Citaten uit Ilias van Aeschylus

 • De angst is sterker dan wapens.
 • Het ligt in de aard van de mensen de gevallene nog een trap na te geven.
 • Het metaal is de spiegel van het gelaat, de wijn van de geest.
 • Niet de eed is de waarborg van de man, maar de man de waarborg van de eed.
 • De dingen zijn zoals ze nu zijn, ze zullen lopen zoals het lot heeft beschikt.
 • De geest ziet immers helder in de slaap.
 • Dit is de kanker van elke tirannie, dat de tiran zijn vrienden niet kan vertrouwen.
 • Woorden zijn de artsen van de zieke geest.
 • De woorden van de waarheid zijn eenvoudig.
 • Houd goede moed; hevige pijn duurt immers niet lang.
+7

Citaten 1 t/m 1 van 1.

 • Het ligt in de schoot van de goden.
  Bron: Ilias 17, 514
  ― Aeschylus
  - +
  +3
De beste Ilias van Aeschylus citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Aeschylus

Aeschylus, ca. 525 v.Chr. – Gela, 456 v.Chr.), was de oudste van de drie belangrijkste Griekse tragediedichters: Sophokles was één generatie jonger, Euripides twee.

Aischylos, zoon van Euphorion, werd rond 525 v.Chr. geboren in een adellijke, aristocratische familie te Eleusis, in de buurt van Athene. Rond zijn 15e levensjaar maakte hij te Athene de eerste democratische omwenteling mee, die een einde zou maken aan de tirannie. In 490 vocht hij tegen de Perzen in de beroemde Slag bij Marathon, waar een broer van hem sneuvelde. Tien jaar later nam hij eveneens deel aan de beslissende Zeeslag bij Salamis tegen de Perzische invasievloot. Over deze slag schreef hij later zijn Perzen, het oudste van zijn bewaard gebleven stukken, dat in 472 in première ging. Aischylos was toen reeds de vijftig gepasseerd. Hij overleed in 456 in Gela, op Sicilië.

Aischylos' literaire productie moet enorm geweest zijn: tussen de zeventig en de negentig stukken in totaal. Hiervan zijn er slechts zeven overgeleverd. Centraal thema is de mens die de goddelijke wetten overtreedt en daarmee op zichzelf en zijn nakomelingen schuld laadt.

Uit Wikipedia

Bekijk alle citaten van Aeschylus

Trefwoorden in deze citaten: