Werner Heisenberg

Werner Heisenberg

Duits natuurkundige, grondlegger kwantummechanica

Leefde van: 1901-1976

Categorie: Wetenschappers | Land: Duitsland

Zoek boeken van Werner Heisenberg bij bol.com.

Citaten: Werner Heisenberg

Citaten 1 t/m 10 van 12.

 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
  +1
  De energie kan beschouwd worden als de oorzaak van alle veranderingen in de wereld.
  Origineel: Die Energie kann als Ursache für alle Veränderungen in der Welt angesehen werden.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
  +1
  Wij kunnen niet iets waarnemen zonder het waargenomen verschijnsel te verstoren.
  Origineel: Wir können nicht beobachten, ohne das zu beobachtende Phänomen zu stören.
  Bron: Der Teil und das Ganze s.126
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  Alle elementaire deeltjes zijn uit dezelfde substantie, uit dezelfde stof gemaakt, wat we nu energie of universele materie kunnen noemen; ze zijn gewoon verschillende vormen waarin materie verschijnt.
  Origineel: Alle Elementarteilchen sind aus derselben Substanz, aus demselben Stoff gemacht, den wir nun Energie oder universelle Materie nennen können; sie sind nur verschiedene Formen, in denen Materie erscheint.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De archetypen functioneren als de gewenste brug tussen zintuiglijke waarnemingen en ideeën.
  Origineel: Die Archetypen funktionieren als die gesuchte Brücke zwischen den Sinneswahrnehmungen und den Ideen.
  Bron: Quantentheorie und Philosophie
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De kwantumtheorie laat geen volledige, objectieve beschrijving van de natuur meer toe.
  Origineel: Die Quantentheorie läßt keine völlig objektive Beschreibung der Natur mehr zu.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De natuurwetenschap beschrijft en verklaart de natuur niet alleen eenvoudig, zoals zij op zich is. Zij is veelmeer een onderdeel van de wisselwerking tussen natuur en onszelf.
  Origineel: Die Naturwissenschaft beschreibt und erklärt die Natur nicht einfach, so wie sie "an sich" ist. Sie ist vielmehr ein Teil des Wechselspiels zwischen der Natur und uns selbst.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De realiteit waarover we kunnen spreken is nooit de realiteit op zichzelf, maar een door ons ontworpen realiteit.
  Origineel: Die Wirklichkeit, von der wir sprechen können, ist nie die Wirklichkeit an sich, sondern […] eine von uns gestaltete Wirklichkeit.
  Bron: Ordnung der Wirklichkeit (1989) s.59
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  De wetenschap wordt door de mens gemaakt.
  Origineel: Wissenschaft wird von Menschen gemacht.
  Bron: Der Teil und das Ganze 1e zin
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  Energie is inderdaad het spul waarvan alle elementaire deeltjes, alle atomen, en daarom alle dingen worden gemaakt, en tegelijkertijd is energie ook de beweging.
  Origineel: Die Energie ist tatsächlich der Stoff, aus dem alle Elementarteilchen, alle Atome und daher überhaupt alle Dinge gemacht sind, und gleichzeitig ist die Energie auch das Bewegende.
  Bron: Physik und Philosophie (1958) p.92
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  - +
   0
  Ik herinner me veel discussies met Bohr die tot laat in de nacht duurden en bijna in wanhoop eindigden, en toen ik aan het einde van dergelijke discussies alleen in het aangrenzende park ging wandelen, bleef ik de vraag herhalen of de natuur echt zo absurd kan zijn als het ons leek in deze atoomexperimenten.
  Origineel: Ich erinnere mich an viele Diskussionen mit Bohr, die bis spät in die Nacht dauerten und fast in Verzweiflung endeten. Und wenn ich am Ende solcher Diskussionen allein einen Spaziergang im benachbarten Park unternahm, wiederholte ich immer und immer wieder die Frage, ob die Natur wirklich so absurd sein könne, wie sie uns in diesen Atomexperimenten erschien.
  Bron: Physik und Philosophie (1958) s.25
Alle Werner Heisenberg citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)