Citaten met bijvoorbeeld

Citaten 11 t/m 20 van 26.

 • Salomon van der Kwast Als iemand voor zichzelf het gevoel heeft dat hij bijvoorbeeld als homoseksueel een bevredigende manier van leven heeft gevonden, waar zou ik dan de vlerkerigheid vandaan halen om hem naar een andere hoek te sturen?
  Salomon van der Kwast
  Nederlands psychiater 1927-1982
  - +
  +2
 • Amy Hempel Een liefdesaffaire begint met een fantasie. Bijvoorbeeld dat de geliefde er altijd zal zijn.
  Origineel: A love affair begins with a fantasy. For instance, that the beloved will always be there.
  Bron: The Dog of the Marriage (2010) 70
  Amy Hempel
  Amerikaans schrijfster en journalist 1951-
  - +
  +2
 • Herman Philipse Het moet toch voor ieder welingelicht mens duidelijk zijn wie de wedloop tussen de theologie en de empirische wetenschappen, die aanvankelijk nog onbeslist was, heeft gewonnen. Maar dat wensen theologen natuurlijk niet te zien. Dat is ook de reden dat ze vrijwel nooit kennis nemen van bijvoorbeeld de sterrenkunde, de evolutiebiologie, de neurowetenschap; ze zijn er niet eens in geïnteresséérd.
  Herman Philipse
  Nederlands filosoof 1951-
  - +
  +2
 • Susan Ertz Dominees schijnen altijd bijzonder geschokt te zijn over bijvoorbeeld zonnebaden en naakte lichamen. Ze hebben een stuk minder problemen met armoede, ellende en wreedheid tegen dieren.
  Origineel: Parsons always seem to be specially horrified about things like sunbathing and naked bodies. They don't mind poverty and misery and cruelty to animals nearly as much.
  Bron: The Story of Julian (1931)
  Susan Ertz
  Brits romanschrijfster 1894-1985
  - +
  +1
 • Chinua Achebe Een goede leider is bijvoorbeeld iemand als Nelson Mandela. Ik heb zulke mensen niet iedere generatie zien komen, misschien iedere tien generaties, of iedere honderd generaties. Die mensen doen wonderen.
  Origineel: A good leader for instance is somebody like Nelson Mandela. I do not have seen such people coming every generation, maybe every ten generations, every hundred generations. People who are miracle workers.
  Chinua Achebe
  Nigeriaans romanschrijver en dichter 1930-2013
  - +
  +1
 • Harry Mulisch Gelukkig is het geschrevene iets dat hoorbaar is zonder gehoord te hoeven worden. Zelfs het bescheidenste woordje dat ik neerschrijf, het woordje "zwijgen" bijvoorbeeld, overstemt het inferno in die stenen put.
  Bron: Twee Vrouwen (1975)
  Harry Mulisch
  Nederlands schrijver 1927-2010
  - +
  +1
 • Henry David Thoreau Sommige indirecte bewijzen zijn zeer overtuigend, bijvoorbeeld wanneer men stekelbaarsjes in de melk vindt.
  Origineel: Some circumstantial evidence is very strong, as when you find a trout in the milk.
  Henry David Thoreau
  Amerikaans schrijver 1817-1862
  - +
  +1
 • Robert Morley Dikke mannen worden niet eerder of later door bussen overreden dan magere mannen. En ik heb bijvoorbeeld de meeste van mijn magere vrienden begraven.
  Origineel: Fat men get knocked over by buses no earlier, nor later, than thin men. And I, for one, have buried most of my thin friends.
  Bron: Toledo Blade 20-08-1978
  Robert Morley
  Engels acteur 1908-1992
  - +
   0
 • Edgar Allan Poe Een dwaas bijvoorbeeld vindt Shakespeare een groot dichter, toch heeft de dwaas nooit iets van Shakespeare gelezen.
  Origineel: A fool, for example, thinks Shakespeare a great poet [...] yet the fool has never read Shakespeare.
  Edgar Allan Poe
  Amerikaans dichter, schrijver en criticus 1809-1845
  - +
   0
 • Joseph Joubert Het doel is niet altijd gesteld om bereikt te worden, doch om te dienen als richtpunt. Zo bijvoorbeeld het voorschrift om zijn vijanden lief te hebben.
  Origineel: Le but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire ou de direction. Ainsi le précepte de l'amour des ennemis.
  Bron: Le coeur et ses raisons
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  - +
   0
De beste bijvoorbeeld citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)

Trefwoorden in deze citaten: