Citaten van uit Ilias van Plato

 • Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal niet tevreden zijn met wat hij krijgt.
 • Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
 • Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.
 • Macht is het recht van de sterke, rechtvaardigheid zijn belang;
Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geld.
 • Slechts aan de heersers over een staat is het toegestaan om te liegen.
 • Ritme en harmonie dringen diep in de ziel door.
 • De wereld is een levend wezen.
 • Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
 • U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u ove
 • Steenrijke mensen zijn geen goede mensen.
+7

Citaten 1 t/m 1 van 1.

1
 • Plato
  Plato
  - +
  +2
  Want de schrandere overlegger Zeus ontnam hem zijn verstand.
  Bron: Ilias 9, 377
1
Alle Ilias van Plato citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Plato

Plato

Grieks filosoof
Leefde van: 427 v.C. - 347 v.C.
Categorie: Filosofen
Bekijk alle citaten van Plato.

Over Plato

De grootste Griekse filosoof. Grieks denker die zijn filosofie in dialogen tussen zijn leermeester Socrates en diens gesprekspartners vervatte. Hij stamde uit een voorname familie, was leerling van Cratylus van Athene, van Socrates en na diens dood (399) van Euclides van Megara. Op zijn reizen leerde hij Dionysius I van Syracuse kennen, aan wiens hof hij vertoefde. Rond 387 v.C. stichtte hij de Academie, een school te Athene. Aristoteles zou bijna 20 jaar aan deze school verbonden blijven. Plato reisde nog tweemaal naar Sicilië, waar hij tevergeefs trachtte zijn ideale staat te verwezenlijken.
Na zijn dood werd hij opgevolgd in de Academie door zijn neef Speusippus, terwijl zijn leerling Aristoteles zijn eigen weg ging. In tegenstelling tot Aristoteles, zijn alle geschriften van Plato bewaard gebleven.
Plato zocht naar onbetwijfelbare kennis niet in deze wereld, maar voorbij deze wereld in het rijk van de Vormen, ook wel paradigma’s genoemd. Deze vormen zijn het onveranderlijke wezen der dingen. Goedheid, Rechtvaardigheid en Waarheid. Kennis van de vormen is het hoogste doel voor de mens en is mogelijk doordat de ziel, voor de afdaling in een lichaam, de vormen heeft aanschouwd en deze kennis nog rudimentair in zich draagt. Zijn belang kan moeilijk overschat worden. Volgens Bertrand Russell kan men de gehele westerse filosofie als een verzameling voetnoten bij zijn werk opvatten.