Citaten met conversatie

 • De mensen die zich het meest bemoeien in de conversatie zijn zij die een tekort aan woordenschat hebben.
 • Als je slechte muziek hoort is het je plicht ze te verdrinken in een conversatie.
 • Conversatie-aandrang is een menselijke zwakheid; het bewegen der kaken en het voortbrengen van min of meer beduidenishebbende woorden, zinnen en peroraties is een fysieke behoefte zo goed als eten en slapen.
 • Er zijn mensen, wier conversatie afhangt van hun gezelschap, evenals bepaalde scheikundige reacties alleen plaats hebben in tegenwoordigheid van bepaalde stoffen.
 • De conversatie wordt soms pas echt levendig en hartelijk als de gasten weer op de gang staan om hun jas aan te trekken.
 • Stilte en bescheidenheid zijn kwaliteiten die erg handig zijn voor de conversatie.
 • Men spreekt in de conversatie op onstuimige wijze, dikwijls uit ijdelheid of uit luim, zelden met genoeg aandacht. Geheel in beslag genomen als men is door de wens, te antwoorden op hetgeen waar men niet naar luistert, volgt men zijn eigen gedachtengang, en men zet die uiteen zonder enigszins acht t
 • Men kan een vrouw in de conversatie geen groter genoegen doen dan haar te vragen een andere vrouw te beschrijven.
 • Goede conversatie verbreidt zich als de lente of als de dageraad.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 37.

 • Francois de la Rochefoucauld Vertrouwen draagt meer bij tot de conversatie dan intelligentie.
  Origineel: La confiance fournit plus à la conversation que l'esprit.
  Bron: Maximes et Réflexions morales (1665) #421
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  - +
  +15
 • A. Schopenhauer Wie verstandig is, zal in de conversatie minder denken aan datgene, waarover hij spreekt, dan aan degene, met wie hij spreekt.
  Origineel: Wer klug ist, wird im Gespräch weniger an das denken, worüber er spricht, als an den, mit dem er spricht.
  Bron: Bogen X
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  - +
  +15
 • Francois de la Rochefoucauld Een der dingen, die maken dat men zo weinig mensen vindt die zich behoorlijk en aangenaam gedragen in de conversatie, bestaat hierin, dat er bijna niemand gevonden wordt, die niet veeleer denkt aan hetgeen hij zeggen wil, dan aan het nauwkeurig antwoorden op wat men hem zegt.
  Origineel: Ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il veut dire qu'à ce que les autres disent.
  Bron: Maximes et Réflexions morales Réflexions diverses IV. De la conversation
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  - +
  +11
 • Jean de la Bruyère Men spreekt in de conversatie op onstuimige wijze, dikwijls uit ijdelheid of uit luim, zelden met genoeg aandacht. Geheel in beslag genomen als men is door de wens, te antwoorden op hetgeen waar men niet naar luistert, volgt men zijn eigen gedachtengang, en men zet die uiteen zonder enigszins acht te slaan op de redeneringen van anderen.
  Jean de la Bruyère
  Frans schrijver 1645-1696
  - +
  +11
 • Gerrit Komrij Soms denk ik: ik moet toch eens iemand tegenspreken. Zoiets brengt vuur in de conversatie en je krijgt er - nog mooier - vijanden door.
  Bron: Humeuren en temperamenten
  Gerrit Komrij
  Nederlands schrijver 1944-2012
  - +
  +9
 • Michel Eyquem de Montaigne Stilte en bescheidenheid zijn kwaliteiten die erg handig zijn voor de conversatie.
  Origineel: Le silence et la modestie sont qualités très commodes à la conversation.
  Bron: Essais I, 25
  Michel Eyquem de Montaigne
  Frans essayist en filosoof 1533-1592
  - +
  +8
 • William Hazlitt Zwijgen is een grote kunst bij de conversatie. Hij is geen dwaas die weet wanneer hij zijn mond moet houden, en iemand kan de reputatie krijgen van verstandig, welsprekend, en geestig, als hij maar niets zegt, dat bij de anderen twijfel wekt aan hun bezit van deze eigenschappen.
  Origineel: Silence is one great art of conversation. He is not a fool who knows when to hold his tongue; and a person may gain credit for sense, eloquence, wit, who merely says nothing to lessen the opinion which others have of these qualities in themselves.
  Bron: Characteristics (1823) LIX
  William Hazlitt
  Engels schrijver 1778-1830
  - +
  +8
 • Louis Couperus Conversatie-aandrang is een menselijke zwakheid; het bewegen der kaken en het voortbrengen van min of meer beduidenishebbende woorden, zinnen en peroraties is een fysieke behoefte zo goed als eten en slapen.
  Louis Couperus
  Nederlands schrijver 1863-1923
  - +
  +6
 • Jean de la Bruyère De ware zin voor conversatie bestaat veel minder in zelf veel zin er voor te tonen, dan hem bij anderen op te wekken. Hij, die van een gesprek met u weggaat, tevreden over zichzelf en over zijn geest, is ook volkomen tevreden over u.
  Origineel: L'esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux autres: celui qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit l'est de vous parfaitement. Les hommes n'aiment point à vous admirer, ils veulente.
  Bron: Les Caractères (1688) De la société et de la conversation
  Jean de la Bruyère
  Frans schrijver 1645-1696
  - +
  +6
 • Francois de la Rochefoucauld Vertrouwen brengt veel meer bij tot de conversatie dan geestigheid.
  Origineel: La confiance fournit plus à la conversation que l'esprit.
  Bron: Maximes et Réflexions morales
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  - +
  +6
De beste conversatie citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: