Citaten uit Over het geluk van Alain

 • Pessimisme is een kwestie van humeur; optimisme van wilskracht.
 • Men zegt dat de komende generaties moeilijk te besturen zullen zijn. Ik hoop het.
 • De ware dichter is hij die inspiratie krijgt terwijl hij het vers maakt.
 • Verzet en gehoorzaamheid: de twee deugden van de burger. Door de gehoorzaamheid verzekert hij de orde; door het verzet verzekert hij de vrijheid.
 • Wie bij zichzelf te rade gaat, krijgt altijd een verkeerd antwoord. Denken dat alleen maar beschouwen is, heeft lusteloosheid, droefheid, ongerustheid of ongeduld tot gevolg.
 • De menselijke paradox is dat alles wordt gezegd en dat er niets wordt begrepen.
 • Zolang we de samenhang tussen de dingen en tussen oorzaak en gevolg niet hebben begrepen, zien we tegen de toekomst op als tegen een berg.
 • Een groot mens is in de herinnering groter dan in werkelijkheid. We zien in hem tegelijk het beste van hem en het beste van onszelf.
 • Elke gedachte zonder denker moet je machine noemen, in de ruimste zin van het woord.
 • Wie niet heeft nagedacht over taal, heeft helemaal niet nagedacht.
 • De weldaden van een verzekering treden samen met het onheil aan het licht.
 • Als ik een idee heb, moet ik er dwars tegen in gaan: dat is mijn manier om het te toetsen.
 • Wat de mens denkt is het geijkte verhaal, en niets anders.
 • Een mens is pas gelukkig wanneer hij het geluk zelf wil en uitdenkt.
 • Kunst en religie zijn geen twee dingen, maar eerder de voor- en de achterkant van eenzelfde stof.
 • Niets is gevaarlijker dan een idee, wanneer men er maar één heeft.
 • Ik heb liever te maken met een onjuiste gedachte dan met een juiste gewoonte.
 • Luiheid is de moeder van alle ondeugden, maar ook van alle deugden.
 • Macht zonder controle maakt altijd gek.
+16

Citaten 1 t/m 10 van 24.

 • Pessimisme is een kwestie van humeur; optimisme van wilskracht.
  Origineel: Le pessimisme est d'humeur; l'optimisme est de volonté.
  Bron: Over het geluk XCIII
  Alain
  - +
  +2
 • Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen.
  Origineel: Un des effets de l'amour partagé, c'est que la mauvaise humeur y est échangée naïvement.
  Bron: Over het geluk XXXV
  Alain
  - +
  +1
 • Maar het is het gevaarlijke voorrecht van de mens zich, als ik het zo mag zeggen, in gedachten te kunnen krabben en door zijn gemoedsaandoeningen rechtstreeks zijn hart te prikkelen en zijn bloed op te jagen.
  Origineel: Mais c'est un dangereux privilège de l'homme que de pouvoir, si j'ose dire, se gratter par la seule pensée, et directement, par ses passions, exciter son cœur et pousser les ondes du sang ici et là.
  Bron: Over het geluk XII
  Alain
  - +
  +1
 • Reageren op het humeur is geen kwestie van het verstand gebruiken; dat kan er niets aan veranderen. Je moet van houding veranderen en de juiste beweging nemen.
  Origineel: Réagir contre l'humeur ce n'est point l'affaire du jugement ; il n'y peut rien ; mais il faut changer l'attitude et se donner le mouvement convenable.
  Bron: Over het geluk XII
  Alain
  - +
  +1
 • Als ik van de ene bergstroom naar de andere ga, zie ik steeds dezelfde stroom. Maar als ik van rots naar rots klim, verandert dezelfde stroom bij elke stap die ik zet.
  Origineel: Si je vais de torrent à torrent, je trouve toujours le même torrent. Mais si je vais de rocher en rocher, le même torrent devient autre à chaque pas.
  Bron: Over het geluk LII
  Alain
  - +
   0
 • De weldaden van een verzekering treden samen met het onheil aan het licht.
  Origineel: Les bienfaits de l'assurance ne se montrent qu'en même temps que le malheur.
  Bron: Over het geluk XLI
  Alain
  - +
   0
 • Denk aan het heden. Denk aan je leven, dat van minuut tot minuut verdergaat. De ene minuut volgt op de andere, het is dus mogelijk te leven zoals jij leeft, aangezien je leeft.
  Origineel: Pense au présent ; pense à ta vie qui se continue de minute en minute ; chaque minute vient après l'autre ; il est donc possible de vivre comme tu vis, puisque tu vis.
  Bron: Over het geluk LIII
  Alain
  - +
   0
 • Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet.
  Origineel: On dit que le bonheur nous fuit toujours. Cela est vrai du bonheur reçu, parce qu'il n'y a point de bonheur reçu. Mais le bonheur que l'on se fait ne trompe point.
  Bron: Over het geluk XLVII
  Alain
  - +
   0
 • Het is niet moeilijk om ongelukkig te zijn; wat moeilijk is, is gelukkig zijn.
  Origineel: Il n'est pas difficile d'être malheureux ; ce qui est difficile c'est d'être heureux.
  Bron: Over het geluk LIV
  Alain
  - +
   0
 • Ik denk dat angst niets anders is dan onvruchtbare onrust en dat de angst ten gevolge van wikken en wegen steeds groter wordt.
  Origineel: Je crois qu'il n'y a pas autre chose dans la peur qu'une agitation sans résultat, et que la méditation augmente toujours la peur.
  Bron: Over het geluk XV
  Alain
  - +
   0
De beste Over het geluk van Alain citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Alain

Alain, pseudoniem van Émile-Auguste Chartier (Mortagne-au-Perche, 3 maart 1868 - Le Vésinet, 2 juni 1951, begraven op Père-Lachaise), was een Frans filosoof, journalist en leraar.

Alain publiceert vanaf 1903 in de Dépêche van Rouen een kroniek "Propos du dimanche", later gevolgd door "Propos du lundi". Zijn "Propos" zijn korte artikelen naar aanleiding van gebeurtenissen van alledag. De "Propos" zijn kort en puntig.

Hoewel Alain pacifist is, neemt hij dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Na de oorlog schrijft hij "Mars ou la guerre jugée".

Bekende leerlingen van Alain: André Maurois, Raymond Aron, Simone Weil, Georges Canguilhem.

Bron Wikipedia