Citaten van Spinoza

Spinoza

Spinoza

Nederlands filosoof

Leefde van: 1632-1677

Categorie: Filosofen | Land: Nederland

Citaten 41 t/m 50 van 75.

 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  De liefde tot het eeuwige vervult het gemoed met louter vreugde en sluit iedere droefheid uit, hetgeen zeer begerenswaard is en met alle kracht dient te worden nagestreefd.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  De opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in God.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  Evenals het licht zichzelf en de duisternis openbaart, evenzo is de waarheid toetssteen van zichzelf en van het onware.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  Geen wereld is denkbaar zonder de goddelijke Geest, maar tevens zó, dat deze zich in de wereld in tegenstellingen wikkelt.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  Hoe volmaakter iets is, des te meer is het werkzaam.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  Verstand en intuïtie, tezamen de rede te noemen, verschaffen ons kennis van de dingen die met hun werkelijke aard overeenkomt, en derhalve waar genoemd kan worden.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +3
  De toestand van geluk door hoogste inzicht die gepaard gaat aan liefde jegens het eeuwige en oneindige Zijn is geen beloning die de mens gewordt omdat hij zijn passies heeft weten te bedwingen, doch de mens is juist in staat zijn passies te bedwingen doordat hij dit geluk en dit inzicht heeft bereikt.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +3
  De waarheid is het kenmerk van zichzelf en van de onwaarheid.
  Bron: Epistulae 74
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +3
  Er zijn tweeërlei voorlopig idealen, het achterruitziende en het vooruitziende.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +3
  Gebleken is waartoe een wijs mens in staat is en hoeveel machtiger hij is dan de onwetende die zich slechts door zijn lusten laat leiden.
Alle Spinoza citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 5)
Sale (NL)Sale (NL)