Citaten van William Cowper

William Cowper

William Cowper

Engels dichter

Leefde van: 1731-1800

Categorie: Dichters (Hedendaags) | : Groot-Brittanië

 • Een dwaas kan het nu en dan toevallig bij het rechte eind hebben.
 • Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.
 • Zij die worden geleid door waarheid en wijsheid kunnen honing halen uit onkruid.
 • Afwisseling is de ware specerij des levens, en geeft het leven geur en smaak.
 • Smart is zich zelf tot medicijn.
 • Die nooit hoop had, had nooit angst.
 • Hoed u voor wanhopige stappen, de donkerste dag leeft niet langer dan tot morgen en gaat voorbij.
+4

Citaten 1 t/m 10 van 27.

 • William Cowper
  William Cowper
  - +
  +143
  Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.
  Origineel: Knowledge is proud that he has learn'd so much; wisdom is humble that he knows no more.
  Bron: Poems The Task, VI, line 92
 • William Cowper
  William Cowper
  - +
  +51
  Zij die worden geleid door waarheid en wijsheid kunnen honing halen uit onkruid.
  Origineel: They whom truth and wisdom lead, can gather honey from a weed.
  Bron: Miscellaneous Poems The Pinapple and the Bee, 1779
 • William Cowper
  William Cowper
  - +
  +15
  Wijsheid en goedheid zijn geboren als tweeling, één hart moet kloppen voor beide zusters, die nooit zonder elkaar worden gezien.
  Origineel: Wisdom and goodness are twin-born, one heart; Must hold both sisters, never seen apart.
  Bron: Poems (1782) Expostulation. Voor de volledige tekst zie: www.eighteenthcenturypoetry.org
 • William Cowper
  William Cowper
  - +
  +13
  Afwezigheid van bezigheid is geen rust, een volstrekt leeg gemoed is een uitgeput gemoed.
  Origineel: Absence of occupation is not rest, a mind quite vacant is a mind distress'd.
  Bron: Retirement line 623. Voor de volledige tekst zie: www.eighteenthcenturypoetry.org
 • William Cowper
  William Cowper
  - +
  +5
  Een leegloper is een klok waaraan de twee wijzers ontbreken, even nutteloos of het loopt of stilstaat.
  Origineel: An idler is a watch that wants both hands; As useless when it goes as when it stands.
  Bron: Retirement Line 681. Voor de volledige tekst zie: www.eighteenthcenturypoetry.org
 • William Cowper
  William Cowper
  - +
  +5
  Een zedelijk, verstandig en welopgevoed man zal mij niet beledigen, en een ander kan het niet.
  Origineel: A moral, sensible, and well-bred man, Will not affront me, and no other can.
  Bron: Poems Conversation, Line 193
 • William Cowper
  William Cowper
  - +
  +4
  Die nooit hoop had, had nooit angst.
  Origineel: He has no hope who never had a fear.
  Bron: Poems Truth
 • William Cowper
  William Cowper
  - +
  +4
  O, toejuiching van het volk. Welk mensenhart is bestand tegen uw zoete, verleidelijke bekoringen?
  Origineel: O, popular applause! what heart of man is proof against thy sweet, seducing charms?
  Bron: Poems The Task
 • William Cowper
  William Cowper
  - +
  +3
  Afwisseling is de ware specerij des levens, en geeft het leven geur en smaak.
  Origineel: Variety's the very spice of life, that gives it all its flavour.
  Bron: Poems The Task
 • William Cowper
  William Cowper
  - +
  +3
  Kennis woont in hoofden die zijn gevuld met de gedachte van andere mensen;Wijsheid in geesten die aandachtschenken aan die van henzelf.
  Origineel: Knowledge dwells in heads replete with thoughts of other men; wisdom in minds attentive to their own.
  Bron: Poems The Talk, VI
Alle William Cowper citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over William Cowper

William Cowper (Berkhamsted, 26 november 1731 – East Dereham, 25 april 1800) was een Engels dichter.

Na een tijdlang op kostschool gezeten te hebben in de buurt van zijn woonplaats, ging hij naar Westminster School en studeerde vervolgens rechten aan de Middle Temple in Londen. In 1754 werd hij toegelaten tot de balie.

Cowper had van tijd tot tijd te lijden van hevige depressies, soms in zulke mate dat hij diverse pogingen ondernam zich van het leven te beroven.
In die voor hem ongelukkige periode werden er al wel wat van zijn verzen in bladen gepubliceerd en vertaalde hij werk van Voltaire. Kort hiervoor was hij al begonnen met de vertaling van Homerus' Ilias en Odyssee. Hij kende de versie van Alexander Pope, en vergeleek deze nauwkeurig met de oorspronkelijke Griekse versie. Cowper was een groot bewonderaar van John Milton en zijn versie van de vertaling was dan ook geïnspireerd door diens werk.

Uit Wikipedia