Citaten met begeerten

 • Ik heb alles achtergelaten, door de vernietiging van al mijn begeerten heb ik bevrijding bereikt.
 • We moeten er eerder naar streven onze begeerten te verminderen dan onze middelen te vergroten.
 • Het geluk bestaat in de vervulling van onze begeerten en in het hebben van alleen geoorloofde begeerten.
 • De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens
 • Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf.
 • In de politiek dient het rationalisme vooral om een aanzienlijke vorm te geven aan begeerten, die het niet zijn.
 • Wij hechten ons aan de dingen op duurzame wijze slechts naar de mate van de zorgen, de arbeid of de begeerten, die zij gekost hebben.
 • Wie zijn begeerten wil bevredigen met het bezit van het begeerde, gelijkt op iemand, die vuur met stro wil blussen.
 • De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
 • Zoals de akker bedorven wordt door onkruid, zo de mens door zijn begeerten.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 29.

 • Aristoteles Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf.
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  - +
  +134
 • Aristoteles We moeten er eerder naar streven onze begeerten te verminderen dan onze middelen te vergroten.
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  - +
  +119
 • Boeddha De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  - +
  +45
 • Boeddha Zoals de akker bedorven wordt door onkruid, zo de mens door zijn begeerten.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  - +
  +41
 • Edmund Burke De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
  Origineel: History consists, for the greater part, of the miseries brought upon the world by pride, ambition, avarice, revenge, lust, sedition, hypocrisy, ungoverned zeal, and all the train of disorderly appetite.
  Bron: Reflections on the Revolution in France (1790)
  Edmund Burke
  Engels politicus en filosoof 1729-1797
  - +
  +30
 • Krishnamurti En als je werkelijk onderzoekt wat dit leven inhoudt, niet theoretisch, maar het met je ogen en oren gadeslaat, met alles waarover je beschikt, zul je zien nietszeggend, hoe klein, hoe onbetekenend en bekrompen het is; je hebt misschien een Rolls Royce, een groot huis, een prachtige tuin, maar innerlijk is het leven een nimmer aflatende strijd boordevol tegenstellingen, tegenstrijdige begeerten en 1001 verlangens.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +26
 • Jean de Boisson Onze begeerten worden ons vaker door afgunst dan door behoefte ingegeven.
  Jean de Boisson
  Nederlands schrijver (ps. van C. Buddingh) 1918-1985
  - +
  +23
 • Boeddha De onderdrukking van de dorst door totale vernietiging van alle begeerten is de opheffing van het lijden.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  - +
  +20
 • Lao-Tse Wie in begeerten leeft, ziet slechts de buitenkant der wereld.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  - +
  +13
 • Boeddha Ik heb alles achtergelaten, door de vernietiging van al mijn begeerten heb ik bevrijding bereikt.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  - +
  +12
De beste begeerten citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: