Citaten met uit Wallensteins Tod van Friedrich von Schiller

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  - +
  +20
  De jaloezie van vrienden richt mij te gronde, niet de haat van vijanden.
  Origineel: Der Freunde Eifer ist's, der mich zugrunde richtet, nicht der Hass der Feinde.
  Bron: Wallensteins Tod (1799) 3. Akt, 16
 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  - +
  +3
  Ik heb hier slechts een ambt, en geen mening.
  Origineel: Ich hab hier bloß ein Amt und keine Meinung.
  Bron: Wallensteins Tod (1799) I, 5
 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  - +
  +3
  Waar veel vrijheid is, is ook veel dwaling; maar zeker is de smalle weg van de plicht.
  Origineel: Wo viel Freiheit, ist viel Irrtum, Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht.
  Bron: Wallensteins Tod (1799) 4, 2
 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  - +
  +2
  Er bestaat geen toeval; en wat ons blinde willekeur toeschijnt, juist dat vindt zijn oorsprong in heel diepe bronnen.
  Origineel: Es gibt keinen Zufall; Und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt, Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen.
  Bron: Wallensteins Tod (1799) II, 3
 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  - +
  +1
  Er zijn in 's mensen leven ogenblikken, waar hij de wereldgeest wat nader is, en 't hem vergund is 't lot een vraag te doen.
  Origineel: Es gibt im Menschenleben Augenblicke, Wo er dem Weltgeist näher ist als sonst, Und eine Frage frei hat an das Schicksal.
  Bron: Wallensteins Tod (1799) 2, 3
 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  - +
   0
  De sterren liegen niet.
  Origineel: Die Sterne lügen nicht.
  Bron: Wallensteins Tod (1799) III, 9
 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  - +
   0
  Des mensen engel is de tijd.
  Origineel: Des Menschen Engel ist die Zeit.
  Bron: Wallensteins Tod (1799) 5, 11
 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  - +
   0
  Ernstig is de blik der noodzakelijkheid.
  Origineel: Ernst ist der Anblick der Notwendigkeit.
  Bron: Wallensteins Tod (1799) 1, 4
 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  - +
   0
  Niet zonder huivering grijpt des mensen hand, in 's noodlots urn vol van geheimenis.
  Origineel: Nicht ohne Schauder greift des Menschen Hand In des Geschicks geheimnisvolle Urne.
  Bron: Wallensteins Tod (1799) 2, 4
 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  - +
   0
  Snel is de jeugd klaar met het woord, dat zich moeilijk handhaaft, evenals de snede van een mes.
  Origineel: Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, Das schwer sich handhabt, wie des Messers Schneide.
  Bron: Wallensteins Tod (1799) 2, 2
Alle Wallensteins Tod van Friedrich von Schiller citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Friedrich von Schiller

Friedrich von Schiller

Duits dichter en toneelschrijver
Leefde van: 1759-1805
Categorie: Dichters (Hedendaags) | Schrijvers (Hedendaags)
Bekijk alle citaten van Friedrich von Schiller.

Over Friedrich von Schiller

Johann Christoph Friedrich (von) Schiller geldt als een van de grotere literatoren in de Duitse geschiedenis. In 1792 werd hij tot ereburger in Frankrijk benoemd. In 1802 werd hij in de (Duitse) adelstand verheven, vanaf dan herkenbaar aan de von, toegevoegd aan zijn naam.
Schiller was de zoon van een militair en bezocht aanvankelijk een militaire kostschool in Schloss Solitude. Daarna studeerde hij rechten en medicijnen. Hij begon al vroeg met het schrijven van gedichten en is beïnvloed door de Sturm und Drang. In 1780 werd hij chirurgijn in Stuttgart.
In 1790 trouwde hij met Charlotte von Lengefeld. In 1795 ontmoette hij Goethe. Aanvankelijk bekeken de twee grootheden elkaar jaloers, maar werden toch vrienden. Schiller had een passie voor roken en kaartspelen, sliep tot de middag en werkte 's nachts. In 1799 verhuisde hij opnieuw naar Weimar.
Schiller was in zijn werk aanvankelijk revolutionair georiënteerd. Dat wil zeggen, zoals dat in die tijd gold: streven naar vrijheid en gelijkheid, het afwijzen van willekeur en onrechtvaardigheid. In later jaren was hij gematigder.
Schiller is onder andere bekend van het gedicht (Ode) An die Freude (1785), dat hij schreef voor een vrijmetselaarsloge en dat door tijdgenoot Beethoven gedeeltelijk verwerkt werd in het slotdeel van zijn Negende Symfonie.
Friedrich Schiller overleed op 9 mei 1805 op 45-jarige leeftijd.

Uit Wikipedia

Sale (NL)Sale (NL)