Citaten van uit Introduction to the Art of Thinking van Henry Home

Citaten 1 t/m 6 van 6.

1
 • Henry Home
  Henry Home
  - +
   0
  De meest zekere manier om uw kind ellendig te maken, is door hem niks te weigeren.
  Origineel: An infallible way to make your child miserable is to satisfy all his demands.
  Bron: Introduction to the Art of Thinking (1761) p.55
 • Henry Home
  Henry Home
  - +
   0
  De moeilijkheid is niet zozeer om voor een vriend te sterven, als wel om een vriend te vinden die het waard is om voor te sterven.
  Origineel: The difficulty is not so much to die for a friend, as to find a friend worth dying for.
  Bron: Introduction to the Art of Thinking (1761) Friendship
 • Henry Home
  Henry Home
  - +
   0
  De ongelukkigste mens is hij, die zich daarvoor houdt.
  Origineel: The most unhappy of all men is he who believes himself to be so
  Bron: Introduction to the Art of Thinking (1761) p.35
 • Henry Home
  Henry Home
  - +
   0
  Mensen laten zich niet zozeer leiden door hun geweten maar eerder door roem; en toch is de kortste weg naar roem om zich te laten leiden door het geweten.
  Origineel: Men are guided less by conscience than by glory; and yet the shortest way to glory is to be guided by conscience.
  Bron: Introduction to the Art of Thinking (1761) p.53
 • Henry Home
  Henry Home
  - +
   0
  Niemand heeft ooit een ander welbewust onrecht gedaan zonder zichzelve een groter onrecht te doen.
  Origineel: No man ever did a designed injury to another, but at the same time he did a greater to himself.
  Bron: Introduction to the Art of Thinking (1761)
 • Henry Home
  Henry Home
  - +
   0
  Wie niet de moed heeft om wraak te nemen, zal nooit de edelmoedigheid vinden om te vergeven.
  Origineel: Who hath not courage to revenge will never find generosity to forgive.
  Bron: Introduction to the Art of Thinking (1761) Courage
1
Alle Introduction to the Art of Thinking van Henry Home citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Henry Home

Schots advocaat en filosoof
Leefde van: 1696-1782
Categorie: Filosofen
Bekijk alle citaten van Henry Home.