Citaten: uit Discorsi van Machiavelli

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +10
  De bescherming van iets moet worden toevertrouwd aan degene die de minste behoefte heeft om dat ten eigen nutte aan te wenden.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +10
  Wie de Romeinse geschiedenis aandachtig bestudeert, ziet hoe nuttig de godsdienst was om een leger te leiden, om het moreel van het volk te sterken, om goede mensen in hun gedrag te bevestigen, en slechte tot inkeer te brengen.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +6
  Eén enkele persoon is wel geschikt om iets op te bouwen, maar als de verantwoordelijkheid voor wat hij heeft opgebouwd bij de eenling blijft berusten, dan zal het geen lang leven beschoren zijn.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +4
  Wetten en structuren die ontworpen zijn bij het ontstaan van een staat toen de mentaliteit van de mensen nog goed was, zijn niet meer geschikt als die slecht geworden is.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +4
  Zoals een goede mentaliteit voor haar voortbestaan wetten nodig heeft, zo is voor de naleving van wetten een goede mentaliteit onontbeerlijk.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +4
  Zwak is een vorst die niet onmiddellijk tot oorlogvoeren in staat is.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Een belastende daad dient haar excuus te vinden in haar resultaat; als dat resultaat goed is, dan zal ook het excuus goed zijn.
  Bron: Discorsi , boek I, 9,7
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Niets is er dat een staat zo stabiel en evenwichtig maakt als het kiezen van een structuur waarin het mogelijk is dat een omslag van de publiek opinie zich binnen een wettelijk kader kan manifesteren.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +2
  De macht vindt gemakkelijk de titels, niet de titels de macht.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +2
  De ondeugd die ondankbaarheid heet, vindt haar oorzaak in gierigheid of achterdocht.
  Bron: Discorsi
Machiavelli

Machiavelli

Florentijns staatsfilosoof
Leefde van: 1469-1527
Categorie: Filosofen
Bekijk alle citaten van Machiavelli.

Citaten uit werken van Machiavelli

Over Machiavelli

Niccolò Machiavelli (Florence, 3 mei 1469 – aldaar, 21 juni 1527) was een Italiaanse filosoof, geschiedschrijver, humanist, en schrijver gevestigd in Florence tijdens de Italiaanse renaissance. Hij was een stichter van de moderne politieke wetenschappen en een diplomaat, politiek filosoof, toneelschrijver en een ambtenaar van de Florentijnse Republiek. Hij schreef ook komedies, carnavalsliedjes en poëzie. Ook is zijn persoonlijke correspondentie bewaard. Hij was secretaris van de Tweede Kanselarij van de Florentijnse Republiek van 1498 tot 1512, toen de Medici hun macht verloren. Hij schreef zijn meesterwerk, De vorst, nadat de Medici terug aan de macht kwamen en hij daarom niet langer een verantwoordelijke positie bekleedde in Florence.

Als diplomaat bewees Machiavelli goede diensten aan zijn meesters, als militair deskundige had hij een beslissend aandeel in de tijdelijke onderwerping van Pisa maar hij kon het verval van Florence niet verhinderen. Vijf jaar na Machiavelli's dood hield Florence op als soevereine stadstaat te bestaan. Biografen omschrijven Machiavelli's karakter als open en loyaal, cynisch, onhandig en sociaal gebrekkig. Zijn belangrijkste werk Il Principe zorgde voor eeuwige roem en werd het meest invloedrijke en beruchte politieke traktaat ooit.

Uit Wikipedia