Citaten van psychologen

Citaten 81 t/m 90 van 350.

 • Lucien Arréat De bron van alle poëzie is het diepe gevoel van wat onuitsprekelijk is.
  Origineel: La source de toute poésie, c'est le sentiment profond de ce qui est inexprimable.
  Bron: Réflexions et maximes (1911) p.44
  Lucien Arréat
  Frans schrijver en psycholoog (1841 - 1922)
  - +
  +8
 • Gustave le Bon De ware democratische vooruitgang is niet, de élite tot het niveau der menigte neer te halen, doch de menigte tot haar op te heffen.
  Origineel: Le véritable progrès démocratique n'est pas d'abaisser l'élite au niveau de la foule, mais d'élever la foule vers l'élite.
  Bron: Hier et demain
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog (1841 - 1931)
  - +
  +8
 • Gustave le Bon Het kwaad verontschuldigen is het vermenigvuldigen.
  Origineel: Excuser le mal, c'est le multiplier.
  Bron: Aphorismes du temps présent (1913) p.203
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog (1841 - 1931)
  - +
  +8
 • Erich Fromm Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.
  Origineel: Human existence begins when the lack of fixation of action by instincts exceeds a certain point; when the adaptation to nature loses its coercive character; when the way to act is no longer fixed by hereditarily given mechanisms. In other words, human existence and freedom are from the beginning inseparable.
  Bron: Angst voor de vrijheid (1952)
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog (1900 - 1980)
  - +
  +8
 • Moritz Lazarus Humor is een wereldbeschouwing.
  Bron: Leben der Seele (1856) I, 231
  Moritz Lazarus
  Joods filosoof en psycholoog (1824 - 1903)
  - +
  +8
 • Piet Nijs Vrouwen knipperen met de ogen omdat ze niet mogen knipogen.
  Piet Nijs
  Belgisch filosoof, psycholoog en schrijver (1937 - )
  - +
  +8
 • Adam Grant Als je wilt dat je kinderen originele ideeën in de wereld brengen, moet je hen hun eigen passies laten volgen, niet die van jou.
  Origineel: If you want your children to bring original ideas into the world, you need to let them pursue their passions, not yours.
  Adam Grant
  Amerikaans organisatiepsycholoog en auteur (1981 - )
  - +
  +7
 • Piet Nijs Als jong meisje dacht ik dat een nieuw kindje ontstond wanneer man en vrouw samen voor de spiegel gingen staan.
  Piet Nijs
  Belgisch filosoof, psycholoog en schrijver (1937 - )
  - +
  +7
 • Gustave le Bon De keuze van een onderwijssysteem is van meer belang voor een volk dan de keuze van een regeringsstelsel.
  Origineel: Le choix d'un système d'éducation a plus d'importance pour un peuple que celui de son gouvernement.
  Bron: Aphorismes du temps présent p.223
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog (1841 - 1931)
  - +
  +7
 • Erich Fromm De narcistische persoon heeft een onzichtbare muur om zich heen gebouwd. Hij is alles, de wereld is niets. Of liever: hij is de wereld.
  Origineel: The narcissistic person has built an invisible wall around himself. He is everything, the world is nothing. Or rather: He is the world.
  Bron: The Art of Being (1993) p.117
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog (1900 - 1980)
  - +
  +7
De beste psychologen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 9)