Citaten met conclusies

 • De gevoelens van ons hart, de opwinding van onze passies, de heftigheid van onze genegenheden, verdrijven alle conclusies, en reduceert de diepzinnige filosoof tot slechts een gewoon mens.
 • Het enige advies over lezen dat de ene persoon aan een ander kan geven is om geen advies op te volgen, je eigen instinct te volgen, je eigen verstand te gebruiken, om tot je eigen conclusies te komen.
 • Als mijn informatie verandert, verander ik mijn conclusies. Wat doet u, meneer?

Citaten 1 t/m 10 van 14.

 • Krishnamurti We willen de waarheid weten omtrent reïncarnatie, wij willen een bewijs van het voortbestaan van de ziel, we luisteren naar de beweringen van helderzienden en naar de conclusies over het psychisch onderzoek, maar we vragen nooit, nooit, hoe we moeten leven - elke dag leven met genoegen, verrukking en schoonheid.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +19
 • John Maynard Keynes Als mijn informatie verandert, verander ik mijn conclusies. Wat doet u, meneer?
  Origineel: When my information changes, I alter my conclusions. What do you do, sir?
  Bron: The Economist (1983) Vol. 287, p. 19
  John Maynard Keynes
  Brits econoom (1883 - 1946)
  - +
  +4
 • David Hume De gevoelens van ons hart, de opwinding van onze passies, de heftigheid van onze genegenheden, verdrijven alle conclusies, en reduceert de diepzinnige filosoof tot slechts een gewoon mens.
  Origineel: The feelings of our heart, the agitation of our passions, the vehemence of our affections, dissipate all its conclusions, and reduce the profound philosopher to a mere plebeian.
  Bron: An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) I. Of the Different Species of Philosophy. Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +4
 • Erasmus Nu de theologen, aan wie ik misschien beter stilzwijgend voorbij zou kunnen gaan, zonder in deze beerput te roeren en slapende honden wakker te maken, anders zouden deze uiterst prikkelbare iezegrimmen me wel eens in eskaders kunnen aanvallen met ontelbare conclusies en dwingen mijn woorden weer in te slikken, om me bij een weigering onmiddellijk als ketter te bestempelen.
  Bron: Lof der Zotheid 53
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof (1469 - 1536)
  - +
  +4
 • George Santayana Wanneer mannen en vrouwen het eens worden, is het enkel in hun conclusies; hun redenen zijn altijd verschillend.
  Origineel: When men and women agree, it is only in their conclusions; their reasons are always different.
  Bron: The Life of Reason Vol. II, Ch. VI: Free Society
  George Santayana
  Spaans - Amerikaans filosoof (1863 - 1952)
  - +
  +4
 • Frank Ramsey Het is de moeite waard om even stil te staan en te overwegen in hoeverre onze conclusies worden beïnvloed door overwegingen die wij door onze versimpelde aannames gedwongen zijn geweest te negeren.
  Origineel: It is worth pausing for a moment to consider how far our conclusions are affected by considerations which our simplifying assumptions have forced us to neglect.
  Bron: The Economic Journal Dec. 1928, "A Mathematical Theory of Saving"
  Frank Ramsey
  Brits wiskundige (1903 - 1930)
  - +
  +3
 • Virginia Woolf Het enige advies over lezen dat de ene persoon aan een ander kan geven is om geen advies op te volgen, je eigen instinct te volgen, je eigen verstand te gebruiken, om tot je eigen conclusies te komen.
  Origineel: The only advice, indeed, that one person can give another about reading is to take no advice, to follow your own instincts, to use your own reason, to come to your own conclusions.
  Bron: How Should One Read a Book? (1925)
  Virginia Woolf
  Brits schrijfster en feministe (1882 - 1941)
  - +
  +2
 • Samuel Butler Leven is de kunst toereikende conclusies te trekken uit ontoereikende premissen.
  Origineel: Life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
  Bron: The Note-Books of Samuel Butler (1917) Life, ix
  Samuel Butler
  Engels schrijver (1835 - 1902)
  - +
  +1
 • Samuel Butler Wanneer men de rede maar ver genoeg volgt leidt zij altijd tot conclusies die in strijd met de rede zijn.
  Origineel: If you follow reason far enough it always leads to conclusions that are contrary to reason.
  Bron: Further Extracts from the Note-books of Samuel Butler (1934) p.394
  Samuel Butler
  Engels schrijver (1835 - 1902)
  - +
  +1
 • Djuna Barnes En moet ik me, net als zorgvuldige schrijvers, behoeden voor de conclusies van mijn lezers?
  Origineel: And must I, perchance, like careful writers, guard myself against the conclusions of my readers?
  Djuna Barnes
  Amerikaans schrijfster (1892 - 1982)
  - +
   0
De beste conclusies citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.