Citaten met christendom

Citaten 1 t/m 10 van 64.

 • Friedrich Nietzsche Mensen worden niet tot het Christendom 'bekeerd' - men moet er ziek genoeg voor zijn...
  Origineel: Man wird nicht zum Christentum „bekehrt“, - man muss krank genug dazu sein…
  Bron: De Antichrist (1888)
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +38
 • Thomas Arnold Het verschil tussen het Christendom en alle andere godsdiensten bestaat hoofdzakelijk hierin, dat men in de andere de mensen God ziet zoeken, terwijl het Christendom God is, die de mens zoekt.
  Origineel: The distinction between Christianity and all other systems of religion consists largely in this, that in these other men are found seeking after God, while Christianity is God seeking after man.
  Bron: In: Josiah Hotchkiss Gilbert - Dictionary of Burning Words of Brilliant Writers (1895) p.133
  Thomas Arnold
  Engels historicus en pedagoog (1795 - 1842)
  - +
  +31
 • Leo Tolstoj De hoofdbeginselen van het waarachtige Christendom bestaan in de innige verwantschap van alle mensen met God, in de gelijkheid en volkomen verbroedering onderling en in de vervanging van het geweld door ootmoed en liefde.
  Leo Tolstoj
  Russisch schrijver, filosoof en politiek denker (1828 - 1910)
  - +
  +17
 • Multatuli Het christendom bestaat voor 'n groot deel uit neefjes die spelfouten maken. Maar dat zijn niet de ergste vijanden van Jezus. De ergsten zijn de mannen die geven en nemen, van "hier wat af en daar wat bij" al naar 't in hun kraam te pas komt.
  Bron: Ideeën
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) (1820 - 1887)
  - +
  +15
 • Francis Bacon Geen wet, secte of mening heeft ooit de goedheid zo hoog verheven, als het Christendom.
  Origineel: There was never law, or sect, or opinion, did so much magnify goodness, as the Christian religion doth.
  Bron: Essays (1625) Of Goodness and Goodness of Nature
  Francis Bacon
  Engels filosoof en staatsman (1561 - 1626)
  - +
  +9
 • Sören Kierkegaard In onze tijden bestaat vervolging niet meer: men heeft het christendom zo karakterloos gemaakt dat er niets meer te vervolgen valt.
  Sören Kierkegaard
  Deens filosoof (1813 - 1855)
  - +
  +9
 • Sören Kierkegaard Men heeft van het christendom een troost gemaakt en vergeten dat het een eis is; dat zal het steeds moeilijker maken om opnieuw het christendom te verkondigen.
  Sören Kierkegaard
  Deens filosoof (1813 - 1855)
  - +
  +9
 • Charles Augustin Sainte-Beuve De natuur wil, dat men zoveel mogelijk van het leven geniet en sterft zonder er aan te denken. Het christendom heeft dit omgekeerd.
  Origineel: La nature veut qu'on jouisse de la vie le plus possible et qu'on meure sans y penser. Le christianisme a retourné cela.
  Bron: Pensées et maximes p.180
  Charles Augustin Sainte-Beuve
  Frans schrijver en criticus (1804 - 1869)
  - +
  +7
 • Margarete Mitscherlich Het christendom, met name in zover het zich aan de opvattingen van de apostel Paulus oriënteerde, heeft zoals men weet niet weinig tot de onderdrukking van de vrouw bijgedragen.
  Origineel: Das Christentum, insbesondere soweit es sich an der Auffassung des Apostels Paulus orientierte, hat bekanntlich nicht wenig zur Unterdrückung der Frau beigetragen.
  Bron: Emanzipation und Sexualität der Frau (1972)
  Margarete Mitscherlich
  Duits psychoanalyticus, arts en feministe (1917 - 2012)
  - +
  +6
 • Walter Schubart Dostojewski heeft zijn haat tegen de Latijnse vervalsing van het christendom gemeen met Luther; onder een christelijk volk kan en mag geen dwang uitgeoefend worden.
  Bron: Dostojewski en Nietzsche
  Walter Schubart
  Duits cultuurfilosoof en hoogleraar cultuurgeschiedenis (1897 - 1942)
  - +
  +5
De beste christendom citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.