Citaten uit Prometheus Vinctus van Aeschylus

 • De angst is sterker dan wapens.
 • Het ligt in de aard van de mensen de gevallene nog een trap na te geven.
 • Het metaal is de spiegel van het gelaat, de wijn van de geest.
 • Niet de eed is de waarborg van de man, maar de man de waarborg van de eed.
 • Dit is de kanker van elke tirannie, dat de tiran zijn vrienden niet kan vertrouwen.
 • De dingen zijn zoals ze nu zijn, ze zullen lopen zoals het lot heeft beschikt.
 • De geest ziet immers helder in de slaap.
 • De woorden van de waarheid zijn eenvoudig.
 • Woorden zijn de artsen van de zieke geest.
 • De bliksems treffen altijd de hoogste huizen en bomen.
 • Hij heeft een bedaagde geest, ondanks zijn jeugdig lichaam.
 • De stem van het volk is machtig.
 • Niet hij is wijs, die veel weet, maar hij, die nuttige dingen weet.
 • Het is goed verstandige dingen te leren, ook al is men oud.
 • Houd goede moed; hevige pijn duurt immers niet lang.
 • Het behoort tot de menselijke gewoonten de man, die men ziet vallen, om te brengen.
 • Want een brutale mond past de minderen niet.
 • Klachten zijn stutten van het verdriet.
 • Het ligt in de schoot van de goden.
+16

Citaten 1 t/m 4 van 4.

 • Dit is de kanker van elke tirannie, dat de tiran zijn vrienden niet kan vertrouwen.
  Bron: Prometheus Vinctus 224
  Aeschylus
  - +
  +7
 • Gemakkelijk is het voor hem die zelf buiten het leed staat een ander aan te sporen en te bemoedigen die het slecht vergaat.
  Bron: Prometheus Vinctus 265
  Aeschylus
  - +
  +3
 • Het zwijgen is voor menigeen gewin.
  Bron: Prometheus Vinctus 103
  Aeschylus
  - +
  +3
 • Hij is streng die nog maar korte tijd regeert.
  Bron: Prometheus Vinctus
  Aeschylus
  - +
  +3
De beste Prometheus Vinctus van Aeschylus citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Aeschylus

Aeschylus, ca. 525 v.Chr. – Gela, 456 v.Chr.), was de oudste van de drie belangrijkste Griekse tragediedichters: Sophokles was één generatie jonger, Euripides twee.

Aischylos, zoon van Euphorion, werd rond 525 v.Chr. geboren in een adellijke, aristocratische familie te Eleusis, in de buurt van Athene. Rond zijn 15e levensjaar maakte hij te Athene de eerste democratische omwenteling mee, die een einde zou maken aan de tirannie. In 490 vocht hij tegen de Perzen in de beroemde Slag bij Marathon, waar een broer van hem sneuvelde. Tien jaar later nam hij eveneens deel aan de beslissende Zeeslag bij Salamis tegen de Perzische invasievloot. Over deze slag schreef hij later zijn Perzen, het oudste van zijn bewaard gebleven stukken, dat in 472 in première ging. Aischylos was toen reeds de vijftig gepasseerd. Hij overleed in 456 in Gela, op Sicilië.

Aischylos' literaire productie moet enorm geweest zijn: tussen de zeventig en de negentig stukken in totaal. Hiervan zijn er slechts zeven overgeleverd. Centraal thema is de mens die de goddelijke wetten overtreedt en daarmee op zichzelf en zijn nakomelingen schuld laadt.

Bron Wikipedia