Citaten door economen

Citaten 41 t/m 50 van 312.

 • Stephen Leacock Adverteren kan worden omschreven als de wetenschap hoe menselijke intelligentie lang genoeg vast te houden om er genoeg geld uit te halen.
  Origineel: Advertising may be described as the science of arresting the human intelligence long enough to get money from it.
  Stephen Leacock
  Canadees humorist en econoom 1869-1944
  - +
  +7
 • Karl Marx Alle grote wereld-historische feiten en personages komen tweemaal voor... de ene keer als tragedie, de andere keer als klucht.
  Origineel: Alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen.... das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.
  Bron: Der 18te Brumaire des Louis Napoleon (1852) S. 115
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  - +
  +7
 • Ruud Lubbers Bestuurders en politici zijn als hoge bomen: ze vangen veel wind, mensen schuilen er graag onder en er wordt vaak tegenaan geplast.
  Ruud Lubbers
  Nederlands econoom en politicus 1939-2018
  - +
  +7
 • Karl Marx Dat het fysieke en geestelijke leven van de mens in wisselwerking met de natuur staat betekent niet anders dan dat de natuur in wisselwerking met zichzelf staat, want de mens is een deel van de natuur.
  Origineel: Daß das physische und geistige Leben des Menschen mit der Natur zusammenhängt, hat keinen andren Sinn, als daß die Natur mit sich selbst zusammenhängt, denn der Mensch ist ein Teil der Natur.
  Bron: Parijse manuscripten (1844) Die entfremdete Arbeit
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  - +
  +7
 • Walter Bagehot De hele geschiedenis van de beschaving is bezaaid met geloofsovertuigingen en instellingen die eerst van onschatbare waarde waren en dodelijk erna.
  Origineel: The whole history of civilization is strewn with creeds and institutions which were invaluable at first, and deadly afterwards.
  Bron: Physics and Politics (1869) p.74
  Walter Bagehot
  Engels econoom 1826-1877
  - +
  +7
 • Ruud Lubbers De islam is een wereldgodsdienst. Net als bij elke godsdienst geldt hier het risico dat de eigen religie boven de democratie gesteld wordt.
  Bron: Toespraak Utrecht, 04-12-2010
  Ruud Lubbers
  Nederlands econoom en politicus 1939-2018
  - +
  +7
 • Karl Marx De oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pest.
  Origineel: Ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, daß, sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflohen wird.
  Bron: Parijse manuscripten (1844) Die entfremdete Arbeit. Voor de volledige tekst zie: www.zeno.org
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  - +
  +7
 • John Stuart Mill De tirannie der gewoonte is overal de vaste hinderpaal voor de vooruitgang van het mensdom.
  Origineel: The despotism of custom is everywhere the standing hindrance to human advancement.
  Bron: On Liberty (1859) ch. 3
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  - +
  +7
 • Pierre Joseph Proudhon Eigendom is diefstal.
  Origineel: La propriété c'est le vol.
  Bron: Qu'est-ce que la perpiété ch.1
  Pierre Joseph Proudhon
  Frans socioloog en econoom 1809-1865
  - +
  +7
 • Richard Whately Het is dwaasheid te verwachten dat mensen alles doen wat men rederlijkerwijs van hen verwacht.
  Origineel: It is a folly to expect men to do all that they may reasonably be expected to do.
  Bron: Thoughts and Apophthegms (1856)
  Richard Whately
  Engels logicus, theoloog en econoom 1787-1863
  - +
  +7
De beste economen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 5)

Trefwoorden in deze citaten: