Citaten van Thomas Sowell

Thomas Sowell

Thomas Sowell

Afro-Amerikaans schrijver en econoom

Leefde van: 1930-

Categorie: Economie en ondernemers | Schrijvers (Hedendaags) | : Amerika

 • Mensen die van vergaderingen genieten, zouden niet voor iets verantwoordelijk moeten zijn.
 • Als je niet bereid bent om geweld te gebruiken om de beschaving te verdedigen, wees dan bereid om barbaarsheid te accepteren.
 • Het kost veel kennis om besef te hebben van de mate van je eigen onwetendheid.

Citaten 1 t/m 10 van 28.

 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell
  - +
  +6
  Het kost veel kennis om besef te hebben van de mate van je eigen onwetendheid.
  Origineel: It takes considerable knowledge just to realize the extent of your own ignorance.
 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell
  - +
  +3
  Als je niet bereid bent om geweld te gebruiken om de beschaving te verdedigen, wees dan bereid om barbaarsheid te accepteren.
  Origineel: If you are not prepared to use force to defend civilization, then be prepared to accept barbarism.
 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell
  - +
  +3
  Er zijn maar twee manieren om de volledige waarheid te vertellen - anoniem en posthuum.
  Origineel: There are only two ways of telling the complete truth - anonymously and posthumously.
 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell
  - +
  +2
  De meest fundamentele vraag is niet wat het beste is, maar wie zal beslissen wat het beste is.
  Origineel: The most basic question is not what is best, but who shall decide what is best.
 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell
  - +
  +2
  Een van de trieste tekenen van onze tijd is dat we degenen die iets maken hebben gedemoniseerd, degenen die weigeren iets te maken gesubsidieerd hebben en degenen die klagen tot heilige hebben verklaard.
  Origineel: One of the sad signs of our times is that we have demonized those who produce, subsidized those who refuse to produce, and canonized those who complain.
  Bron: Ever Wonder Why? (2006)
 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell
  - +
  +2
  In een democratie hebben we ons altijd zorgen moeten maken over de onwetendheid van de ongeschoolden. Vandaag moeten we ons zorgen maken over de onwetendheid van mensen met een universitaire opleiding.
  Origineel: In a democracy, we have always had to worry about the ignorance of the uneducated. Today we have to worry about the ignorance of people with college degrees.
  Bron: Dismantling America (2011)
 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell
  - +
  +2
  Liberalisme is totalitarisme met een menselijk gezicht.
  Origineel: Liberalism is totalitarianism with a human face.
 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell
  - +
  +1
  Als je altijd hebt geloofd dat iedereen volgens dezelfde regels moet spelen en volgens dezelfde normen moet worden beoordeeld, dan zou je 60 jaar geleden het etiket van een radicaal hebben gekregen, 30 jaar geleden dat van een liberaal en vandaag dat van een racist.
  Origineel: If you have always believed that everyone should play by the same rules and be judged by the same standards, that would have gotten you labeled a radical 60 years ago, a liberal 30 years ago and a racist today.
 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell
  - +
  +1
  Als je gelooft in gelijke rechten, wat betekenen vrouwenrechten, homorechten, enz. dan? Ofwel ze zijn overbodig, ofwel ze zijn een schending van het beginsel van gelijke rechten voor iedereen.
  Origineel: If you believe in equal rights, then what do “women’s rights,” “gay rights,” etc., mean? Either they are redundant or they are violations of the principle of equal rights for all.
 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell
  - +
  +1
  Als je hebt gestemd op politici die beloven je iets leuks te geven op iemand anders zijn kosten, dan heb je niet het recht te klagen als ze jouw geld afpakken en het aan iemand anders geven, waaronder hunzelf.
  Origineel: If you have been voting for politicians who promise to give you goodies at someone else's expense, then you have no right to complain when they take your money and give it to someone else, including themselves.
Alle Thomas Sowell citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Thomas Sowell

Thomas Sowell (North Carolina, 30 juni 1930) is een Amerikaans schrijver en econoom en een prominente Amerikaanse libertariër.

Sowell heeft lesgegeven aan prominente Amerikaanse universiteiten, waaronder Cornell University en UCLA. Sinds 1980 is hij senior fellow van het Hooverinstituut, een conservatieve denktank die een semiautonoom onderdeel vormt van de Stanford-universiteit, waar hij de leerstoel bekleedt die naar Rose en Milton Friedman vernoemd is. Deze laatste was een van zijn hoogleraren.

Behalve wetenschappelijke stukken schrijft Sowell ook boeken, artikelen en columns voor een algemeen publiek. Hij schrijft in bladen als Forbes en kranten als The Wall Street Journal. Sowell schrijft veel over economische onderwerpen, waarin hij pleit voor een laissez-fairebenadering (vrijemarkt) van het kapitalisme. Sowell schrijft ook over minderhedenbeleid (hij is zelf Afro-Amerikaan) en heeft kritiek op positieve discriminatie. Verder schrijft hij over ideologie, cultuur en welvaart en "politiek correct" denken.

Hij heeft een vaste column op de conservatieve website Townhall.com (voorheen onderdeel van de Heritage Foundation).

Uit Wikipedia