Citaten met anders

Citaten 11 t/m 20 van 740.

 • Krishnamurti Als we een diepe, duurzame relatie met de natuur konden vormen, zouden we nooit een dier doden om onze eetlust te bevredigen en nooit een aap, een hond of een cavia kwaad doen door er vivisectie op te plegen, opdat wij daar beter van worden. We zouden andere manieren ontdekken om onze wonden te helen en ons lichaam te genezen. Maar de geest genezen is iets totaal anders. Dat gebeurt geleidelijk, als je één bent met de natuur, met die sinaasappel aan de boom, met het grassprietje, dat zich door het cement heen perst en met de heuvels, die door de wolken bedekt, verborgen worden.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +74
 • Phil Bosmans Je ziet alles heel anders en veel beter door ogen die gehuild hebben.
  Phil Bosmans
  Belgische pater en schrijver (1922 - 2012)
  - +
  +62
 • Socrates Ik doe niets anders dan u allen, jong en oud, overhalen om niet te denken aan uzelf of uw bezittingen, maar u slechts erom te bekommeren uw ziel zoveel mogelijk te verheffen. Ik zeg u dat deugd niet te koop is, maar dat geld en alle andere goede dingen van de mens uit de deugd voortkomen, zowel publiekelijk als privé. Dit is mijn leer, en als deze leer de jeugd bederft, dan ben ik een slecht mens.
  Socrates
  Grieks filosoof (469 v. Chr. - 399 v. Chr.)
  - +
  +61
 • Henry Ford Een bedrijf dat niets anders voortbrengt dan geld is een armzalige soort bedrijf.
  Origineel: A business that makes nothing but money is a poor business.
  Bron: News Journal (3 augustus 1965) 3 augustus 1965
  Henry Ford
  Amerikaans automobielfabrikant (1863 - 1947)
  - +
  +54
 • Marcus Aurelius Elk mens is blij met iets anders. Ik ben gelukkig als mijn innerlijke kompas goed functioneert en zich niet afwendt van de mensen en hun lotgevallen, maar alles welwillend bekijkt en elk ding aanvaardt en gebruikt in overeenstemming met zijn waarde.
  Bron: Ta eis heauton VIII, 43
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer (121 - 180)
  - +
  +54
 • Albert Einstein Het is mijn overtuiging dat het doden, onder het mom van de oorlog, niets anders is dan moord.
  Origineel: Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord.
  Bron: Mein Weltbild (1931). Voor de volledige tekst zie gedankenfrei.files.wordpress.com
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige (1879 - 1955)
  - +
  +53
 • Harry Mulisch Wie het gedaan heeft, heeft het gedaan en niet iemand anders.
  Bron: De aanslag (1982)
  Harry Mulisch
  Nederlands schrijver (1927 - 2010)
  - +
  +50
 • Erasmus Wat is de wereld trouwens anders dan een groot schouwtoneel, waarin ieder, onder het masker van een ander optreedt en zijn aangenomen rol speelt, totdat de grote Regisseur hem van het toneel laat verdwijnen.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof (1469 - 1536)
  - +
  +44
 • Carl von Clausewitz Oorlog is niets anders dan een voortzetting van het politiek verkeer met andere middelen.
  Origineel: Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel.
  Bron: Vom Kriege (1832) I, I, #24
  Carl von Clausewitz
  Pruisisch generaal en militair theoreticus (1780 - 1831)
  - +
  +41
 • Jeroen Brouwers Niets is, wat niet iets anders aanraakt.
  Jeroen Brouwers
  Nederlands schrijver (1940 - 2022)
  - +
  +39
De beste anders citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)