Citaten met bewustzijn

Citaten 51 t/m 60 van 82.

 • Henry Williamson Onderwijs moet erop gericht zijn een grotere verbeeldingskracht bij het kind te creëren, niet op het onderdrukken ervan. Het bewustzijn van het kind moet worden vrijgemaakt.
  Origineel: Education must be aimed at creating a wider imagination in the child, not at suppressing. The childs mind must be set free.
  Bron: The Power of the Dead (1963)
  Henry Williamson
  Engels schrijver (1895 - 1977)
  - +
  +1
 • Ouida Ouderdom is niets anders dan de dood met een bewustzijn.
  Origineel: Age is nothing but death that is conscious.
  Bron: Under Two Flags
  Ouida
  Engels schrijfster (ps van Maria Louise Ramé) (1839 - 1908)
  - +
  +1
 • Graham Greene Toen ik antwoordde dat ik ook op die manier van haar hield, was ik de leugenaar, niet zij, want ik verlies nooit het bewustzijn van tijd: voor mij is het heden nooit hier: het is altijd vorig jaar of volgende week.
  Origineel: When I replied that I loved her too in that way, I was the liar, not she, for I never lose the consciousness of time: to me the present is never here: it is always last year or next week.
  Bron: The End of the Affair (1951)
  Graham Greene
  Engels schrijver (1904 - 1991)
  - +
  +1
 • F. Javek Wat eeuwig is, kan niet 'worden', zodat de mens niet boven zijn eeuwig bestaan uit kan evolueren. Evolutie in bewustzijn vindt alleen in de tijd plaats.
  Bron: Anders Denken (1970)
  F. Javek
  Nederlands schrijver
  - +
  +1
 • Henri Boucher Alles is wetenschap, zelfs het bewustzijn.
  Origineel: Tout est science, même la conscience.
  Bron: Pensées et réflexions (1866)
  Henri Boucher
  Frans politicus (1847 - 1927)
  - +
   0
 • Huang Po Als je met je bewustzijn begrippen schept, stap je buiten het wezenlijke en hecht je aan vormen. De Eeuwige Levende Boeddha is geen Boeddha van vorm of gebondenheid.
  Huang Po
  Chinees Zen meester (Rond 9e eeuw)
  - +
   0
 • Neale Donald Walsch Angst en schuld zijn je enige vijanden. Liefde en bewustzijn zijn je echte vrienden. Verwar de een niet met de ander, want de een zal je doden, terwijl de ander je leven schenkt.
  Origineel: Fear and guilt are your only enemies. Love and awareness are your true friends. Do not confuse one with the other, for one will kill you, while the other gives you life.
  Neale Donald Walsch
  Amerikaanse schrijver van spirituele boeken (1943 - )
  - +
   0
 • Aldous Huxley De mens is een amfibie die tegelijkertijd in twee werelden leeft - het bestaande en het zelfgemaakte, de wereld van materie, leven en bewustzijn en de wereld van symbolen.
  Origineel: Man is an amphibian who lives simultaneously in two worlds - the given and the homemade, the world of matter, life and consciousness and the world of symbols.
  Bron: In: Jiddu Krishnamurti - The First and Last Freedom foreword
  Aldous Huxley
  Engels schrijver (1894 - 1963)
  - +
   0
 • Josiah Royce De rechtvaardiging van bewustzijn is het hebben er van.
  Origineel: The justification of consciousness is the having of it.
  Josiah Royce
  Amerikaans filosoof en historicus (1855 - 1916)
  - +
   0
 • Anthony de Mello Deze dingen zullen het mensdom vernietigen: politiek zonder principes, vooruitgang zonder mededogen, rijkdom zonder werk, leren zonder stilte, religie zonder onbevreesdheid en aanbidding zonder bewustzijn.
  Origineel: These things will destroy the human race: politics without principle, progress without compassion, wealth without work, learning without silence, religion without fearlessness, and worship without awareness.
  Bron: toegeschreven
  Anthony de Mello
  Indiaas priester, schrijver en psychotherapeut (1931 - 1987)
  - +
   0
De beste bewustzijn citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 6)