Spinoza

Spinoza

Nederlands filosoof

Leefde van: 1632-1677

Categorie: Filosofen | Land: Nederland

Zoek boeken van Spinoza bij bol.com.

Citaten: Spinoza

Citaten 41 t/m 50 van 75.

 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  De natuur is al het onbewuste, wat ons omringt: de plant die ons vergiftigt, het dier dat ons belaagt, de elementen die ons schaden, de gebeurtenissen die ons bedreigen.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  Evenals het licht zichzelf en de duisternis openbaart, evenzo is de waarheid toetssteen van zichzelf en van het onware.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  Gebleken is waartoe een wijs mens in staat is en hoeveel machtiger hij is dan de onwetende die zich slechts door zijn lusten laat leiden.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +4
  Verstand en intuïtie, tezamen de rede te noemen, verschaffen ons kennis van de dingen die met hun werkelijke aard overeenkomt, en derhalve waar genoemd kan worden.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +3
  De toestand van geluk door hoogste inzicht die gepaard gaat aan liefde jegens het eeuwige en oneindige Zijn is geen beloning die de mens gewordt omdat hij zijn passies heeft weten te bedwingen, doch de mens is juist in staat zijn passies te bedwingen doordat hij dit geluk en dit inzicht heeft bereikt.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +3
  Er zijn tweeërlei voorlopig idealen, het achterruitziende en het vooruitziende.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +3
  Geen wereld is denkbaar zonder de goddelijke Geest, maar tevens zó, dat deze zich in de wereld in tegenstellingen wikkelt.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +3
  Harmonie is de verzoening der tegengestelden. In de tegenwoordige wereld onzer ervaring zijn veeleer de tegengestelden onverzoend.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +3
  Hoe volmaakter iets is, des te meer is het werkzaam.
 • Spinoza
  Spinoza
  - +
  +3
  Mensen zijn misleid als ze denken dat ze vrij zijn, een mening die slechts hierin bestaat dat ze zich bewust zijn van hun handelingen en niet weten van de oorzaken waardoor deze worden bepaald.
  Origineel: Falluntur homines quod se liberos esse putant, quæ opinio in hoc solo consistit quod suarum actionum sint conscii et ignari causarum a quibus determinantur.
  Bron: Ethica - Pars secunda - De natura et origine mentis XXXV
Alle Spinoza citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 75 gevonden (pagina 5)
Sale (NL)Sale (NL)