Citaten van uit Selected Essays van George Orwell

Citaten 1 t/m 10 van 13.

 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +6
  Over het algemeen, willen de mensen goed zijn, maar niet te goed, en niet de gehele tijd.
  Origineel: On the whole, human beings want to be good, but not too good, and not quite all the time.
  Bron: Selected Essays The art of Donald McGill
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +2
  De beschaving accepteren zoals ze is, betekent in feite dat je het verval accepteert.
  Origineel: To accept civilization as it is practically means accepting decay.
  Bron: Selected Essays Inside the whale
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +2
  De mensen zijn slechts zo goed als hun technische ontwikkeling het hen toestaat te zijn.
  Origineel: Men are only as good as their technical development allows them to be.
  Bron: Selected Essays Charles Dickens
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +2
  Totdat je een professionele relatie met boeken hebt, ontdek je niet hoe slecht de meerderheid ervan is.
  Origineel: Until one has some kind of professional relationship with books, one does not discover how bad the majority of them are.
  Bron: Selected Essays Confessions of a Book Reviewer
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +2
  Verlichte mensen hebben zelden of nooit een verantwoordelijkheidsgevoel.
  Origineel: Enlightened people seldom or never possess a sense of responsibility.
  Bron: Selected Essays Rudyard Kipling
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +1
  Politiek is de keuze tussen de minste van twee kwaden.
  Origineel: Politics is the choice between the lesser of two evils.
  Bron: Selected Essays Writers and Leviathan
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
   0
  Een tragische situatie is precies dat wanneer de deugd niet zegeviert, maar wanneer men nog steeds van mening is dat de mens edeler is dan de krachten die hem vernietigen.
  Origineel: A tragic situation exists precisely when virtue does not triumph but when it is still felt that man is nobler than the forces which destroy him.
  Bron: Selected Essays Lear, Tolstoy and the Fool
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
   0
  Het volk leeft over het algemeen nog steeds in een wereld van absoluut goed en kwaad, waaraan de intellectuelen allang zijn ontsnapt.
  Origineel: The common people, on the whole, are still living in the world of absolute good and evil from which the intellectuals have long since escaped.
  Bron: Selected Essays Raffles and Miss Blandish
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
   0
  Hoe goedkoper de boeken worden, hoe minder geld eraan wordt uitgegeven.
  Origineel: The cheaper books become, the less money is spent on books.
  Bron: Selected Essays Review of Penguin Books
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
   0
  Niemand, in ieder geval niet een Engelse schrijver, heeft beter over de kindertijd geschreven dan Dickens.
  Origineel: No one, at any rate no English writer, has written better about childhood than Dickens.
  Bron: Selected Essays Charles Dickens
Alle Selected Essays van George Orwell citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
George Orwell

George Orwell

Engels schrijver (ps. van Eric Blair)
Leefde van: 1903-1950
Categorie: Schrijvers (Hedendaags)
Bekijk alle citaten van George Orwell.

Over George Orwell

George Orwell, pseudoniem voor Eric Arthur Blair (Motihari (India), 25 juni 1903 – Londen, 21 januari 1950), was een Brits schrijver, journalist, essayist en literair criticus.
Hij is een van de meest bewonderde Engelstalige auteurs van de 20e eeuw. Het bekendst zijn de twee werken die hij schreef tegen het einde van zijn leven: de moderne allegorie Animal Farm en de dystopische roman 1984. Beide zijn scherpe aanklachten tegen stalinisme en totalitarisme.

Eric Arthur Blair werd geboren op 25 juni 1903 in Motihari, Bihar, India uit een Schotse familie. Zijn vader Richard Blair werkte voor het opiumdepartement van de Civil Service. Zijn moeder Ida Limouzin bracht hem na een jaar naar Engeland.

Als kind werd hij naar Eton College gestuurd van 1917 tot 1921. Uit sommige schoolrapporten blijkt dat hij een zwakke leerling was maar uit andere het tegenovergestelde. Een aantal leraren kon duidelijk niet overweg met wat zij ervoeren als een gebrek aan respect voor hun gezag. Hij was relatief gelukkig met zijn onafhankelijkheid in Eton, maar het heeft hem toch voor de rest van zijn leven een afkeer van de Britse upperclass doen krijgen. Zijn familie kon geen universiteit betalen en zo vervoegde hij zich in 1922 bij de Indian Imperial Service in Birma. Hij diende daar als overheidsfunctionaris in Katha en Moulmein. Toen hij in 1927 met verlof terugkeerde naar Engeland, nam hij ontslag uit de koloniale dienst.

Deze periode inspireerde hem later tot het schrijven van de roman De jaren in Birma (Burmese Days). Het verhaal speelt zich af in Birma anno 1926 tegen de achtergrond van het koloniale Britse Rijk. Het hoofdpersonage John Flory voelt zich niet thuis in de Europese Club in het rechtse sfeertje van het kolonistenmilieu. Hij houdt van Birma en de Birmezen, maar verafschuwt het Britse kolonialisme en imperialisme.

Blair stapte over naar de journalistiek. Hij verhuisde in 1928 naar Parijs waar zijn tante woonde. Zijn carrière als freelancejournalist kwam niet van de grond, hij verbleef in de armoede van de achterbuurten en zwoegde in hotelkeukens om te overleven. Terug in Londen deelde hij in 1929 noodgedwongen het lot van dakloze zwervers. Wat begon als een aantal ellendige maanden, groeide uit tot een literair project over mensen die leven aan de zelfkant. Zijn donkere periode was voorbij, maar vanaf 1929 begaf hij zich verder in die wereld om haar beter te leren kennen. Blair nam de naam aan van de rivier de Orwell in Suffolk en debuteerde in januari 1933 als schrijver met Down and Out in Paris and London (vertaald als Aan de grond in Londen en Parijs). De maatschappij keek neer op de armen, de bordenwassers en de bedelaars, maar hij nam het op voor de zwakkeren. Het zijn gewone mensen met minder middelen die voor de rest niet verschillen van de andere burgers.

Zijn bekendste werk is de dystopische toekomstroman 1984. In 1949 schetste Orwell een somber beeld van hoe de mensheid er 35 jaar later uit zou zien: een totalitaire maatschappij onder de controle van het alziend oog van Big Brother waarin de menselijke vrijheid geheel aan banden gelegd werd. Het boek moest de wereld waarschuwen voor het totalitarisme.

In oktober 1949 trouwde hij nog met Sonia Brownell, maar op 21 januari 1950 overleed de 46-jarige Orwell in Londen aan tuberculose. Hij had de ziekte waarschijnlijk opgelopen tijdens de periode van Down and Out in Parijs en Londen. De laatste drie jaar van zijn leven heeft hij in veel hospitalen gelegen. Hij is begraven volgens de anglicaanse rite en ligt op het All Saints' Churchyard van Sutton Courtenay in Oxfordshire.

Uit Wikipedia