorzaak.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  De liefde tot het eeuwige vervult het gemoed met louter vreugde en sluit iedere droefheid uit, hetgeen zeer begerenswaard is en met alle kracht dient te worden nagestreefd.
Alle Spinoza citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 75 gevonden (pagina 4)
Sale (NL)Sale (NL)