Citaten van uit Ilias van Homerus

Ilias - Homerus

De Ilias (Oudgrieks: u1f38u03bbu03b9u03acu03c2) is een vroeg-Grieks epos dat toegeschreven wordt aan de dichter Homerus, hoewel geleerden het erover eens zijn dat deze vorm van po%Ebzie waarschijnlijk eerst mondeling overgedragen werd en pas later op schrift gesteld. De titel is ontleend aan Ilios of Ilion (u1f3cu03bbu03b9u03bfu03bd), de oude, Griekse naam voor Troje, een stad die was gesitueerd in Klein-Azi%Eb aan de noordwestkust van Anatoli%Eb. De Ilias vertelt over de wrok van Achilles en beschrijft slechts een korte episode van het einde van de Trojaanse Oorlog, die volgens de overlevering tien jaar geduurd heeft. Het is dan ook een misvatting te denken dat de Ilias de gehele Trojaanse Oorlog beschrijft. Uiteindelijk wordt de stad Troje, met behulp van het beroemde Paard van Troje, door de Grieken ingenomen. Hierover wordt echter in de Ilias niets verteld, wel in de Odyssee. Het bekende verhaal van het Trojaanse paard werd beschreven door de Romeinse dichter Vergilius.


Bestel dit boek bij bol.com

 • Wie kaatst moet de bal vangen.
 • Mannen die hun tranen de vrije loop laten hebben een nobel karakter.
 • De zon ging onder en alle wegen werden in duister gehuld.
 • De dag zal komen, waarop het heilige Troje ten onder gaat.
 • Liever zou ik, levend op het land, dagloner willen zijn bij een ander man zonder bezit, die maar een pover bestaan leidt, dan over alle schimmen in het dodenrijk heersen.
 • Torens zijn het sieraad van een stad, schepen zijn het van de zee en kinderen van de mens.
 • Zelf heb ik mij de kunst geleerd.
 • De slaap is de tweelingbroer van de dood.
 • Vertel ons, waarom ge zo weent en uw binnenste rouw draagt 
als gij verneemt welk lot de Argiven bij Troje zo hard trof. 
Want het is toch het werk van de goden, zij berok'nen 
de mens dit verderf, opdat het voortleeft in het lied der toekomst.
 • Hij was een man rijk aan bezit, geliefd was hij bij de mensen; allen onthaalde hij steeds, in zijn woning vlakbij de heerbaan.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 27.

 • Homerus
  Homerus
  - +
  +23
  De slaap is de tweelingbroer van de dood.
  Bron: Ilias
 • Homerus
  Homerus
  - +
  +19
  Mannen die hun tranen de vrije loop laten hebben een nobel karakter.
  Bron: Ilias 1, 349
 • Homerus
  Homerus
  - +
  +10
  De dag zal komen, waarop het heilige Troje ten onder gaat.
  Bron: Ilias 6, 448
 • Homerus
  Homerus
  - +
  +9
  Wendbaar is de tong van de stervelingen, talrijk daarin de woorden.
  Bron: Ilias 20, 248
 • Homerus
  Homerus
  - +
  +7
  Op de drempel van de ouderdom.
  Bron: Ilias 22, 60
 • Homerus
  Homerus
  - +
  +6
  Aannemen durfden ze het niet, maar schaamte verbood hen te weigeren.
  Bron: Ilias 7, 93
 • Homerus
  Homerus
  - +
  +5
  Een snelle vlucht is eervoller dan te buigen voor het juk van de bezetter.
  Bron: Ilias
 • Homerus
  Homerus
  - +
  +4
  Wie zegt al wat hij wil, krijgt te horen wat hij niet wil.
  Bron: Ilias 20, 250
 • Homerus
  Homerus
  - +
  +3
  Hij stortte zich op hen zoals een golf op een snel schip neerploft.
  Bron: Ilias 15, 624
 • Homerus
  Homerus
  - +
  +2
  Want gehaat is die man bij mij als de poorten van Hades, die het ene in zijn hart verbergt en het andere zegt.
  Bron: Ilias 9, 312
Alle Ilias van Homerus citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Homerus

Homerus

Grieks dichter en zanger
Leefde van: c. 850 -750 BC
Categorie: Muziek | Dichters (Hedendaags)
Bekijk alle citaten van Homerus.

Over Homerus

Homerus, eigenlijk Homeros, was een Griekse dichter en zanger die leefde van ca. 800 v.Chr. – ca. 750 v.Chr. Hij vervaardigde epische gedichten, waarin hij een groot aantal overgeleverde heldensagen, godenverhalen en mythische vertellingen uit zijn cultuur verwerkte. Twee epische gedichten, de Ilias en de Odyssee, de oudst bekende en bewaard gebleven literaire werken van de Griekse letterkunde, worden aan hem toegeschreven. Hier bestaat echter al lange tijd grote onzekerheid over. Het wordt zelfs betwist dat beide werken door één auteur zijn vervaardigd.

Uit Wikipedia