Citaten met behoefte

 • De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.
 • Taal ontstaat, net als bewustzijn, uit een behoefte, de behoefte aan communicatie met andere mensen.
 • Jaloezie is vaak slechts een zorgwekkende behoefte aan tirannie toegepast op liefdeszaken.
 • Elke verkoop heeft vijf fundamentele obstakels: geen behoefte, geen geld, geen haast, geen verlangen, geen vertrouwen.
 • Geworteld zijn is wellicht de belangrijkste en minst erkende behoefte van de mensenziel.
 • Alleen wie zwak is, heeft de behoefte om zijn kracht te tonen.
 • De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoefte dat iemand die bedriegt, altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.
 • Na brood is onderwijs de eerste behoefte van een volk.
 • Passie is een allesbeheersend verlangen naar de ander. Dat verdwijnt als je dagelijks met iemand verkeert. De meeste mensen dromen alleen maar van passie, anderen hebben er minder behoefte aan, die zijn trouw en niet zo avontuurlijk. Passie is een individueel sentiment, dat zich meestal rond je acht
 • Je kunt een gelovige nergens van overtuigen; want hun geloof is niet gebaseerd op bewijs, het is gebaseerd op een diepgewortelde behoefte om te geloven.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 97.

 • Mahatma Gandhi De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.
  Origineel: Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.
  Bron: toegeschreven
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus (1869 - 1948)
  - +
  1.3k
 • Epicurus Zij genieten het meest van rijkdom die er het minst behoefte aan hebben.
  Epicurus
  Grieks filosoof (341 v. Chr. - 270 v. Chr.)
  - +
  +47
 • Henry Miller Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden - hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen.
  Origineel: The real leader has no need to lead - he is content to point the way.
  Henry Miller
  Amerikaans schrijver (1891 - 1980)
  - +
  +38
 • Charles Baudelaire Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen.
  Origineel: Qu'est-ce que l'amour? Le besoin de sortir de soi.
  Bron: Mon coeur mis à nu (1864) p.115. Voor de volledige tekst zie fr.wikisource.org
  Charles Baudelaire
  Frans dichter (1821 - 1867)
  - +
  +32
 • Bertrand Russell Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt.
  Origineel: Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.
  Bron: The Autobiography of Bertrand Russell (1967) prologue
  Bertrand Russell
  Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) (1872 - 1970)
  - +
  +31
 • Joseph Joubert Kinderen hebben meer behoefte aan voorbeelden dan aan kritiek.
  Origineel: Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques.
  Bron: Pensées, maximes, essais et correspondance
  Joseph Joubert
  Frans schrijver (1754 - 1824)
  - +
  +29
 • Jean de Boisson Onze begeerten worden ons vaker door afgunst dan door behoefte ingegeven.
  Jean de Boisson
  Nederlands schrijver (ps. van C. Buddingh) (1918 - 1985)
  - +
  +23
 • Albert Camus De behoefte om gelijk te hebben - kenmerk van vulgaire geest.
  Origineel: Le besoin d'avoir raison - marque d'esprit vulgaire.
  Bron: Carnets Mai 1935-février 1942
  Albert Camus
  Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur (1956) (1913 - 1960)
  - +
  +21
 • Gustave le Bon Wanneer men zeker is van zichzelf, heeft men geen behoefte geprezen te worden. Wie loftuitingen zoekt, twijfelt aan zijn eigen waarde.
  Origineel: Nul besoin d'être loué quand on est sûr de soi. Qui recherche la louange doute de sa propre valeur.
  Bron: Aphorismes du temps présent p.158
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog (1841 - 1931)
  - +
  +21
 • Iwan Toergenjew Alleen wie zwak is, heeft de behoefte om zijn kracht te tonen.
  Iwan Toergenjew
  Russisch schrijver en dichter (1818 - 1883)
  - +
  +20
De beste behoefte citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.