Citaten van Wilhelm Raabe

Wilhelm Raabe

Wilhelm Raabe

Duits schrijver

Leefde van: 1831-1910

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | : Duitsland

 • De humor is de zwemgordel op de rivier van het leven.
 • De mens leeft van zijn illusies.

Citaten 1 t/m 10 van 17.

 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  - +
  +12
  De humor is de zwemgordel op de rivier van het leven.
  Origineel: Humor ist der Schwimmgürtel auf dem Strom des Lebens.
 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  - +
  +5
  Pas door te lezen leert men hoeveel men ongelezen kan laten.
  Origineel: Erst durch das Lesen lernt man, wieviel man ungelesen lassen kann.
 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  - +
  +4
  Hij was door de voortdurende omgang met zichzelf grenzeloos verwend.
  Origineel: Er war durch den fortwahrenden Umgang mit sich selber grenzenlos verwohnt worden.
 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  - +
  +3
  De straf voor ijdelheid is vleierij.
  Origineel: Die Strafe für Eitelkeit ist Schmeichelei.
 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  - +
  +2
  Als onderwijs gratis is, wil de Duitser zijn onderwijs zo goedkoop mogelijk hebben.
  Origineel: Wenn Bildung frei macht, so will der Deutsche seine Bildung dazu auch so billig als möglich haben.
  Bron: Gutmanns Reisen (1891)
 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  - +
  +2
  Je moet je brood snijden met een mes dat het lot je, bot of scherp, in de hand geeft.
  Origineel: Man muß sein Brot mit dem Messer schneiden, das einem das Schicksal, ob stumpf oder scharf, dazu in die Hand gibt.
  Bron: Gedanken und Einfälle
 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  - +
  +2
  Wie met mij wil praten, moet niet alleen zijn eigen mening willen horen.
  Origineel: Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen.
  Bron: Auf dunklem Grunde
 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  - +
  +1
  De grootste wonderen gebeuren in de grootste stilte.
  Origineel: Die größten Wunder gehen in der größten Stille vor sich.
 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  - +
  +1
  De moeilijkste weg die de mens moet inslaan, is tussen doel en uitvoering.
  Origineel: Der schwierigste Weg, den der Mensch zurückzulegen hat, ist der zwischen Vorsatz und Ausführung.
 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  - +
   0
  De eeuwige illusie dat het leven nog voor je ligt. Het leven ligt altijd achter je!
  Origineel: Die ewige Illusion, daß das Leben noch vor einem liege. Das Leben liegt immer hinter einem!
  Bron: Gedanken und Einfälle
Alle Wilhelm Raabe citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Wilhelm Raabe

Wilhelm Raabe (Eschershausen, 8 september 1831 – Brunswijk, 15 november 1910) was een Duits schrijver van romans en novellen uit het poëtisch realisme.

Raabe was van kindsbeen af in literatuur geïnteresseerd en besloot, na een mislukte opleiding, bij een boekhandelaar in Maagdenburg in de leer te gaan. In 1854 poogde hij alsnog zijn secundair onderwijs af te maken, wat hem weer niet lukte. Desondanks trok hij naar de universiteit van Berlijn, en volgde er als vrij student colleges in de filosofie. Tijdens deze periode schreef hij, onder het pseudoniem Jakob Corvinus, een Bildungsroman 'Die Chronik der Sperlingsgasse' die meteen een overdonderend succes werd.
Daarop wilde hij professioneel schrijver worden; in zijn leven schreef hij, om den brode, aan de lopende band verhalen en romans. Zijn totale oeuvre omvat ruim 30 romans en 35 novelles.

Raabe was een antireligieuze vrijdenker, wiens fundamentele scepsis tegenover de maatschappelijke ordening tijdens zijn leven abusievelijk als burgerlijke berusting werd geïnterpreteerd. Daar de tijdgeest in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog tegengesteld was aan zijn opvattingen, vond zijn oeuvre rond 1900 nauwelijks nog weerklank. Thans stelt men hem als romancier op hetzelfde niveau als Dickens, niettegenstaande het feit dat zijn werk internationaal veel minder bekend is.

Uit Wikipedia