Citaten met bewondering

 • Ik geloof dat het inzicht, dat het de plicht van de vrouw is dat zij kinderen krijgt, zich in de loop van de volgende eeuw wel zal veranderen en plaats zal maken voor waardering en bewondering voor haar, die zonder mopperen en grote woorden de lasten op haar schouders neemt!
 • Bewondering : jaloersheid in zondagspak.
 • Zelfdoding verdient onze bewondering als menselijke daad wanneer het een offer is, men zijn leven geeft voor anderen, het vaderland of een ideaal. Het verdient onze achting wanneer het gebeurt om de eigen eer of die van anderen te redden. Het verdient medelijden wanneer het gebeurt om lijden te ontv
 • De zin van het leven bestaat voor een groot gedeelte uit de bewondering voor en de verwondering over de kwaliteiten van anderen.
 • De meeste mensen willen liever bewonderd dan bemind worden. Bewondering bevredigt de eigenliefde, en alle mensen hebben die. Vriendschap is een zaak van het gevoel, en velen hebben dat niet.
 • Als ik van iemand houd, moet ik in de eerste plaats bewondering voor hem hebben, bewondering en respect.
 • Ik beschouw het Britse parlement als de meest democratische instelling ter wereld, en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van hun rechterlijke macht wekken iedere keer weer mijn bewondering.
 • De menigte die mij vol bewondering aanschouwt, ziet mij op dezelfde manier het schavot beklimmen.
 • Er bestaat een onschuldige bewondering, maar deze komt slechts voor bij diegene in wie het nog niet opgekomen is ook zelf eenmaal bewonderd te kunnen worden.
 • Ik heb een grote tederheid en bewondering voor de aarde maar geen ziertje voor mijn eigen generatie.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 55.

 • Albert Einstein Het was natuurlijk een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan worden.
  Origineel: It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.
  Bron: The Human Side (1954)
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige (1879 - 1955)
  - +
  +58
 • Augustinus In elke bewondering steekt een huiveren.
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader (354 - 430)
  - +
  +30
 • Fernand Lambrecht Bewondering : jaloersheid in zondagspak.
  Fernand Lambrecht
  Vlaams dichter en aforist (1934 - 2021)
  - +
  +29
 • Mme d'Arconville De meeste mensen willen liever bewonderd dan bemind worden. Bewondering bevredigt de eigenliefde, en alle mensen hebben die. Vriendschap is een zaak van het gevoel, en velen hebben dat niet.
  Origineel: La plupart des hommes désirent plus d'être admirés que d'être aimés. L'admiration satisfait l'amourpropre, et tous les hommes en ont. L'amitié est une affaire de sentiment, et il y a bien des gens qui n'en ont point.
  Bron: Les pensées et réflexions morales (1760)
  Mme d'Arconville
  Frans schrijfster en scheikundige (1720 - 1805)
  - +
  +26
 • Friedrich Nietzsche Er bestaat een onschuldige bewondering, maar deze komt slechts voor bij diegene in wie het nog niet opgekomen is ook zelf eenmaal bewonderd te kunnen worden.
  Origineel: Es gibt eine Unschuld der Bewunderung: Der hat sie, dem es noch nicht in den Sinn gekommen ist, auch er könne einmal bewundert werden.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886)
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +21
 • F. Hellers De zin van het leven bestaat voor een groot gedeelte uit de bewondering voor en de verwondering over de kwaliteiten van anderen.
  F. Hellers
  Nederlands aforismenschrijver (1936 - 1998)
  - +
  +19
 • Anne Frank Als ik van iemand houd, moet ik in de eerste plaats bewondering voor hem hebben, bewondering en respect.
  Bron: Het achterhuis - 17 maart 1944
  Anne Frank
  Joods vluchteling en schrijfster (1929 - 1945)
  - +
  +16
 • Blaise Pascal Hoe ijdel is de schilderkunst: zij wil bewondering wekken door de gelijkenis met dingen die men in het oorspronkelijke niet eens bewondert.
  Origineel: Quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux!
  Bron: Pensées
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof (1623 - 1662)
  - +
  +16
 • Anne Frank Ik geloof dat het inzicht, dat het de plicht van de vrouw is dat zij kinderen krijgt, zich in de loop van de volgende eeuw wel zal veranderen en plaats zal maken voor waardering en bewondering voor haar, die zonder mopperen en grote woorden de lasten op haar schouders neemt!
  Bron: Het achterhuis - 13 juni 1944
  Anne Frank
  Joods vluchteling en schrijfster (1929 - 1945)
  - +
  +13
 • Napoleon Bonaparte De achting van onze tijdgenoten is een reëler geluk dan de bewondering van het nageslacht.
  Origineel: L'estime de ses contemporains est un bien plus réel que l'admiration de la postérité.
  Bron: Les maximes et pensées (1769-1821)
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer (1769 - 1821)
  - +
  +12
De beste bewondering citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.