Citaten met bekommeren

 • Ik doe niets anders dan u allen, jong en oud, overhalen om niet te denken aan uzelf of uw bezittingen, maar u slechts erom te bekommeren uw ziel zoveel mogelijk te verheffen. Ik zeg u dat deugd niet te koop is, maar dat geld en alle andere goede dingen van de mens uit de deugd voortkomen, zowel publ
 • Een goede zoon moet zich zo gedragen dat zijn ouders zich om niets anders moeten bekommeren dan om zijn gezondheid.
 • Als een bos brandt, voelt de wijze geen hitte. Als een rivier bevroren is, voelt de wijze geen koude. Als de bliksem een berg splijt en een cycloon de zee omhoog jaagt, voelt de wijze geen angst. Leven en dood raken hem niet. Waarom zou hij zich bekommeren om goed en slecht?

Citaten 1 t/m 8 van 8.

 • Confucius Een goede zoon moet zich zo gedragen dat zijn ouders zich om niets anders moeten bekommeren dan om zijn gezondheid.
  Confucius
  Chinees filosoof (551 v. Chr. - 479 v. Chr.)
  - +
  +100
 • Socrates Ik doe niets anders dan u allen, jong en oud, overhalen om niet te denken aan uzelf of uw bezittingen, maar u slechts erom te bekommeren uw ziel zoveel mogelijk te verheffen. Ik zeg u dat deugd niet te koop is, maar dat geld en alle andere goede dingen van de mens uit de deugd voortkomen, zowel publiekelijk als privé. Dit is mijn leer, en als deze leer de jeugd bederft, dan ben ik een slecht mens.
  Socrates
  Grieks filosoof (469 v. Chr. - 399 v. Chr.)
  - +
  +61
 • Tsjwang-tse Als een bos brandt, voelt de wijze geen hitte. Als een rivier bevroren is, voelt de wijze geen koude. Als de bliksem een berg splijt en een cycloon de zee omhoog jaagt, voelt de wijze geen angst. Leven en dood raken hem niet. Waarom zou hij zich bekommeren om goed en slecht?
  Tsjwang-tse
  Chinees tauïstisch filosoof (Rond 4e eeuw v. Chr.)
  - +
  +7
 • Pierre Nicole Ieder heeft zijn opvattingen, beginselen en gebreken, en men moet zich weinig om die van anderen bekommeren, daar men zoveel aanleiding heeft, zich met zichzelf bezig te houden.
  Origineel: Chacun a ses vues, ses principes, ses défauts et i faut peu s'occuper de ceux d'autrui, ayant tant de matière de s'occuper en soi-même.
  Bron: Brieven #38
  Pierre Nicole
  Frans theoloog, schrijver en moralist (1625 - 1695)
  - +
  +4
 • Tacitus Wij vereren het oude, zonder ons om het nieuwe te bekommeren.
  Bron: Annales 2, 88
  Tacitus
  Romeins senator en geschiedschrijver (56 - 117)
  - +
  +4
 • Abu-al-Qasem Firdausi Een soldaat hoeft zich niet om wijsheid te bekommeren, alleen door heldendaden op het slagveld valt hem eer te beurt.
  Abu-al-Qasem Firdausi
  Perzisch dichter (935 - 1020)
  - +
   0
 • Vergilius Meent gij dat de as of de schimmen der begravenen zich hierom bekommeren?
  Bron: Aeneis 4, 34
  Vergilius
  Romeins dichter (70 v. Chr. - 19 v. Chr.)
  - +
   0
 • Alan Cohen Wanneer we de keuze maken zich om anderen te gaan bekommeren, zetten we een sneeuwbaleffect in werking dat vele mensen raakt, de meesten zullen we nooit leren kennen... onderschat nooit het belang van een vriendelijke daad.
  Origineel: When we make the choice to care, we set into motion a snowball effect that touches many people, most of whom we will never know about... never underestimate the importance of a kind act.
  Alan Cohen
  Amerikaans zakenman en auteur (1954 - )
  - +
   0
De beste bekommeren citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.