Citaten van Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Duits taalwetenschapper, filosoof en politicus

Leefde van: 1767-1835

Categorie: Politiek | Filosofen | Wetenschappers | Duitsland

 • Een volk dat geen verleden wil, verdient ook geen toekomst.
 • De ouderdom is een natuurlijke toestand, waaraan god de daarbij behorende gevoelens geschonken heeft die hun eigen vreugde in zich dragen.
 • Tijd is slechts een lege ruimte, waaraan gebeurtenissen, gedachten en gevoelens een inhoud geven.
 • Alles wat we met warmte en enthousiasme doen, is een soort liefde.
 • Elke bezigheid vermag de mens te adelen, hem een bepaalde, zijner waardige gestalte te geven. Het komt slechts aan op de wijze, waarop ze wordt bedreven.
 • Een liberaal kan minister worden; maar daarom is hij nog geen liberaal minister.
 • De diversiteit van talen is niet een diversiteit aan geluiden en tekens, maar een diversiteit van de opvattingen van de wereld.
 • Zonder veiligheid is er geen vrijheid.
 • In principe zijn het toch de verbintenissen met mensen die het leven zijn waarde geven.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 31.

 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +4
  De ouderdom is een natuurlijke toestand, waaraan god de daarbij behorende gevoelens geschonken heeft die hun eigen vreugde in zich dragen.
  Origineel: Das Alter ist ein natürlicher menschlicher Zustand, dem Gott seine eigenen Gefühle geschenkt hat, die ihre eigenen Freuden in sich tragen.
  Bron: Briefe an eine Freundin (1847)
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +3
  Niet smart is ongeluk, en geluk is niet altijd vreugde. Wie zijn lot vervult, hem lachen beide toe.
  Origineel: Nicht Schmerz ist Unglück, Glück nicht immer Freude; Wer sein Geschick erfüllt, dem lächeln beide.
  Bron: Zur preussischen Geschichte
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +2
  Alles wat we met warmte en enthousiasme doen, is een soort liefde.
  Origineel: Alles, was wir mit Wärme und Enthusiasmus ergreifen, ist eine Art von Liebe.
  Bron: Ideen über Staatsverfassung p.27
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +2
  De dood is niet een onderdeel van het bestaan, maar slechts een tussenliggende gebeurtenis, een overgang van de ene vorm van een eindig wezen naar een andere.
  Origineel: Der Tod ist kein Abschnitt des Daseins, sondern nur ein Zwischenereignis, ein Übergang aus einer Form des endlichen Wesens in eine andere.
  Bron: Briefe an eine Freundin
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +2
  De mooie en pure vrouwelijkheid mag alleen worden aangetrokken door de mooiste en puurste mannelijkheid.
  Origineel: Die schöne und reine Weiblichkeit sollte nur durch die schönste und reinste Männlichkeit angezogen werden.
  Bron: Briefe an eine Freundin
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +2
  Denken en kennis moeten altijd gelijke tred houden. De kennis blijft anders onvruchtbaar.
  Origineel: Denken und Wissen sollten immer gleichen Schritt halten. Das Wissen bleibt sonst unfruchtbar.
  Bron: Briefe an eine Freundin
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +2
  Het komt er meer op aan, hoe een mens zijn lot opneemt, dan hoe zijn lot is.
  Origineel: Gewiß ist es fast noch wichtiger, wie der Mensch das Schicksal nimmt, als wie es ist.
  Bron: Briefe an eine Freundin (1847)
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +2
  Ik denk dat zelfkennis moeilijk en zeldzaam is, zelfbedrog daarentegen makkelijk en gewoon.
  Origineel: Ich halte die Selbsterkenntnis für schwierig und selten, die Selbsttäuschung dagegen für sehr leicht und gewöhnlich.
  Bron: Briefe an eine Freundin (1847)
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +2
  In alles, zowel in het godsdienstige als in het zedelijke, is dit het werkelijk onderscheidende karakter van het Christendom, dat het de muren, die voordien de volkeren als verschillende soorten van schepsels scheidden, heeft geslecht, een einde gemaakt aan de waan, als zou er een door de Godheid bevoorrechte natie bestaan, en een algemene band van naastenplicht en naastenliefde om alle mensen heeft gestrengeld.
  Origineel: Es ist überhaupt in allem, im Religiösen und Moralischen, der wahrhaft unterscheidende Charakter des Christentums, die Scheidewände, die vorher die Völker wie Gattungen verschiedener Geschöpfe trennten, hinweggeräunit, den Dünkel, als gäbe es eine von der Gottheit bevorrechtete Nation, genommen, und ein allgemeines Band der Nächstenpflicht und Nächstenliebe um alle Menschen geschlungen zu haben.
  Bron: Briefe an eine Freundin 6 dec. 1826
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +2
  Tijd is slechts een lege ruimte, waaraan gebeurtenissen, gedachten en gevoelens een inhoud geven.
  Origineel: Die Zeit ist nur ein leerer Raum, dem Begebenheiten, Gedanken und Empfindungen erst Inhalt geben.
  Bron: Briefe an eine Freundin 7. April 1833
Alle Wilhelm von Humboldt citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Wilhelm von Humboldt

Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand Freiherr von Humboldt (Potsdam, 22 juni 1767 – Slot Tegel bij Berlijn, 8 april 1835) was een Duits taalwetenschapper, filosoof en staatsman en medeoprichter van de Friedrich-Wilhelms-Universität, de tegenwoordige Humboldtuniversiteit te Berlijn. Wilhelm was de oudere broer van Alexander von Humboldt.

Als onderwijshervormer in dienst van het Pruisische Ministerie van Onderwijs ontwierp hij een nieuwe organisatie van het onderwijs in de geest van het neo-humanisme. Zijn vormingsideaal is bekend geworden als het 'Humboldtsche Bildungsideal'. Het gymnasium en de universiteit veranderden daardoor in 'Bildungs-instituten'.
Eenzelfde idee kan men terugvinden in de vele middelbare scholen die in Duitsland zijn naam (en die van zijn broer Alexander) dragen, zoals in Trier, Berlijn of Keulen.

Uit Wikipedia