Citaten van William Wordsworth

William Wordsworth

William Wordsworth

Engels dichter

Leefde van: 1770-1850

Categorie: Dichters (Hedendaags) | : Groot-Brittanië

 • Het kind is de vader van de man.
 • Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde.
 • Onze voornaamste plichten schitteren als sterren.
 • Wij leven van hoop en van verlangen; wij zien bij het blijde licht en ademen de zoete lucht in van de toekomst; en zo leven wij, of anders hebben wij geen leven.
 • Wijsheid is vaak dichterbij als we ons vooroverbuigen dan als we ons opheffen.
 • Vul het papier met de ademhalingen van je hart.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 19.

 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  - +
  +9
  Wij leven van hoop en van verlangen; wij zien bij het blijde licht en ademen de zoete lucht in van de toekomst; en zo leven wij, of anders hebben wij geen leven.
  Origineel: We live by hope; And by desire: we see by the glad light; And breathe the sweet air of futurity; And so we live, or else we have no life.
  Bron: The Excursion (1814) Book 9
 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  - +
  +8
  Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde.
  Origineel: The best portion of a good man's life, his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love.
  Bron: Lines written a few miles above Tintern Abbey (1798)
 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  - +
  +5
  Deze beide dingen, hoe tegenstrijdig zij ook mogen schijnen, moeten samengaan: mannelijke afhankelijkheid en mannelijke onafhankelijkheid, mannelijk vertrouwen en mannelijk zelfvertrouwen.
  Origineel: These two things, contradictory as they may seem, must go together: manly dependence and manly independence, manly reliance and manly selfreliance.
  Bron: toegeschreven
 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  - +
  +5
  Het kind is de vader van de man.
  Origineel: The Child is father of the Man.
  Bron: My Heart Leaps Up When I Behold (1802)
 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  - +
  +5
  Wijsheid is vaak dichterbij als we ons vooroverbuigen dan als we ons opheffen.
  Origineel: Wisdom is ofttimes nearer when we stoop Than when we soar.
  Bron: The Excursion (1814) Book III - Despondency
 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  - +
  +5
  Zalig was het in de morgenstond te leven
  Maar er jong in te zijn, dat was de hemel zelf.
  Origineel: Bliss was it in that dawn to be alive, But to be young was very heaven!
  Bron: The Prelude (1805) Bk. XI, l. 108. Voor de volledige tekst zie: www.poetryfoundation.org
 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  - +
  +4
  Niet keuze maar gewoonte regeert de onnadenkende kudde.
  Origineel: Not choice but habit rules the unreflecting herd.
  Bron: Ecclesiastical Sonnets (1821) Part II, XXVIII Reflections
 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  - +
  +1
  De wijze treurt minder over wat het ouder worden wegneemt, dan wat het achterlaat.
  Origineel: And yet the wiser mind Mourns less for what age takes away Than what it leaves behind.
  Bron: The Fountain (1799) st. 8 & 9
 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  - +
  +1
  Poëzie is het spontane overstromen van krachtige gevoelens.
  Origineel: Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings.
  Bron: Lyrical Ballads (1800) Preface
 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  - +
   0
  De natuur zal nooit het hart verraden dat haar liefhad.
  Origineel: Nature never did betray The heart that loved her.
  Bron: Lines written a few miles above Tintern Abbey (1798)
Alle William Wordsworth citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over William Wordsworth

William Wordsworth (Cockermouth, 7 april 1770 – c, 23 april 1850) was een Engels romantisch dichter.

Hij verloor op jeugdige leeftijd zijn ouders en groeide op in het ruige landschap van het merengebied (Lake District) in het noordwesten van Engeland. Na een studie aan de universiteit van Cambridge, trok hij naar Frankrijk. Hier werd hij een fervent aanhanger van de Franse Revolutie.
Wegens geldgebrek vertrok hij weer naar Engeland. Ook een rol speelde het feit dat de Franse Revolutie was ontaard in een bloedbad.

Wordsworth raakte in een langdurige crisis van schuld en berouw en in een zoektocht naar zijn eigen identiteit als mens en als dichter. Zijn hechte vriendschap met collega-dichter Samuel Taylor Coleridge hielp hem er weer bovenop.
De vriendschap tussen Wordsworth en Coleridge leidde tot een gezamenlijk werk: Lyrical Ballads, dat in 1798 werd gepubliceerd. Deze publicatie wordt in Engeland gezien als het begin van het (korte, maar invloedrijke) tijdperk van de Romantiek. Deze beweging was een reactie op het voorafgaande classicisme, dat zich ontwikkeld had tot een starre en strenge manier van schrijven, gebonden aan vele beperkende regels, en een verheven en formeel dichterlijk taalgebruik. In de Romantiek werden de rigide opvattingen losgelaten en was er sprake van een veel natuurlijker en alledaagser taalgebruik.
De publicatie van 'Lyrical Ballads' had op dit gebied een grote invloed. In zijn beroemde Voorwoord bij de editie van 1800 manifesteert de Romantische beweging zich duidelijk: de essentie van poëzie is het beschrijven van eigen gevoelens, waarbij kunstmatige regels worden losgelaten en de natuur een centrale plaats inneemt.

Uit Wikipedia