Citaten met daad

 • Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning.
 • Want tussen droom en daad
staan wetten in de weg
en praktische bezwaren,
maar ook weemoedigheid
die komt des avonds laat
wanneer men slapen gaat...
 • Zelfdoding verdient onze bewondering als menselijke daad wanneer het een offer is, men zijn leven geeft voor anderen, het vaderland of een ideaal. Het verdient onze achting wanneer het gebeurt om de eigen eer of die van anderen te redden. Het verdient medelijden wanneer het gebeurt om lijden te ontv
 • Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?
 • Kunst is liefde in elke daad.
 • Het plagiaat is een daad van eerbetoon. Degenen die kopiëren, bewonderen.
 • Geen goede daad blijft onbestraft.
 • De meest artistieke daad van een kunstenaar: zijn publiek kiezen.
 • Niet de gedachtes, maar de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen is de oorsprong van de daad.
 • De daad is alles, de roem niets.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 140.

 • Aristoteles Een goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +565
 • Erich Fromm Liefde is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van vertrouwen en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde.
  Origineel: Love means to commit oneself without guarantee, to give oneself completely in the hope that our love will produce love in the loved person. Love is an act of faith, and whoever is of little faith is also of little love.
  Bron: The Art of Loving (1956)
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog (1900 - 1980)
  - +
  +122
 • Aristoteles Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +64
 • Erasmus De wil kijkt vele malen door het venster eer de daad de deur uitgaat.
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof (1469 - 1536)
  - +
  +56
 • William Shakespeare Dat licht dat ge daar ziet, brandt in mijn grote hal.
  Wat zendt zo'n kleine kaars zijn stralen ver in 't rond!
  Zo ook de goede daad die in een boze wereld schijnt.
  Origineel: That light you see is burning in my hall. How far that little candle throws it's beams! So shines a good deed in a naughty world.
  Bron: Merchant of Venice (1597) Introduction
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter (1564 - 1616)
  - +
  +39
 • Erich Fromm Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?
  Origineel: If love were only a feeling, there would be no basis for the promise to love each other forever. A feeling comes and it may go. How can I judge that it will stay forever, when my act does not involve judgment and decision?
  Bron: Liefhebben, een kunst, een kunde
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog (1900 - 1980)
  - +
  +31
 • Nellie van Kol De waarde van een daad of poging ligt niet in haar gevolg maar in haar beweegreden.
  Nellie van Kol
  Nederlands feministe, pedagoge en kinderboekenschrijfster (1851 - 1930)
  - +
  +31
 • Willem Elsschot Want tussen droom en daad
  staan wetten in de weg
  en praktische bezwaren,
  maar ook weemoedigheid
  die komt des avonds laat
  wanneer men slapen gaat...
  Bron: Het huwelijk
  Willem Elsschot
  Vlaams schrijver (ps. van Alfons de Ridder) (1882 - 1960)
  - +
  +31
 • Johann Wolfgang von Goethe De daad is alles, de roem niets.
  Origineel: Die Tat is alles, nichts der Ruhm.
  Bron: Faust II (1832)
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter (1749 - 1832)
  - +
  +30
 • Ovidius De daad is verleden, het teken ervan blijft.
  Origineel: Factum abiit: monumenta manent;
  Bron: Fasti 4
  Ovidius
  Romeins dichter (43 v. Chr. - 17)
  - +
  +28
De beste daad citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.