Citaten uit Analytica posteriora van Aristoteles

 • Een goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet.
 • Het is een teken van een ontwikkelde geest om met een gedachte te kunnen spelen zonder die te accepteren.
 • Opleiding is de beste proviand op de reis naar de ouderdom.
 • Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand.
 • De mens is óf een god, óf een beest.
 • Wanneer de ezel honger heeft, kunnen stokslagen hem niet schelen.
 • Wat is de mens? Een monument van zwakheden, een prooi van het moment, een speling van het lot; de rest is slijm en gal.
 • Ware vriendschap is de liefde voor de ander, omwille van de ander.
 • Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.
 • Elke schurk is geen dief, maar elke dief is wel een schurk.
 • Een overtuiging die door alle mensen wordt gedeeld, wortelt in de werkelijkheid.
 • Er is niets in het verstand, dat niet eerst in de zinnen is geweest.
 • Geld moet je niet achterna, maar tegemoet lopen.
 • Gezond zijn is de grootste gave voor een sterveling.
 • Meer dan vuur en water heeft men een vriend nodig.
 • Het is beter voor een staat, geregeerd te worden door een goed man dan door goede wetten.
 • Uit goede ouders komt een goed kind voort.
 • Niemand houdt van degene die hij vreest.
 • Men moet soms in het kleine onrecht doen om in het grote rechtvaardig te handelen.
 • Het geheim van zakendoen is iets weten dat niemand anders weet.
+17

Citaten 1 t/m 1 van 1.

 • Kennis van het feit is niet gelijk aan kennis van de reden voor het feit.
  Bron: Analytica posteriora
  Aristoteles
  - +
  +7
De beste Analytica posteriora van Aristoteles citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Aristoteles

Griekse filosoof en wijsgeer.
Aristoteles is geboren in Macedonie, als zoon van een arts van het koninklijk hof. Op 17 jarige leeftijd ging hij naar Athene om aan Plato's Academie te studeren. Eerst als student en later als leraar, bleef hij aan de Academie verbonden voor zo'n 20 jaar. Na de dood van Plato in 347 vc verhuisde hij uiteindelijk naar Pella, waar hij de leraar werd van de kleine Alexander, later bekend geworden als Alexander de Grote. Nadat Alexander in 335 vc koning was geworden, verhuisde Aristoteles weer terug naar Athene. In 323 vc was hij genoodzaakt Athene te verlaten, een jaar later overleed hij.
Zijn meest beroemde verhandelingen zijn die over de logica, fysica en filosofie. Zijn werk betrekking hebbende op de logica is zelfs vandaag nog relevant.