Citaten van William Morris

William Morris

William Morris

Brits kunstenaar, schrijver

Leefde van: 1834-1896

Categorie: Kunstenaars | Schrijvers (Hedendaags) | : Groot-Brittanië

 • Heb niets in uw huis waarvan u niet weet dat het nuttig is, of waarvan u denkt dat het mooi is.
 • Wat is een kunstenaar anders dan een werkman die vastbesloten is dat, wat er ook gebeurt, zijn werk uitstekend zal zijn?
 • Het ware geheim van geluk schuilt in oprechte belangstelling voor alle details van het dagelijks leven.

Citaten 1 t/m 10 van 13.

 • William Morris
  William Morris
  - +
  +3
  Het ware geheim van geluk schuilt in oprechte belangstelling voor alle details van het dagelijks leven.
  Origineel: The true secret of happiness lies in taking a genuine interest in all the details of daily life.
  Bron: Signs of Change: Seven Lectures (1888) The Aims of Art
 • William Morris
  William Morris
  - +
  +1
  Afgezien van het verlangen om mooie dingen te produceren, was en is de belangrijkste passie van mijn leven haat tegen de moderne beschaving.
  Origineel: Apart from the desire to produce beautiful things, the leading passion of my life has been and is hatred of modern civilization.
  Bron: How I Became a Socialist (1890). Voor de volledige tekst zie: www.marxists.org
 • William Morris
  William Morris
  - +
  +1
  De geschiedenis herinnert zich de koningen en krijgers, omdat ze vernietigden; kunst herinnert zich mensen, omdat ze creëerden.
  Origineel: History has remembered the kings and warriors, because they destroyed; art has remembered the people, because they created.
  Bron: Hopes and Fears for Art The Art of the People
 • William Morris
  William Morris
  - +
  +1
  Niemand is goed genoeg om de heer over een ander te zijn.
  Origineel: No man is good enough to be another's master.
  Bron: toegeschreven
 • William Morris
  William Morris
  - +
   0
  Als mij werd gevraagd te zeggen wat tegelijk de belangrijkste productie van kunst is en waarnaar het meest verlangd moet worden, zou ik antwoorden: Een mooi huis.
  Origineel: If i were asked to say what is at once the most important production of Art and the thing most to be longed for, I should answer, A beautiful House.
  Bron: The William Morris Manuscript of the Odes of Horace, Commentary and Translation (2014) p.7
 • William Morris
  William Morris
  - +
   0
  De beloning van arbeid is leven. Is dat niet genoeg?
  Origineel: The reward of labour is life. Is that not enough?
  Bron: The Collected Works of William Morris Ch. XV, On the lack of incentive to labout in a communist society
 • William Morris
  William Morris
  - +
   0
  De eenvoud van het leven, zelfs het meest basale, is geen ellende, maar de basis van verfijning.
  Origineel: Simplicity of life, even the barest, is not a misery, but the very foundation of refinement.
  Bron: Hopes and Fears for Art Toespraak, Londen, 10-03-1880
 • William Morris
  William Morris
  - +
   0
  Heb niets in uw huis waarvan u niet weet dat het nuttig is, of waarvan u denkt dat het mooi is.
  Origineel: Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful.
  Bron: The Beauty of Life (1880) a lecture before the Birmingham Society of Arts and School of Design
 • William Morris
  William Morris
  - +
   0
  Het verleden is niet dood, het leeft in ons, en zal in de toekomst leven die we nu helpen te vormen.
  Origineel: The past is not dead, it is living in us, and will be alive in the future which we are now helping to make.
  Bron: Complete Works of William Morris Preface to Medieval Lore by Robert Steele
 • William Morris
  William Morris
  - +
   0
  Kunst gemaakt door de mensen voor de mensen, als een genot voor de maker en de gebruiker.
  Origineel: Art made by the people for the people, as a joy to the maker and the user.
  Bron: Hopes and Fears for Art
Alle William Morris citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over William Morris

William Morris (Walthamstow, Londen, 24 maart 1834 – Londen, 3 oktober 1896) was de belangrijkste ontwerper en utopisch denker van het 19e-eeuwse Engeland.

Hij wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van het fantasy-genre. Hij is vooral bekend als de geestelijke vader van de arts-and-craftsbeweging. Morris was een veelzijdig man: hij was betrokken bij literatuur, het ontwerpen, drukken en uitgeven van boeken, het ontwerpen van behang, textiel, tegels, tapijten, meubilair, glas in lood en interieurs.
Aangezien Morris voorstander was van een volksgerichte kunst richtte hij zijn aandacht uitsluitend op de toegepaste kunsten, want het vervaardigen van dagelijkse gebruiksvoorwerpen was veel minder elitair dan de schilderkunst, die uitsluitend voor de rijke upper class interessant was. Het feit dat zijn ambachtelijk gecreëerde voorwerpen te duur waren voor het gewone volk bezorgde hem dan ook heel wat frustraties.

Morris' negatieve visie op de industrialisering vertaalde zich ook in politiek engagement. Hij creëerde een socialistisch systeem ter vervanging van het kapitalisme. Dit systeem was, onder invloed van Ruskin, voornamelijk op kunst gericht. Morris verlangde naar een kunst die voor en door het volk gemaakt werd. Hij was echter realistisch genoeg om in te zien dat het gewone volk zich geen ambachtelijk gecreëerde voorwerpen kon veroorloven. Hij probeerde dit gedeeltelijk te compenseren door in goede werkomstandigheden te voorzien voor de arbeiders in zijn ambachtelijke atelier. Zijn ideaal was echter een maatschappij zonder klassenonderscheid. Hij was in dat opzicht een marxist, hoewel hij meer aandacht had voor de geschiedkundige visies van Marx dan voor diens politiek-economische principes.
In Nederland kwamen Morris' socialistische ideeën vooral tot uiting in het literair tijdschrift De Kroniek, dat bestond van 1895 tot 1907. Zij vormden in die jaren een inspiratiebron voor Henriette Roland Holst.

Uit Wikipedia