Citaten met begrip

 • We hebben meer licht voor elkaar nodig. Licht schept begrip, begrip schept liefde, liefde schept geduld en geduld creëert eenheid.
 • Gelijkheid is een betekenisloos begrip, het kan dezelfde slavernij van iedereen betekenen als gelijke vrijheid van iedereen.
 • 'Dank u ' is het beste gebed dat iemand kon zeggen. Ik zeg dat veel. Dat woord drukt extreme dankbaarheid, nederigheid en begrip uit.
 • God sterft niet uit als wij ophouden in God te geloven, maar wij houden op te leven als we niet meer verlicht worden door die dagelijkse, wondere ervaring van de levensbron, die alle begrip te boven gaat.
 • Geloof is zin voor worden, twijfel is verzet tegen elk wilsbesluit om boven lust en begrip uit te stijgen.
 • De ontvankelijkheid van de grote massa is zeer beperkt, het begrip klein, maar de vergeetachtigheid groot.
 • Als ooit begrip en vergeving mocht te kort schieten, 't zou wezen bij het aanzien der huichelerij die deze vuile pasmunt van de deugd wil uitgeven voor goud.
 • Het begrip van schuld en straf, met inbegrip van de leer der 'genade', der 'verlossing', der 'vergeving' - allemaal door en door leugenachtig en verstoken van elke psychologische realiteit - het is allemaal uitgevonden om het menselijk causaliteitsbesef te verstoren - het is
 • Er bestaat maar één beletsel voor
het tot stand komen van wederzijds begrip en waardering der volken: de domheid.
 • De liefde is de geduldige architect die misverstand ombouwt tot begrip.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 70.

 • Dag Hammarskjöld God sterft niet uit als wij ophouden in God te geloven, maar wij houden op te leven als we niet meer verlicht worden door die dagelijkse, wondere ervaring van de levensbron, die alle begrip te boven gaat.
  Bron: Merkstenen
  Dag Hammarskjöld
  Zweeds diplomaat en van 1953-1961 VN secretaris-generaal 1905-1961
  - +
  +50
 • Francois de la Rochefoucauld Middelmatige geesten veroordelen over het algemeen alles wat hun begrip te boven gaat.
  Origineel: Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée.
  Bron: Maximes et Réflexions morales (1665) #375
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  - +
  +44
 • Heraclitus De grote massa der mensen heeft geen kijk op het soort dingen waarop zij stuit, en wanneer die worden uitgelegd, brengen zij geen begrip op maar houden vast aan hun particuliere opvattingen.
  Heraclitus
  Grieks filosoof 540 v.C. - 480 v.C.
  - +
  +27
 • Aad van den Heuvel Betrokkenheid begint met begrip. Snappen hoe de werkelijkheid van de ander er uit ziet. Maar doorvoor moet je eerst je oogkleppen afdoen.
  Aad van den Heuvel
  Nederlands journalist, schrijver en programmamaker 1935-
  - +
  +17
 • Augustinus Het begrip is het loon des geloofs. Zoek daarom niet te begrijpen om te geloven, maar geloof om te begrijpen.
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader 354-430
  - +
  +17
 • Krishnamurti Om helder te zijn moet de geest absoluut tot rust zijn gekomen en volslagen stil zijn, dan is er werkelijk begrip en daarom is dat begrip handeling.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +15
 • Richard Wagner Alleen liefde brengt ons begrip.
  Origineel: Nur die Liebe bringt uns Verständnis bei.
  Bron: toegeschreven
  Richard Wagner
  Duits componist 1813-1883
  - +
  +14
 • Krishnamurti De waarheid vraagt geen offer, maar begrip.
  Bron: Van Waarheid en Leven 133
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +12
 • Malcolm X We hebben meer licht voor elkaar nodig. Licht schept begrip, begrip schept liefde, liefde schept geduld en geduld creëert eenheid.
  Origineel: We need more light about each other. Light creates understanding, understanding creates love, love creates patience, and patience creates unity.
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  - +
  +12
 • Stephen Hawking Mijn doel is simpel. Het is een volledig begrip van het universum, waarom het is zoals het is en waarom het überhaupt bestaat.
  Origineel: My goal is simple. It is a complete understanding of the universe, why it is as it is and why it exists at all.
  Bron: In: John Boslough - Stephen Hawking's Universe (1985) , Ch. 7
  Stephen Hawking
  Brits fysicus en cosmoloog 1942-2018
  - +
  +10
De beste begrip citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: