Citaten uit Northanger Abbey van Jane Austen

Citaten 1 t/m 5 van 5.

 • Van de politiek was het een gemakkelijke stap naar stilte.
  Origineel: From politics it was an easy step to silence.
  Bron: Northanger Abbey (1803)
  Jane Austen
  - +
  +7
 • Vriendschap is zeker de beste balsem voor de weeën van teleurgestelde liefde.
  Origineel: Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.
  Bron: Northanger Abbey
  Jane Austen
  - +
  +4
 • Waar mensen echt gehecht zijn aan elkaar, wordt armoede rijkdom.
  Origineel: Where people are really attached, poverty itself is wealth.
  Bron: Northanger Abbey
  Jane Austen
  - +
  +4
 • De persoon, zij het een heer of dame, die geen plezier vindt bij een goede roman, moet onverdraaglijk stom zijn.
  Origineel: The person, be it gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid.
  Bron: Northanger Abbey
  Jane Austen
  - +
  +1
 • Een vrouw, wanneer zij het ongeluk heeft kennis te hebben van wat dan ook, zou dit zo goed als ze kan moeten verbergen.
  Origineel: A woman, especially, if she have the misfortune of knowing anything, should conceal it as well as she can.
  Bron: Northanger Abbey p.14
  Jane Austen
  - +
  -2
De beste Northanger Abbey van Jane Austen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Jane Austen

Jane Austen (Steventon, 16 december 1775 – Winchester, 18 juli 1817) was een prominente Engelse romanschrijfster van wie het werk nu deel uitmaakt van de westerse literaire canon. De vorm en dramatische inhoud van haar fictie vormen een sterk contrast met het teruggetrokken leven dat ze in werkelijkheid leidde.

Haar realisme, bijtend sociaal commentaar en haar gebruik van de vrije indirecte rede, een tot dan toe weinig gebruikte stijlfiguur, hebben ervoor gezorgd dat ze een van de meest gelezen en meest geliefde schrijvers in de Engelse literatuur is geworden.

Ze schreef (en herschreef) drie grote romans en begon aan een vierde. Van 1811 tot 1816 bereikte ze succes als schrijfster met de romans Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814) en Emma (1816). Ze schreef nog twee romans, Northanger Abbey en Persuasion; deze werden postuum gepubliceerd in 1818. Eén roman bleef onvoltooid omdat ze stierf voordat ze deze kon afronden; deze laatste kreeg uiteindelijk de titel Sanditon.

Austens werken vormen een kritische reactie op de sentimentele romans, een literair genre dat in de tweede helft van de achttiende eeuw erg populair was. Haar boeken vormen een onderdeel van de overgang naar het negentiende-eeuwse realisme.

Bron Wikipedia