Werner Heisenberg

Werner Heisenberg

Duits natuurkundige, grondlegger kwantummechanica

Leefde van: 1901-1976

Categorie: Wetenschappers | Land: Duitsland

Zoek boeken van Werner Heisenberg bij bol.com.

Citaten: Werner Heisenberg

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  Alle elementaire deeltjes zijn uit dezelfde substantie, uit dezelfde stof gemaakt, wat we nu energie of universele materie kunnen noemen; ze zijn gewoon verschillende vormen waarin materie verschijnt.
  Origineel: Alle Elementarteilchen sind aus derselben Substanz, aus demselben Stoff gemacht, den wir nun Energie oder universelle Materie nennen können; sie sind nur verschiedene Formen, in denen Materie erscheint.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De archetypen functioneren als de gewenste brug tussen zintuiglijke waarnemingen en ideeën.
  Origineel: Die Archetypen funktionieren als die gesuchte Brücke zwischen den Sinneswahrnehmungen und den Ideen.
  Bron: Quantentheorie und Philosophie
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De energie kan beschouwd worden als de oorzaak van alle veranderingen in de wereld.
  Origineel: Die Energie kann als Ursache für alle Veränderungen in der Welt angesehen werden.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De kwantumtheorie laat geen volledige, objectieve beschrijving van de natuur meer toe.
  Origineel: Die Quantentheorie läßt keine völlig objektive Beschreibung der Natur mehr zu.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De natuurwetenschap beschrijft en verklaart de natuur niet alleen eenvoudig, zoals zij op zich is. Zij is veelmeer een onderdeel van de wisselwerking tussen natuur en onszelf.
  Origineel: Die Naturwissenschaft beschreibt und erklärt die Natur nicht einfach, so wie sie "an sich" ist. Sie ist vielmehr ein Teil des Wechselspiels zwischen der Natur und uns selbst.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De realiteit waarover we kunnen spreken is nooit de realiteit op zichzelf, maar een door ons ontworpen realiteit.
  Origineel: Die Wirklichkeit, von der wir sprechen können, ist nie die Wirklichkeit an sich, sondern […] eine von uns gestaltete Wirklichkeit.
  Bron: Ordnung der Wirklichkeit (1989) s.59
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De wetenschap wordt door de mens gemaakt.
  Origineel: Wissenschaft wird von Menschen gemacht.
  Bron: Der Teil und das Ganze 1e zin
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  Energie is inderdaad het spul waarvan alle elementaire deeltjes, alle atomen, en daarom alle dingen worden gemaakt, en tegelijkertijd is energie ook de beweging.
  Origineel: Die Energie ist tatsächlich der Stoff, aus dem alle Elementarteilchen, alle Atome und daher überhaupt alle Dinge gemacht sind, und gleichzeitig ist die Energie auch das Bewegende.
  Bron: Physik und Philosophie (1958) p.92
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  Men kan dus de energie beschouwen als basisstof, als het basismateriaal van de wereld.
  Origineel: Man kann also die Energie als die Grundsubstanz, als den Grundstoff der Welt betrachten.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  Ook voor de fysicus zelf moet de mogelijkheid tot het geven van een beschrijving in klare taal het criterium zijn voor de mate waarin begrip is bereikt.
  Origineel: Auch für den Physiker ist die Möglichkeit einer Beschreibung in der gewöhnlichen Sprache ein Kriterium für den Grad des Verständnisses, das in dem betreffenden Gebiet erreicht worden ist.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
Alle Werner Heisenberg citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 11 gevonden
ComputerComputer