Citaten uit Tractatus Logico-Philosophicus van Ludwig Wittgenstein

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen.
  Origineel: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
  Bron: Tractatus Logico-Philosophicus (1922) Satz 7
  Ludwig Wittgenstein
  - +
  +21
 • De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.
  Origineel: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
  Bron: Tractatus Logico-Philosophicus (1922)
  Ludwig Wittgenstein
  - +
  +12
 • De oplossing van het raadsel van het leven in ruimte en tijd ligt buiten ruimte en tijd.
  Origineel: Die Lösung des Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt außerhalb von Raum und Zeit.
  Bron: Tractatus Logico-Philosophicus (1922) 6.431
  Ludwig Wittgenstein
  - +
  +8
 • Niet hoe de wereld is, is het mystieke, maar dat zij is.
  Origineel: Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern daß sie ist.
  Bron: Tractatus Logico-Philosophicus (1922) 6.44
  Ludwig Wittgenstein
  - +
  +5
 • De feiten behoren allemaal slechts tot de opgave, niet tot de oplossing.
  Origineel: Die Tatsachen gehören alle nur zur Aufgabe, nicht zur Lösung.
  Bron: Tractatus Logico-Philosophicus (1922) 6.4321
  Ludwig Wittgenstein
  - +
  +4
 • De wereld van de gelukkige is een andere dan die van de ongelukkige.
  Origineel: Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.
  Bron: Tractatus Logico-Philosophicus (1922)
  Ludwig Wittgenstein
  - +
  +4
 • Alles wat uitgesproken kan worden, kan duidelijk uitgesproken worden.
  Origineel: Alles, was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen.
  Bron: Tractatus Logico-Philosophicus (1922) Satz 4.116
  Ludwig Wittgenstein
  - +
  +3
 • Als je onder eeuwigheid niet oneindige tijdsduur, maar ontijdelijkheid verstaat, dan leeft hij eeuwig die in het heden leeft. Ons leven is even eindeloos als ons gezichtsveld grenzeloos is.
  Origineel: Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondem Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. Unser Leben ist ebenso endlos, wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist.
  Bron: Tractatus Logico-Philosophicus (1922) 6.4311
  Ludwig Wittgenstein
  - +
  +3
 • Alle filosofie is taalkritiek.
  Origineel: Alle Philosophie ist Sprachkritik.
  Bron: Tractatus Logico-Philosophicus (1922) 4.0031
  Ludwig Wittgenstein
  - +
  +2
 • De wereld is alles wat het geval is.
  Origineel: Die Welt ist alles, was der Fall ist.
  Bron: Tractatus Logico-Philosophicus (1922) Eerste stelling
  Ludwig Wittgenstein
  - +
  +2
De beste Tractatus Logico-Philosophicus van Ludwig Wittgenstein citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Ludwig Wittgenstein

Wittgenstein werd in 1889 in Wenen geboren, als zoon van een van de belangrijkste industrielen van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. De familie speelt bovendien een belangrijke rol spelen bij het culturele leven. Ludwig gaat, zoals gebruikelijk was, een ingenieursstudie volgen. Eerst in Berlijn, later in Manchester. Aldaar komt hij in aanraking met aeronautica en de wiskunde. De problematiek van de wiskunde en de daarmee samenhangende logica fascineert hem. In de oorlog neemt Wittgenstein dienst, niet als officier, maar als gewoon soldaat. Hij vecht aan de het Russische en Italiaanse front alwaar hij krijgsgevangen wordt genomen en een jaar in een kamp doorbrengt. De oorlog heeft een grote invloed gehad op Wittgenstein. Na een korte periode als onderwijzer gewerkt te hebben, besluit hij in 1929 terug te keren naar Cambridge, waar hij officieel promoveert. In deze periode produceert hij veel filosofische werk dat voor een groot gedeelt postuum wordt gepubliceerd. In 1947 geeft Wittgenstein zijn ordinaat op en brengt de rest van zijn leven voornamelijk door in het buitenland. In 1949 wordt prostaatkanker vastgesteld en twee jaar later overleed hij.