Citaten met beginsel

 • Dankbaarheid, het enig inderdaad belangeloos beginsel, waartoe de menselijke natuur in staat is.
 • Goed begrijpen is het beginsel en de de bron van goed schrijven.
 • Het beginsel dat de menselijke natuur, in haar psychologische aspecten, niets meer is dan een produkt van de geschiedenis en bepaalde sociale betrekkingen verwijdert alle belemmeringen voor dwang en manipulatie door de machthebbers.
 • Concentratie is de sleutel tot economische resultaten. Geen enkel andere beginsel van efficiëntie wordt hedentendage zo vaak geschonden als het basisprincipe van de concentratie.
 • Een nihilist buigt voor geen enkele autoriteit en aanvaardt geen enkel beginsel, al wordt het nog zo algemeen geaccepteerd, zonder voorafgaand onderzoek.
 • Handelen zonder beginsel, is als zijn horloge raadplegen na het op goed geluk op een of andere tijd te hebben gezet.
 • Een goed beginsel, verkeerd begrepen, kan even verderfelijk zijn als een slecht beginsel.
+4

Citaten 1 t/m 10 van 19.

 • Krishnamurti De gelovige is geen onderzoekende geest, en dus blijft hij binnen de grenzen van de formule, of het beginsel.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +24
 • Noam Chomsky Het beginsel dat de menselijke natuur, in haar psychologische aspecten, niets meer is dan een produkt van de geschiedenis en bepaalde sociale betrekkingen verwijdert alle belemmeringen voor dwang en manipulatie door de machthebbers.
  Origineel: The principle that human nature, in its psychological aspects, is nothing more than a product of history and given social relations removes all barriers to coercion and manipulation by the powerful.
  Noam Chomsky
  Amerikaans linguist en politiek activist (1928 - )
  - +
  +9
 • Tacitus De massa heeft geen oordeel noch enig beginsel, gereed om 's avonds te schreeuwen om het tegendeel van wat zij 's morgens wenste.
  Tacitus
  Romeins senator en geschiedschrijver (56 - 117)
  - +
  +6
 • Thomas Sowell Als je gelooft in gelijke rechten, wat betekenen vrouwenrechten, homorechten, enz. dan? Ofwel ze zijn overbodig, ofwel ze zijn een schending van het beginsel van gelijke rechten voor iedereen.
  Origineel: If you believe in equal rights, then what do “women’s rights,” “gay rights,” etc., mean? Either they are redundant or they are violations of the principle of equal rights for all.
  Thomas Sowell
  Afro-Amerikaans schrijver en econoom (1930 - )
  - +
  +5
 • Allard Pierson Dit is voor mij het ware beginsel der verdraagzaamheid; aan iedere richting doet men onrecht, zolang men weigert in hare vertegenwoordigers, mensen te zien.
  Allard Pierson
  Nederlandse predikant, theoloog en taalkundige (1831 - 1896)
  - +
  +5
 • von Karl Gustav Brinckmann Vast als de eik zij een beginsel geworteld, bestand tegen stormen, zodat het zelfs in het ongeluk rust en waardigheid geeft.
  Origineel: Fest wie der Eichbaum wurzle, dem Sturm unerschtttert, ein Grundsatz, / der dir im Unglcck selbst ruhige Wrrde bewahrt.
  Bron: Elegien und Arabesken (1820)
  von Karl Gustav Brinckmann
  Zweeds klassiek dichter, diplomaat en schrijver (1764 - 1847)
  - +
  +5
 • Nicolaas Beets Dankbaarheid, het enig inderdaad belangeloos beginsel, waartoe de menselijke natuur in staat is.
  Nicolaas Beets
  Nederlands letterkundige (1814 - 1903)
  - +
  +4
 • Leo Tolstoj Het is gemakkelijker tien delen over filosofie te schrijven, dan een beginsel in een daad om te zetten.
  Leo Tolstoj
  Russisch schrijver, filosoof en politiek denker (1828 - 1910)
  - +
  +4
 • Horatius Goed begrijpen is het beginsel en de de bron van goed schrijven.
  Bron: Ars poetica 309
  Horatius
  Romeins dichter (65 v. Chr. - 8 v. Chr.)
  - +
  +2
 • Peter F. Drucker Concentratie is de sleutel tot economische resultaten. Geen enkel andere beginsel van efficiëntie wordt hedentendage zo vaak geschonden als het basisprincipe van de concentratie.
  Origineel: Concentration is the key to economic results. No other principles of effectiveness is violated as constantly today as the basic principle of concentration.
  Peter F. Drucker
  Amerikaans management consultant en auteur (1909 - 2005)
  - +
  +1
De beste beginsel citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.