Citaten uit Walden van Henry David Thoreau

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Het is nooit te laat om je vooroordelen op te geven.
  Origineel: It is never too late to give up your prejudices.
  Bron: Walden (1854) Ch. 1: Economy
  Henry David Thoreau
  - +
  +36
 • Kenmerkend voor wijsheid is dat zij geen wanhopige dingen doet.
  Origineel: It is a characteristic of wisdom not to do desperate things.
  Bron: Walden (1854)
  Henry David Thoreau
  - +
  +28
 • Ons leven wordt verspild aan bijzaken.
  Origineel: Our life is frittered away by details.
  Bron: Walden (1854)
  Henry David Thoreau
  - +
  +28
 • De overgrote meerderheid der mensen leeft een leven van rustige wanhoop.
  Origineel: The mass of men lead lives of quiet desperation.
  Bron: Walden (1854)
  Henry David Thoreau
  - +
  +19
 • De meeste mensen leiden een leven van heimelijke vertwijfeling.
  Origineel: The mass of men lead lives of quiet desperation.
  Bron: Walden (1854)
  Henry David Thoreau
  - +
  +8
 • Hoed u voor alle ondernemingen waar nieuwe kleren voor worden vereist.
  Origineel: Beware of all enterprises that require new clothes.
  Bron: Walden (1854)
  Henry David Thoreau
  - +
  +8
 • Ik heb altijd spijt gehad dat ik niet zo wijs ben als de dag dat ik geboren werd.
  Origineel: I have always been regretting that I was not as wise as the day I was born.
  Bron: Walden (1854) Ch 2
  Henry David Thoreau
  - +
  +6
 • Ik ging naar het bos omdat ik welbewust wilde leven, om alleen de essentiële feiten van het leven naar voren te brengen, en te kijken of ik niet kon leren wat het te leren had, en niet, wanneer ik sterf, te ontdekken dat ik niet geleefd heb.
  Origineel: I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived.
  Bron: Walden (1854)
  Henry David Thoreau
  - +
  +3
 • We moeten leren om wakker te worden en ons wakker te houden.
  Origineel: We must learn to reawaken and keep ourselves awake.
  Bron: Walden (1854) 142
  Henry David Thoreau
  - +
  +3
 • Ik ging naar het bos omdat ik bewust wilde leven.
  Origineel: I went to the woods because I wished to live deliberately.
  Bron: Walden (1854)
  Henry David Thoreau
  - +
  +2
De beste Walden van Henry David Thoreau citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Henry David Thoreau

Henry David Thoreau, geboren als David Henry Thoreau (Concord (Massachusetts), 12 juli 1817 – aldaar, 6 mei 1862), was een Amerikaans essayist, leraar, sociaal filosoof, natuuronderzoeker en dichter. Tijdens Thoreaus leven waren zijn geschriften slechts bekend bij een kleine groep mensen. Tegenwoordig is hij echter een grote naam uit de 19e-eeuwse Amerikaanse literatuur.

Thoreau was een productief schrijver: zijn artikelen, essays, dagboeken en gedichten vullen bij elkaar ruim twintig boeken. Daarnaast was hij een enthousiast natuurwaarnemer. Deze combinatie leverde hem van zijn vriend William Ellery Channing de bijnaam "The Poet-Naturalist" (de dichter-natuurvorser) op.
Met zijn engagement voor natuurbehoud en zijn streven om in harmonie met de natuur te leven werd hij een voorloper en inspirator van de ecologie als wetenschap. In zijn meesterwerk Walden, or Life in the Woods, gepubliceerd in 1854, beschreef hij hoe men een eenvoudig leven in het bos kan leiden, afgezonderd van de 'beschaafde' samenleving.

Thoreaus filosofie van geweldloos verzet zou later van invloed zijn op politieke, spirituele en literaire figuren zoals Lev Tolstoj, Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Bron Wikipedia