Citaten van Thomas a Kempis

Thomas a Kempis

Thomas a Kempis

Nederlands middeleeuws augustijner kanunnik, schrijver en mysticus

Leefde van: 1380-1472

Categorie: Theologen en geestelijken | Schrijvers (Nederlands) | Schrijvers (Hedendaags) | : Nederland

 • De mens ziet onze daden, God onze beweegredenen.
 • Zo dikwijls ik uit mijn eenzaamheid onder de mensen ging, zo dikwijls ben ik minder mens weergekeerd.
 • Elke volmaaktheid in dit leven wordt aangekleefd door de een of andere onvolmaaktheid, en er is in deze wereld geen kennis die niet met een bepaalde mate van blindheid of onwetendheid gemengd is.
 • Van twee kwaden moet men altijd maar de minste kiezen.
 • Overal heb ik rust gezocht, en ik heb ze slechts gevonden in een hoekje met een boekje.
 • In een hoekje met een boekje.
 • De omstandigheden maken de mens niet zwak, maar ze laten zien wie hij is.
 • Wie veel liefheeft, doet veel.
 • Waarom zoekt gij de rust, daar gij tot werken geboren zijt?
 • Het is veiliger raad aan te horen en aan te nemen dan te geven.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 25.

 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  - +
  +44
  De mens ziet onze daden, God onze beweegredenen.
 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  - +
  +36
  Nergens heb ik meer rust gevonden dan in bossen en boeken.
 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  - +
  +27
  Niemand spreekt zonder gevaar als hij niet op tijd weet te zwijgen.
 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  - +
  +26
  In het oordelen over anderen doet de mens een onvruchtbaar werk.
 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  - +
  +24
  God heeft veel volgelingen maar weinig dienaren.
 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  - +
  +21
  Overal heb ik rust gezocht, en ik heb ze slechts gevonden in een hoekje met een boekje.
 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  - +
  +18
  Zo dikwijls ik uit mijn eenzaamheid onder de mensen ging, zo dikwijls ben ik minder mens weergekeerd.
 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  - +
  +15
  Zoals een mens innerlijk is, zo is zijn oordeel over de uiterlijke dingen.
 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  - +
  +13
  Wees van uw daden de meester en niet de slaaf.
 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  - +
  +12
  De ware vrede van het hart wordt gewonnen door aan onze hartstochten weerstand te bieden, niet door hen te gehoorzamen.
Alle Thomas a Kempis citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Thomas a Kempis

Thomas a Kempis, {geboren ca. 1380 – Zwolle, 25 juli 1471) was een middeleeuws augustijner kanunnik, kopiist, schrijver en mysticus.
Hij was lid van de spirituele beweging van de Moderne Devotie en een volgeling van Geert Grote en Florens Radewijns, de stichters van de congregatie der Broeders des Gemenen Levens.

Thomas a Kempis behoorde tot de school van mystici die verspreid waren langs de Rijn van Zwitserland tot Straatsburg, Keulen en in de Nederlanden.
Hij kopieerde de Bijbel zeker vier keer, waarvan één exemplaar in vijf delen bewaard is gebleven in Darmstadt.

Zelf schreef hij talrijke werken, bijna alle in het Latijn en deze staan vol met bijbelcitaten, vooral uit het nieuwe testament. Zijn werken zijn alle devotioneel van karakter en omvatten traktaten, meditaties, brieven en preken. Zijn bekendste en nog altijd beroemde werk is, Over de navolging van Christus (De imitatione Christi), de verzamelnaam voor vier traktaten, waarvan het oudste dateert uit 1424. Het werk werd in 1471-1472 te Augsburg gedrukt en honderden keren herdrukt; het was na de Bijbel het meest verspreide boek van de late middeleeuwen.

Uit Wikipedia