Citaten met bewustzijn

 • Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning.
 • Men kan gemakkelijker een vijandig mitrailleursnest het zwijgen opleggen, dan een herinnering, die als een luchtbel na jaren plots opnieuw naar het bewustzijn stijgt.
 • Taal ontstaat, net als bewustzijn, uit een behoefte, de behoefte aan communicatie met andere mensen.
 • God is onkenbaar, ondoorgrondelijk, volkomen een mysterie, dat boven alle zijn en bewustzijn verheven is.
 • Zoek je niets, dan ontstaat er geen bewustzijn. Als er geen gehechtheid is, vergaat bewustzijn niet. Wat niet ontstaat of vergaat is Boeddha.
 • Perfecte paranoia is perfect bewustzijn.
 • Bewustzijn is een link tussen wat is geweest en wat zal zijn, een brug tussen het verleden en de toekomst.
 • Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot.
 • Zou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan - zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft?
 • Het kwaad komt voort uit een tekort aan bewustzijn.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 82.

 • Alberto Moravia Kijk, er is geen moed en er is geen angst... er is alleen bewustzijn en bewusteloosheid... bewustzijn is angst, bewusteloosheid is moed.
  Origineel: Vedi, non c'è coraggio e non c'è paura... ci sono soltanto coscienza e incoscienza... la coscienza è paura, l'incoscienza è coraggio.
  Bron: Racconti Racconti romani
  Alberto Moravia
  Italiaans schrijver (ps. van Alberto Pincherle) 1907-1990
  - +
  +271
 • Krishnamurti Als het ik-bewustzijn verdwijnt, dat wil zeggen als het ego oplost, is er puur besef. Bewustzijn is persoonlijk, besef is onpersoonlijk.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +44
 • Peter Ackroyd Er is geen vernedering erger dan het bewustzijn van een verspild leven. Het bevlekt de geest, verliest de hoop en vernietigt elk motief voor actie of verandering.
  Origineel: There is no humiliation worse than the consciousness of a wasted life. It stains the spirit, forestalls hope, and destroys any motive for action or change.
  Bron: toegeschreven
  Peter Ackroyd
  Engels criticus en schrijver 1949-
  - +
  +44
 • Boeddha Het kwaad komt voort uit een tekort aan bewustzijn.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  - +
  +41
 • Suze Groshans Het allermoeilijkste, dat te leren valt, is een zacht en lieflijk oordeel, gevoed met bewustzijn van eigen zwakheid en met teder begrijpen van anderer falen.
  Suze Groshans
  Nederlands schrijfster en feministe 1863-1944
  - +
  +25
 • Pierre H. Dubois Eenzaamheid is de meest primaire en fundamentele ervaring, maar zij bereikt niet ieders bewustzijn, of veel later.
  Pierre H. Dubois
  Nederlands dichter, prozaschrijver en vertaler, 1917-1999
  - +
  +23
 • Carl Gustav Jung Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot.
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  - +
  +21
 • Seneca Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning.
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  - +
  +21
 • Ayn Rand Geluk is die staat van bewustzijn welke voortkomt uit het bereiken van jouw waarden.
  Ayn Rand
  Russisch / Amerikaans schrijver en filosoof 1905-1982
  - +
  +18
 • Carl Gustav Jung De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol.
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  - +
  +17
De beste bewustzijn citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: