Citaten met belasting

 • Elke belasting is voor de persoon die hem betaalt een kenteken, niet van slavernij maar van vrijheid.
 • Dean Swift stelde voor belasting te heffen op vrouwelijke schoonheid en iedere vrouw haar eigen aanslag te laten bepalen. De belasting zou met opgewektheid worden betaald.
 • Een loterij is een belasting op alle dwazen der schepping.
 • En ik moet er op wijzen dat de overheid niet belasting heft om het geld te krijgen wat het nodig heeft, maar dat de overheid altijd het geld nodig heeft wat het krijgt.
+1

Citaten 1 t/m 10 van 16.

 • Fons Jansen Een kind is voor de belasting aftrekbaar want het kan beschouwd worden als een relatiegeschenk.
  Fons Jansen
  Nederlands cabaretier (1925 - 1991)
  - +
  +8
 • Frederick Saunders Dean Swift stelde voor belasting te heffen op vrouwelijke schoonheid en iedere vrouw haar eigen aanslag te laten bepalen. De belasting zou met opgewektheid worden betaald.
  Origineel: Dean Swift proposed to tax beauty, and to leave every lady to rate her own charms; he said the tax would be cheerfully paid and very productive.
  Frederick Saunders
  Amerikaans schrijver (1807 - 1902)
  - +
  +7
 • Ronald Reagan En ik moet er op wijzen dat de overheid niet belasting heft om het geld te krijgen wat het nodig heeft, maar dat de overheid altijd het geld nodig heeft wat het krijgt.
  Origineel: And I have to point out that government doesn't tax to get the money it needs, government always needs the money it gets.
  Bron: Debat Bush - Reagan 1980
  Ronald Reagan
  Amerikaans acteur, staatsman en president (40e) (1911 - 2004)
  - +
  +4
 • Wim Kan Omdat ons vorstenhuis steeds beter bevalt, krijgt hare majesteit de koningin tweeëneenhalf miljoen per jaar meer en dat is een klassiek voorbeeld van belasting op de toegevoegde waarde.
  Bron: Hop-Hop-Hop (1969) (1969). Voor de volledige tekst zie muzikum.eu
  Wim Kan
  Nederlands cabaretier (1911 - 1983)
  - +
  +3
 • Henry Fielding Een loterij is een belasting op alle dwazen der schepping.
  Origineel: A lottery is a taxation on all of the fools in creation.
  Henry Fielding
  Engels schrijver (1707 - 1754)
  - +
  +2
 • Charlotte Lennox Beleefdheid is soms een grote belasting op de oprechtheid.
  Origineel: Politeness is sometimes a great tax upon sincerity.
  Charlotte Lennox
  Schotse schrijfster en dichteres (1730 - 1804)
  - +
  +1
 • Nicolas Chamfort De wisseling van mode is de belasting die de nijverheid van de arme legt op de ijdelheid van de rijke.
  Origineel: Le changement de modes est l'impôt que l'industrie du pauvre met sur la vanité du riche.
  Bron: Maximes et Pensées
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver (1741 - 1794)
  - +
  +1
 • Julien de Valckenaere Handelaar: iemand die verkoopt onder de prijs, meer belasting betaalt dan hij verdient en het saldo belegt in onroerende goederen.
  Julien de Valckenaere
  Vlaams aforismenschrijver (1898 - 1958)
  - +
  +1
 • Gore Vidal Land wordt gerund door financiële machten en bedrijfsbelangen die hun advocaten naar het Congres sturen om wetten te maken zodat ze geen belasting hoeven te betalen.
  Origineel: Country is run by financial powers en corporate interests who send their lawyers to Congress to make laws so that they don't have to pay taxes.
  Gore Vidal
  Amerikaans schrijver en criticus (1925 - 2012)
  - +
  +1
 • Jonathan Swift Afkeuring is de belasting die men aan het publiek betaalt voor zijn eminentie.
  Origineel: Censure is the tax a man pays to the public for being eminent.
  Bron: Thoughts on Various Subjects (1711-1726) oct.1706
  Jonathan Swift
  Engels schrijver (1667 - 1745)
  - +
   0
De beste belasting citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.