Citaten uit Les pensées et réflexions van Claude Adrien Helvetius

Citaten 1 t/m 9 van 9.

 • De godsdienst heeft vele grote rampen gebracht en weinig kleine goede dingen.
  Origineel: La religion a fait de grands maux, et peu de petits biens.
  Bron: Les pensées et réflexions XI
  Claude Adrien Helvetius
  - +
  +4
 • De deugd heeft vele predikers en slechts enkele martelaren.
  Origineel: La vertu a bien des prédicateurs et peu de martyrs.
  Bron: Les pensées et réflexions LXXIV
  Claude Adrien Helvetius
  - +
  +1
 • De waarheid is een fakkel die schijnt in de mist zonder deze te verdrijven.
  Origineel: La vérité est un flambeau qui luit dans un brouillard sans le dissiper.
  Bron: Les pensées et réflexions XXXIII
  Claude Adrien Helvetius
  - +
  +1
 • Er zijn mensen die men duizelig moet maken om hen te overtuigen.
  Origineel: Il y a des gens qu'il faut étourdir pour les persuader.
  Bron: Les pensées et réflexions XXXII
  Claude Adrien Helvetius
  - +
  +1
 • Er zijn mensen die men leidt juist door hun vrees om geleid te worden.
  Origineel: Il y a des gens que l'on mène par la crainte même où ils sont d'être menés.
  Bron: Les pensées et réflexions XCII
  Claude Adrien Helvetius
  - +
  +1
 • De mensen zij zo stompzinnig, dat het herhaalde geweld hun op het laatst een recht toeschijnt.
  Origineel: Les hommes sont si bêtes que la violence répétée finit par leur paraître un droit.
  Bron: Les pensées et réflexions LXVI
  Claude Adrien Helvetius
  - +
   0
 • De mensen zijn altijd tegen de rede wanneer de rede tegen hen is.
  Origineel: Les hommes sont toujours contre la raison, quand la raison est contre eux.
  Bron: Les pensées et réflexions (1765) I
  Claude Adrien Helvetius
  - +
   0
 • Men offert vaak de grootste genoegens des levens op aan de trots, ze op te offeren.
  Origineel: On sacrifie souvent les plus grands plaisirs de la vie à l'orgueil de les sacrifier.
  Bron: Les pensées et réflexions (1765)
  Claude Adrien Helvetius
  - +
   0
 • Wilt gij de mensen behagen? Laat hun geest gelden.
  Origineel: Veux-tu plaire aux hommes : fais valoir leur esprit.
  Bron: Les pensées et réflexions CXVIII
  Claude Adrien Helvetius
  - +
  -1
De beste Les pensées et réflexions van Claude Adrien Helvetius citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Claude Adrien Helvetius

Claude Adrien Helvétius (Parijs, 26 januari of 26 februari 1715 - aldaar, 26 december 1771) was een Franse encyclopedist, filosoof en dichter.

Van 1738 tot 1751 was Helvétius beheerder van koninklijke landgoederen in dienst van de Franse koningin Maria Leszczynska; zijn vader was haar eerste arts. Helvétius had door zijn hoge connecties een goed inkomen en wijdde zich in zijn vrije tijd aan dichten, en ten slotte aan filosofie.
In 1751 gaf hij zijn rentmeesterschap op omdat hij intussen voldoende welgesteld was geworden. Zijn vermogen gebruikte hij om armen te helpen, de landbouw te bevorderen en de nijverheid te ontwikkelen, waarvoor hij onder zijn medefilosofen veel waardering oogstte.
Helvétius is beïnvloed door John Lockes kentheorie. Ethisch gezien was hij een utilist: de staat diende te streven naar het geluk voor zo veel mogelijk mensen, een idee dat later door Jeremy Bentham verder werd uitgewerkt. Helvétius meende dat alle mensen gelijke kansen zouden moeten krijgen en pleitte voor een rechtvaardige eigendomsverdeling en arbeidstijdverkorting (tot 7 à 8 uur per dag). Ook wilde hij verdraagzaamheid en gelijkheid voor alle geloofsrichtingen, en daartoe diende de bevoorrechte positie van de Rooms-Katholieke Kerk te worden opgeheven om haar macht te breken.

Bron Wikipedia