Citaten van William Burroughs

William Burroughs

William Burroughs

Amerikaans schrijver

Leefde van: 1914-1997

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | Amerika

 • Een consumptiemaatschappij gaat over het vereenvoudigen en degraderen van zowel de consument als het product.

Citaten 1 t/m 10 van 43.

 • William Burroughs
  William Burroughs
  - +
  +3
  De manier om een man of een natie te doden is door zijn dromen af te snijden, de manier waarop de blanken voor de Indianen zorgen: hun dromen doden, hun magie, hun vertrouwde geesten.
  Origineel: The way to kill a man or a nation is to cut off his dreams, the way the whites are taking care of the Indians: killing their dreams, their magic, their familiar spirits.
  Bron: The Place of Dead Roads (2013) 42
 • William Burroughs
  William Burroughs
  - +
  +1
  Het eerste en belangrijkste wat een individu kan doen, is om opnieuw een individu te worden, zichzelf te beheersen, zichzelf te trainen in wat er aan de hand is en zoveel mogelijk onafhankelijke grond voor zichzelf terug te winnen.
  Origineel: The first and most important thing an individual can do is to become an individual again, decontrol himself, train himself as to what is going on and win back as much independent ground for himself as possible.
 • William Burroughs
  William Burroughs
  - +
  +1
  Je moet leren te bestaan zonder religie, zonder land, zonder bondgenoten. Je moet leren in stilte alleen te leven.
  Origineel: You must learn to exist with no religion, no country, no allies. You must learn to live alone in silence.
  Bron: Word Virus (2007) 320
 • William Burroughs
  William Burroughs
  - +
   0
  Als je me vraagt wat het individu op dit moment in politieke zin kan doen, zou ik moeten zeggen dat hij niet zo veel kan doen. Als ik het voor mezelf heb, houd ik me meer bezig met de transformatie van het individu, wat voor mij veel belangrijker is dan de zogenaamde politieke revolutie.
  Origineel: If you are asking me what the individual can do right now, in a political sense, I'd have to say he can't do all that much. Speaking for myself, I am more concerned with the transformation of the individual, which to me is much more important than the so-called political revolution.
 • William Burroughs
  William Burroughs
  - +
   0
  Als je na een tijdje met iemand te hebben doorgebracht het gevoel hebt dat je een liter plasma bent kwijtgeraakt, vermijd die persoon dan in de toekomst.
  Origineel: If, after spending time with a person, you feel as though you've lost a quart of plasma, avoid that person in the future.
 • William Burroughs
  William Burroughs
  - +
   0
  Als je niet door je leven zou worden verrast, zou je niet leven. Het leven is een verrassing.
  Origineel: If you weren't surprised by your life you wouldn't be alive. Life is surprise.
 • William Burroughs
  William Burroughs
  - +
   0
  Als je stopt met groeien begin je te sterven.
  Origineel: When you stop growing you start dying.
  Bron: Word Virus (2007) 49
 • William Burroughs
  William Burroughs
  - +
   0
  De eenvoudigste vragen zijn het moeilijkst.
  Origineel: The simplest questions are the most difficult.
 • William Burroughs
  William Burroughs
  - +
   0
  De hele drugsoorlog is niets anders dan een voorwendsel om de politie en het personeel te vergroten, en dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Zoveel creëerden ingebeelde drugsdelicten.
  Origineel: The whole drug war is nothing but a pretext to increase police power and personnel, and that, of course, is dead wrong. So many created imagined drug offenses.
 • William Burroughs
  William Burroughs
  - +
   0
  De meeste mensen zien niet wat er om hen heen gebeurt. Dat is mijn belangrijkste boodschap aan schrijvers: 'In godsnaam, houd je ogen open. Let op wat er om je heen gebeurt. '
  Origineel: Most people don't see what's going on around them. That's my principal message to writers: 'For God's sake, keep your eyes open. Notice what's going on around you.'
Alle William Burroughs citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over William Burroughs

William Seward Burroughs II (Saint Louis (Missouri)), 5 februari 1914 – Lawrence (Kansas), 2 augustus 1997) was een Amerikaans schrijver. Hij was, naast Jack Kerouac, Allen Ginsberg en Gregory Corso, een van de bekendste schrijvers van de Beat Generation.

In 1959 werd hij beroemd door de uitgave van de roman "Naked Lunch", een boek met een innovatieve, deconstructivistische structuur waarin hij harde maatschappijkritiek levert, met drugsverslaving en homoseksualiteit als metaforen.
Tevens is het een kroniek van zijn eigen ervaringen met homoseksualiteit, het gebruik en afkicken van drugs. Hij maakte in dit boek onder meer gebruik van elementen uit genres als hard-boiled, sciencefiction en porno. Ook zijn enige gedeelten geschreven als satire op wetenschappelijke traktaten.

Burroughs was zijn gehele leven ongeliefd binnen literaire kringen omdat hij zich liever ophield aan de onderkant van de samenleving met criminelen en drugsverslaafden. Niet in de laatste plaats omdat, volgens eigen zeggen, hij daar de inspiratie voor zijn romans vandaan haalde.
Hij heeft bij leven geen prijs gewonnen en nooit positieve recensies gehad.

Uit Wikipedia